vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Domaša Poľany - miesto, kde „zdochol pes“...

Na úvod by sme sa radi predstavili. ŠKB CEDENT Vranov je nezisková organizácia, ktorá vyvíja aktivity smerom k rozvoju a obnove Domaše. Na srdci nám leží hlavne rekreačné stredisko Poľany, kde už dávno, ako sa slengovo povie, „zdochol pes“.

Našou prioritou je rozvoj Domaše ako celku, čo predpokladá spoluprácu aj s ostatnými rekreačnými strediskami. Plne si uvedomujeme, že programovacie obdobie rokov 2014 až 2022 praje rozvoju nášho regiónu ako obnoviť a spropagovať Domašu. Využiť príležitosť čerpania finančných prostriedkov európskych zdrojov pre rozvoj a rast cestovného ruchu, tvorbu zamestnanosti ako aj propagáciu celého regiónu.
Základnou potrebou je pokúsiť sa vrátiť Domaši zašlú slávu. Jednou z ciest, ako to dosiahnuť, je spojiť svoje sily v otvorenom združení všetkých, čo majú záujem posúvať veci správnym smerom. Našim poslaním bude využiť všetky dostupné možnosti, informácie a kontakty pre spoločný cieľ - Domašu.

Naše korektné vzťahy s miestnou samosprávou, Povodím Bodrogu a Hornádu, Prešovským samosprávnym krajom a množstvom zahraničných partnerov sú silným predpokladom pre úspešné dosiahnutie vytýčeného cieľa.

Máme za to, že náš cieľ sa nám podarí dosiahnuť len s pomocou všetkých Vás – občanov, žijúcich v tomto krásnom regióne Domaše. Občanov, ktorých spomienky pri pohľade na súčasný stav nenechajú ľahostajnými.

Preto si Vás dovoľujeme pravidelne oslovovať prostredníctvom série článkov - Včera , dnes a zajtra..., ktorými budeme informovať o pripravovaných, aktuálnych, ale aj doposiaľ už uskutočnených aktivitách. Priebeh našej činnosti môžete pravidelne sledovať na našej pripravovanej internetovej stránke www.skbcedent.sk.

Ostrým štartom pre rozvoj regiónu bola Petícia – „Za záchranu vodného diela Domaša“, ktorej dôležitosť Vám podrobnejšie priblížime v budúcom článku.

ŠKB Cedent Vranov

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum