vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Medzinárodná burza práce ponúkne nové pracovné miesta

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Vás pozýva na najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku JOB Expo 2013 v spojení s XV. Medzinárodnou burzou práce, ktorý sa uskutoční v dňoch 18. – 19. apríla 2013 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre, pod záštitou predsedu vlády SR, Róberta Fica a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera. Na výstavnej ploche vyše 11 000 m2 sa stretnú slovenskí zamestnávatelia, agentúry dočasného zamestnávania, zamestnávatelia z členských štátov Európskej únie, ktorí budú poskytovať voľné pracovné miesta v Slovenskej republike a v rámci Európskej únie, ako aj firmy vzdelávania pre trh práce a kariérneho poradenstva, partneri siete EURES, európske inštitúcie a siete poskytujúce občanom poradenstvo a pomoc v oblastiach od štúdia po prácu. Výstavisko bude na tento účel verejnosti sprístupnené vo štvrtok 18. apríla 2013 od 9:00 do 18:00 a v piatok 19. apríla v čase od 9:00 do 18:00 hod. Súčasťou Veľtrhu práce Job Expo 2013 bude aj bohatý sprievodný program. Uchádzači o zamestnanie, ktorí majú záujem zúčastniť sa tejto akcie, si môžu uplatniť nárok na náhradu časti cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb v zmysle §43 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti vznp., na ktoré je potrebné zaradiť sa ešte pred účasťou na JOB Expo 2013.

Zároveň týmto informujeme zamestnávateľov o možnosti zúčastniť sa veľtrhu práce Job Expo 2013 ako vystavovatelia. K dispozícii zamestnávateľom bude za príslušný poplatok stánok podľa výberu, označený logom spoločnosti. Zároveň ako zamestnávateľ môžete využiť možnosť predstaviť Vašu spoločnosť prostredníctvom prezentácie v spoločnej prezentačnej zóne alebo na mediálnej tabuli. Je to príležitosť stretnúť svojich budúcich zamestnancov, ktorí majú zručnosti a kvalifikáciu zodpovedajúcu Vašim potrebám a budete mať možnosť zorganizovať výberové pohovory priamo na podujatí. V prípade záujmu o účasť je potrebná záväzná registrácia na stránke http://jobexpo.sk/sk/formular, kde nájdete podrobné informácie týkajúce sa účasti na podujatí.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum