vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Folklóru vo Vranove podáva pomocnú ruku PSK

Folklóru vo Vranove podáva pomocnú ruku PSK

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou sa stretli v utorok na mimoriadnom zasadnutí, aby prerokovali zámer prevodu objektu, v ktorom v súčasnosti pôsobí folklórny súbor Vranovčan, do majetku Prešovského samosprávneho kraja s podmienkou, že PSK preinvestuje v priebehu 12 mesiacov od nadobudnutia majetku na rekonštrukciu budovy minimálne 140 tis. €. Vlastník bude zároveň minimálne 20 rokov využívať budovu pre potreby Hornozemplínskeho osvetového strediska Vranov nad Topľou - múzea ľudovej kultúry a umožní v nej činnosť folklórnym súborom so sídlom na území mesta Vranov nad Topľou bezplatne za úhradu režijných nákladov (kúrenie, voda, elektrická energia).

Primátor Ján Ragan vysvetlil, že budova je v havarijnom stave a vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu – oprava strechy, oprava fasády a oprava interiéru budovy, na ktorú samospráva nemá v súčasnosti finančné prostriedky. Preto Mesto Vranov vstúpilo do rokovania s PSK a s jeho predsedom Petrom Chudíkom našlo spoločnú reč. „V piatok sme ukončili rokovania s PSK, s ktorým sme sa dohodli na konkrétnom riešení rekonštrukcie objektu, ktorý má v súčasnosti v prenájme FS Vranovčan. Objekt je dnes v havarijnom stave a mesto nemá zdroje na jeho rekonštrukciu. Keďže máme problém zabezpečiť bežný chod mesta, hľadali sme alternatívu, ako vytvoriť pre FS Vranovčan adekvátne podmienky,“ uviedol J. Ragan.

Vranovskí poslanci schválili tento zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa a definitívne zelenú by tomuto projektu malo dať Zastupiteľstvo PSK na svojom zasadnutí 9. apríla.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum