vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Vyplatenie preplatkov občanom naďalej ostáva v ofsajde...

Primátor Ján Ragan informoval poslancov o aktuálnom stave riešenia preplatkov spojených so službami za bývanie za rok 2010 po skončení pondelkového zastupiteľstva za zatvorenými dverami. Ako je už známe, v júni 2014 MsZ jednohlasne schválilo formát, podľa ktorého by mestská eseročka Vranovské mestské služby odkúpila pohľadávky od občanov, na čo mala získať finančné prostriedky prostredníctvom nájmu techniky na údržbu zelene. Keďže jeho výška 73 000 eur sa stala predmetom podania na prokuratúru, radnica od tohto zámeru ustúpila a zmluvu zrušila. „Nájsť riešenie nie je jednoduché, lebo musí byť v súlade so zákonom. Schválený návrh v júni bol síce v súlade s legislatívou, ale neúmerne vysoký nájom vyvolal pochybnosti. Našim zámerom bolo iba to, aby sme preplatky vyplatili občanom čím skôr a z toho dôvodu sme navrhli sumu, ktorá na prvý pohľad naozaj pôsobila neúmerne. Opakujem, našim cieľom bolo vrátiť peniaze ľuďom ešte v tomto roku,“ vysvetľoval primátor J. Ragan. 
Napriek tomu sa snahy o vyplatenie preplatkov nevzdáva. Ako dodal, mesto má pripravené a vyčlenené prostriedky, no ostáva nájsť mechanizmus, ktorý by ich zákonnou a nespochybniteľnou cestou dostal k občanom. Napriek tomu, že prvý pokus s VMS nevyšiel, riešenie prostredníctvom odkúpenia pohľadávok touto spoločnosťou považuje stále za najschodnejšie. „Musíme nájsť adekvátny obchodný vzťah k podnikateľským zámerom tejto spoločnosti, pretože poukázať priamu dotáciu na jej účet je problém. Keďže VMS svoju činnosť ešte len rozbiehajú, najrýchlejšie riešenie bolo formou nájmu, kde by dostali hotové peniaze. Ak by ich mali získať prostredníctvom poskytovaných služieb, museli by zamestnať ľudí a mať niekoľkonásobne vyšší obrat, aby na obchodnej marži dokázali tieto prostriedky nakumulovať,“ dodal J. Ragan. 
Záväzok mesta voči občanom za MsBP v konkurze považuje poslanec Igor Pribula za morálny, no pripomenul, že najoptimálnejší čas na riešenie tejto otázky bol po nástupe súčasného vedenia v mesiacoch január až júl 2011, kedy podnik išiel do konkurzu a zálohy neboli vrátené občanom, ale použili sa na iný účel. „V prípade spoločnosti v konkurze je jediná legálna cesta uplatniť si svoje nároky u správcu konkurznej podstaty, čo mnohí občania aj urobili. Ostatné spôsoby vrátenia peňazí domácnostiam, ktorých mi je úprimne ľúto, sú, minimálne, komplikované, lebo mesto priamy mechanizmus nemá,“ uviedol I. Pribula. 
Predseda finančnej komisie Štefan Topľanský zdôraznil, že MsBP bola 100%-tná mestská akciovka, preto nikto nepochybuje o tom, že agenda vyplatenia preplatkov patrí mestu. Z jeho pohľadu sa tento problém ťahá dlho a z toho dôvodu očakáva od mestského úradu návrh riešenia, ktoré bude priechodné. „Keď sme v júni dostali materiál o tom, ako môžeme ľuďom vrátiť ich peniaze, v dobrej viere sme za neho zahlasovali. Mrzí ma, že sa s tým stále zapodievame, lebo na môj vkus sa to ťahá pridlho. Mestský úrad má profesionálny aparát úradníkov, ktorých pracovnou náplňou je hľadať práve takéto riešenia, pričom ak si to situácia vyžiada, nevylučoval by som ani spoluprácu napr. s právnickou kanceláriou. Jednoducho, občania si svoje peniaze zaslúžia a našou povinnosťou je nájsť spôsob, ako im ich vyplatiť,“ pripomenul Š. Topľanský. 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum