vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Stavebné bytové družstvo žiada od mesta Vranov rovnaký prístup k všetkým občanom

Téma dlhov, ktoré za sebou zanechal Mestský bytový podnik a. s., naberá na obrátkach. Ešte neutíchla nezvládnutá komunikácia vo vzťahu k vyplateniu preplatkov spojených s bývaním za rok 2010 a o slovo sa s pohľadávkami prihlásilo aj Stavebné bytové družstvo vo Vranove nad Topľou.

História vzťahu medzi MsBP a SBD, ktorá skončila podaním trestného oznámenia a prihlásením pohľadávok v konkurze, siaha do roku 2010 s tým, že keď družstvu bola doručená vyrovnávacia faktúra, mal mu bytový podnik vyplatiť na preplatkoch za teplo a teplú úžitkovú vodu 5 348 eur. Problém nastal v momente, keď bol na MsBP vyhlásený konkurz. „Napriek tomu, že sme podali trestné oznámenie a prihlásili sa do konkurzu, tieto peniaze sú nedobytné. Toto je strata, ktorú budeme musieť pravdepodobne odpísať, pričom duplicitne to zaplatia naši užívatelia,“ uviedol samostatný referent a energetik SBD Vladislav Drozdek. 
 
Predstavenstvo SBD rovnako mrzí postup bývalého vedenia MsBP a mesta Vranov pri prenájme tepelného hospodárstva Bukóze Energo, pretože 28. decembra 2010 im listom iba oznámili, že majú podpísať zmluvu s novým dodávateľom tepla a TÚV. „O prenájme tepelného hospodárstva nás nikto dopredu neinformoval, len nás vyzvali, aby sme prišli podpísať zmluvu. Keby sme o tom vedeli, neuhradili by sme časť poslednej faktúry, čo by nám síce mohlo spôsobiť problémy, ale naši užívatelia by o peniaze neprišli. Takto sme sa chrániť nemohli. Myslíme si, že ľudia by mali vedieť, ako sa k ním bývalé zastupiteľstvo s členmi dozornej rady a predstavenstva MsBP, ktorí boli zároveň poslancami, postavilo,“ zdôraznil V. Drozdek. 
 
Nádej pre viac ako 1 200 rodín bývajúcich v družstevných bytoch prišla s informáciou o snahe nájsť mechanizmus, ako uspokojiť 391 domácnosti a vyplatiť im preplatky spojené so službami za bývanie. Predstavenstvo SBD žiada, aby mesto zvolilo rovnaký meter a prístup aj k ich užívateľom. „Aj naši užívatelia, ktorým dlhuje MsBP, sú občanmi mesta Vranov. Keď mesto hľadá spôsob ako odškodniť „svojich“ ľudí, malo by rovnako pristúpiť aj k nám a odškodniť vlastníkov družstevných bytov, ktorým dlhuje peniaze bývala mestská akciovka v konkurze,“ tlmočil stanovisko predstavenstva V. Drozdek. 
 
Hovorkyňa mesta Vranov Eva Fedorňáková v tejto súvislosti pripomenula, že MsZ sa zaoberalo preplatkami, ktoré nevyplatil Mestský bytový podnik a.s. v konkurze fyzickým osobám, nájomníkom mestských bytov, pričom, ako dodala, SBD je právnickou osobou, z tohto dôvodu je potrebné preskúmať jej vzťah voči MsBP a. s. v konkurze a zistiť, či si túto pohľadávku uplatnila u správcu. „Taktiež je potrebné, aby SBD zdokumentovalo, že sa jedná o preplatky členov SBD, fyzických osôb). Je dôležité zdôrazniť, že SBD má svoju pohľadávku v MsBP a.s. v konkurze ako právnická osoba, čiže tu bude nutné hľadať iný mechanizmus ako pri fyzických osobách. Predpokladáme, že touto otázkou a rovnako aj preplatkami pre fyzické osoby sa bude zaoberať mestská rada a mestské zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní,“ dodala E. Fedorňáková. 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum