vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / VÝSLEDKY 6. ro?níka behu Banské - Mlá?ky 2014

Beh do vrchu Banské - Mlá?ky 2014 máme úspešne ukon?ený. Podujatie bolo 16. kolom Slovenského pohára do vrchu, 13. kolom PATRIOT Vranovskej bežeckej ligy, 19. kolom Oblastnej bežeckej ligy Michalovce – Sobrance, 3. kolom Východoslovenskej mládežníckej bežeckej ligy 2014 a zárove? posledným podujatím zarátaným do Ban?anského pohára 2014.

Pretekalo sa za ve?mi príjemného slne?ného po?asia teplota vystúpila na príjemných 21 C. Na štart 6. ro?níka sa postavilo 78 pretekárov zo Slovenska, Po?ska a Ukrajiny. Bol to druhý najvä?ší po?et zú?astnených pretekárov na tomto behu. Z vranovského okresu sa zú?astnilo 25 pretekárov, ktorí bojovali o ?alšie body do PATRIOT Vranovskej bežeckej ligy 2014.
 
V kategórií mužov zví?azil RASCHUPKIN Sergii (Ukrajina/) ?asom: 24:39 min a v kategórií žien zví?azila ZÁTORSKÁ Izabela v novom tra?ovom rekorde 29:34 min. 
 
V deckom prológu Východo­slovenskej mládežníckej bežeckej ligy sa zú?astnilo 32 detí. V jednotlivých kategóriách zví?azili nasledovný pretekári. D1: Sahar Velika, CH1: Samuel Miko, CH2: Juraj Lazorik, D3: Michaela Ivan?ová (ŠK Banské), CH3: Jakub I?ko, D4: Tamara Ivan?ová (ŠK Banské), CH4: Šimon Rorkoš, D5: Martina Dargajová (ŠK Banské), CH5: Filip Rusnák, D6: Bibiána Ivan?ová (ŠK banské), CH6: Samuel Sciranka. 
 
?akujem všetkým pretekárom za ú?as?!

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum