vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Anketa s kandidátmi na primátora mesta Vranov nad Topľou

Samospráva je tímová práca, v ktorej patrí najvyšší post v hierarchii starostovi, resp. primátorovi, nielen ako štatutárovi, ale v prvom rade ako manažérovi, vizionárovi, motivátorovi... Na úspech resp. neúspech merateľný rozvojom mesta však v dominantnej miere vplýva fakt, ako sa s úlohami vysporiada úradnícky aparát na mestskom (obecnom) úrade, preto sme kandidátov na primátora mesta Vranov nad Topľou požiadali o odpoveď na otázku: Akú máte predstavu o tíme, ktorý by ste chceli, v prípade zvolenia, viesť na Mestskom úrade vo Vranove?

Ing. Igor Čačko (SDKÚ-DS)
Ak chce byť primátor úspešný vo svoje práci pri vedení mestského úradu, mal by sa snažiť od začiatku vytvoriť okolo seba tím spolupracovníkov, na ktorý sa môže spoľahnúť. Zároveň však platí, že všetci, zdôrazňujem slovo všetci, pracovníci mestského úradu, ale aj mestských organizácií a firiem, by mali mať dôveru vo svojho primátora. Ak táto vzájomná dôvera funguje, má dôveru vo vedenie mesta a mestský úrad aj občan. Dôvera sa však musí hneď od začiatku budovať, tá sa nedá prikázať.
Každý úradník, vrátane primátora, by mal byť kompetentným, čo znamená, že by mal byť odborníkom – profesionálom na svojom mieste. Nemusí všetko vedieť, no musí vedieť, ako daný problém vyriešiť tak, aby bol občan spokojný, čiže mal by vedieť aj správne komunikovať. Som toho názoru, že vekovo je dobre mať zmiešaný kolektív, aby pracovníci zo „starej školy“ odovzdávali kontinuálne skúsenosti mladším kolegom a títo môžu priniesť do práce tímu vitalitu a „ťah na bránu“. Najlepší z nich by mali byť vedúci, ktorí by mali mať prirodzenú autoritu a schopnosti viesť kolektív a zmierňovať prirodzene vznikajúce konflikty.
Každý člen kolektívu si musí byť vedomý svojich práv, no hlavne povinností. Musí mať svoje právomoci, cítiť od primátora dôveru, ktorú nesmie zneužívať. Toto isté platí aj naopak. Primátor si musí trpezlivo vybudovať prirodzenú autoritu u svojich podriadených a nesmie zneužívať svoje postavenie. Som si plne vedomý, že platí heslo: „Aký je šéf, taká je firma...“.
Viem, že kompetentných a spoľahlivých pracovníkov je na mestskom úrade väčšina. Napriek rôznym šéfom a koncepciám, ktorým sa musia neustále prispôsobovať. Často ich úprimne obdivujem, ako dokážu dostať zo seba maximum pod rôznymi vedeniami a štýlmi práce. Celý kolektív pracovníkov mesta sa budem snažiť osobným príkladom a ľudským, no profesionálne nekompromisným postojom nadchnúť pre prácu pre občana tak, aby boli ochotní a schopní zniesť aj nie vždy ideálne podmienky pre ich prácu. Bol by som však nezodpovedným primátorom, ak by som nechal na svojom mieste tých, ktorí nebudú schopní plniť si svoje pracovné povinnosti tak, ako sa patrí. Tých, ktorí tieto predstavy spĺňať nebudú a ich práca bude povrchná, požiadam, aby si našli iné miesto a úrad doplním cez výberové konania, ktoré budú konečne spravodlivé.
A na záver najdôležitejšia vec. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že „pánom“ nie je úradník ale občan. Ruština má pre úradníka celkom vystihujúci výraz „služačšij“, čo sa dá voľne preložiť ako „slúžiaci“. Naša práca by mala byť výlučne o službe občanovi mesta, o ničom inom. Výlučne v tomto duchu sa budem celé štyri roky snažiť viesť celý úrad a v tomto duchu budem vyžadovať aj prístup pracovníkov ku „klientovi“, ktorým je občan. Občan Vranova nad Topľou je ten, kto platí dane, za ktoré očakáva profesionálny prístup a kvalitné služby a ktoré mu je každý úradník, vrátane primátora mesta, povinný v rámci zákona v plnom rozsahu poskytnúť.

Ing. Štefan Hreha (SMER-SD)
Z môjho pohľadu je na to veľmi jednoduchá odpoveď. Radnicu musia viesť špičkoví odborníci, odborníci znalí veci. Pokiaľ takí na mestskom úrade sú, nepochybne by tam mali zostať, v opačnom prípade je potrebné takými ľuďmi úrad obsadiť.

Ing. Jozef Mihalčin (SĽS)

Otázky pána redaktora považujem za dosť odvážne a náročné na odpoveď.
Viem aj to, že na všetky otázky sa nedá odpovedať priamo a otvorene, lebo sa tým niekedy pokazí viac ako pomôže.
Ale konkrétne k danej téme aj napriek tomu odpoviem priamo.
Vo všeobecnosti nie som za časté a hlboké zmeny na úradoch mestských samospráv, krajských, alebo vrcholových štátnych, ktoré kopírujú voľby a ich výsledky.
Zamestnanec, ktorý je zodpovedný, skúsený a aj chce pracovať a aspoň trocha má rád svoju prácu, nie je vhodný na výmenu.
V prípade môjho zvolenia na miesto primátora, zamestnanci, ktorí dobre vedia ako pracujú a s akými výsledkami, tak títo sami pekne odídu...Dôležité je, ako sme sa niekedy učili, že za zodpovednú prácu s jasným výsledkom patrí odmena a za spôsobenie škody, za nečinnosť a darebáctvo odpovedajúci trest.
Na základe mojich poznatkov sú na Mestskom úrade ľudia patriaci do jednej aj druhej skupiny. Určite je treba dať možnosť zodpovedným pracovníkom, ktorí sú ochotní poradiť a pomôcť občanom aj nad rámec svojej pracovnej náplne (ak ju vôbec majú stanovenú) aj päť minút pred koncom pracovnej doby.
Nemám rád ľudí, ktorí vysedávajú a vymýšľajú rôzne kombinácie, pletkujú a ohovárajú, vymýšľajú katastrofické príbehy a tešia sa z neúspechu iných. Takíto pracovníci sa nezaoberajú zverenou problematikou a ani tým, ako ju riešiť. Bolo by lepšie, keby hľadali cesty k zlepšeniu situácie a života v meste a hľadali možnosť ako pomôcť spoločnej veci,
lebo všetko so všetkým v meste súvisí.
Aj napriek tomu, že úradníci majú pravidelný mesačný príjem, či robia menej alebo viac, alebo majú svoje dni, mali by si viac uvedomovať, že sú na úrade pre občanov nie občania pre nich. Je potrebné uvedomiť si, že štátna sféra / v tomto prípade mestská/ nemôže existovať sama o sebe, a preto je treba vážiť si aj sféru súkromnú, ich prácu a nestavať sa k podnikateľom ako k triednemu nepriateľovi.
Vzhľadom na situáciu zamestnanosti v meste, je podľa mňa najlepšie v prípade potreby obsadenia nejakého miesta urobiť výberové konanie pred komisiou v zložení z pracovníkov MsÚ a vybraných občanov. Zamestnanci by podľa možností mali byť obyvateľmi nášho mesta, aby mali aspoň trochu pocit spolupatričnosti a pociťovali dopad svojej práce v bežnom živote.

Ing. Michal Mudrák (KDH)
Ak ma ľudia zvolia, po voľbách nás čaká veľa práce. Prezentujem zmenu a to najmä zmenu v štýle, v prístupe, zmenu v hodnotách a cieľoch. Vysoké ciele sa nedajú dosiahnuť bez tímovej práce. Mám skúsenosť, že pokiaľ sa spolupracovníkom šéf venuje, dokážu urobiť veľmi veľa. Človek je odsúdený na celoživotný vývoj (zmenu). Preto je potrebné ľudí motivovať. Plat je dôležitý, ale nie je jediným motivačným nástrojom. Pracovníkov je potrebné pre spoločný cieľ zapáliť. Toto dokáže len ten, kto má v sebe iskru. Pracovníkov treba nadchnúť. To dokáže len optimista. Pracovníkov je potrebné zapáliť a strhnúť. To dokáže len ten, kto vie veľa a vytrvalo pracovať, kto má v sebe kreativitu, komu na výsledkoch záleží. Nikdy som nerozdeľoval pracovníkov na dobrých a zlých, ale na tých, ktorí chcú a tých, ktorí nechcú. Pri práci s ľuďmi som dokázal vypozorovať dobré vlastnosti a schopnosti podriadených. Považujem a stále som to považoval za veľmi dôležité. Na dobrých vlastnostiach staviam, rozvíjam ich, a teším sa, keď naša spoločná práca prináša úspechy. Vysoké pracovné nasadenie a veľké zaťaženie môže odhaliť tých, ktorí nechcú pracovať na takýchto základoch. Ak sa to stane, riešenie je potom jediné. Je normálne a demokratické podať si ruky a nájsť náhradu. Každý je nahraditeľný. Pracovný tím je vizitkou primátora. Ak vo voľbách uspejem, nezľavím zo svojich kritérií. Štyri roky sú krátky čas, za ktorý je potrebné skorigovať dopady minulosti, vyriešiť problémy súčasnosti a ešte pripraviť projekty, zámery a vízie do budúcnosti. Čas beží veľmi rýchlo, preto je nutné využiť každú sekundu.
Na primátorovi záleží!

Ing. Ján Ragan (NEKA)
Keďže momentálne pôsobím vo funkcii primátora, táto otázka je nasmerovaná skôr pre mojich protikandidátov. Tí sa pravdepodobne rozpíšu o tom, ako zamestnajú tých najlepších odborníkov a tým zlepšia štruktúru a fungovanie úradu. No pravda je taká, že vedúce funkcie mestského úradu chcú rozdeliť medzi svojich straníckych kolegov.
Vždy som mal a mám jasnú predstavu o tíme, ktorý by mal pracovať na mestskom úrade. Pri personálnom obsadení úradu som ako nestranícky primátor bral do úvahy vždy hlavne schopnosti konkrétnych pracovníkov.
Štruktúra úradu vychádza z potrieb občanov, z kompetencií a úloh, ktoré mestám a obciam ukladá legislatíva. Hneď po nástupe do tejto funkcie som urobil rozsiahlu zmenu v štruktúre úradu. Nová, jednostupňová organizačná štruktúra zlepšila komunikáciu medzi zamestnancami, ich komunikáciu s klientmi, občanmi mesta Vranov nad Topľou a zároveň zabezpečila šetrenie finančných prostriedkov v oblasti mzdových a odvodových nákladov. Ďalšou pozitívne vnímanou zmenou bola výmena náčelníka mestskej polície. Tá, podľa reakcií občanov, začala fungovať omnoho efektívnejšie.
Pri riadení úradu využívam skúsenosti z môjho predošlého pôsobenia vo funkcii riadiaceho pracovníka, ale aj svoje teoretické vedomosti, ktoré som získal prostredníctvom rôznych školení ako napríklad Personálny manažment, Kurz manažérskych zručností, Diplomatický protokol, ale aj Tímová práca.
Je potrebné zdôrazniť, že tím netvoria len zamestnanci úradu. Do tímu patria aj poslanci, ktorých som vždy o všetkom informoval. Sú členmi komisií pri všetkých verejných obstarávaniach a výberových konaniach. Aj oni v rámci svojich možností prispeli k rozvoju nášho mesta.
Dušan Molek aktívne pracoval ako môj prvý zástupca a svojou činnosťou prispel k získaniu dotácie z rezervy premiéra Roberta Fica vo výške 15 000 eur. Tú sme využili pri výstavbe ľadovej plochy, ktorú momentálne dokončujeme.
Vo funkcii zástupcu zároveň pôsobil Miron Blaščák, ktorý sa aktívne zapájal do riešenia otázok v oblasti školstva a cirkví. Rád by som spomenul aktivitu poslanca Igora Čačka, ktorý v čase vládnutia pravice sprostredkoval stretnutie s vtedajším ministrom financií Ivanom Miklošom. Medzi poslancov, ktorí aktívne pôsobili ako predsedovia Výborov mestských častí patrili Ľubomír Pidaný, Pavol Molčan, Milan Tkáč, Jozef Barna a Lýdia Ondrušová. Dá sa povedať, že sa podieľali na riadení mesta. Pevne verím, že podobne aktívni poslanci budú zvolení aj v týchto voľbách.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum