vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Gymnázium vo Vranove sa stalo súčasťou prestížnej rodiny Cisco Academy

Sieťový akademický program - Cisco Networking Academy (NetAcad) je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný program na svete, ktorý od roku 1999 získal významnú pozíciu aj na Slovensku. Jeho ambíciou je riešiť problémy nedostatku špecialistov s potrebnou kvalifikáciou na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovane spoločnosti. V pondelok bola slávnostne otvorená v poradí 69. akadémia na Slovensku na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou. „V tomto školskom roku oslávi naše gymnázium 60. výročie svojho založenia a jedným z darčekov pre našich študentov je aj otvorenie akadémie Cisco,“ poznamenal riaditeľ Miron Blaščák.

Študijný semester v rámci vranovského gymnázia trvá jeden školský rok. Štúdium prebieha na základe dobrovoľnosti v popoludňajších hodinách a formou samoštúdia. Pri štúdiu sa využíva interaktívny vzdelávací multimediálny systém na báze internetu firmy Cisco. Vlastné vyučovanie a praktické cvičenia prebiehajú v slovenskom jazyku a za podpory lektora, študijné materiály sú v angličtine. „Otvorením akadémie chce¬me napomôcť študentom zaujímajúcim sa o informačné technológie získať nové skúsenosti a znalosti ešte pred nástupom na vysokú školu. Týmto sa im uľahčí nielen štúdium na VŠ, ale aj uplatnenie na trhu práce doma a v zahraničí. Absolvovanie akadémie je totiž pre firmy zárukou, že študent ovláda požadované štandardy práce s počítačovými sieťami,“ uviedol kontakt a lektor Cisco Academy na Gymnáziu vo Vranove Ján Motešický.

Zapojením sa do programu získajú študenti nové vedomosti a znalosti, plus sa znásobia ich možnosti ďalšieho rozvoja na vysokej škole, no základným benefitom je certifikát o absolvovaní štúdia v LCNA. „Akadémia pripravuje študentov na získanie priemyselných certifikátov, v ktorých sú definované požiadavky priemyselnej sféry. V našom učive sú premietnuté vedomosti a zručnosti, ktoré musia študenti ovládať, ak chcú pracovať v konkrétnych profesiách. Od roku 1999 absolvovalo program na Slovensku 23 000 študentov, ale nemáme informácie, aby niektorý z nich si nenašiel prácu,“ uviedol programový manažér Networking Academy František Jakab.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum