vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / R. Kapraľ: Neprípustné, aby starosta a poslanci nemali záujem vypočuť si názory občanov

Obec Kvakovce sa pre svoje kauzy stala v minulosti viackrát stredobodom záujmu celoslovenských médií. Víťaz nedávnych komunálnych volieb na post starostu Radovan Kapraľ však sľubuje zmenu. V hodnotách, v prístupe, v spôsobe komunikácie..., pretože v hre nie je iba budúcnosť obce, ale aj osud rekreačného strediska Dobrá.

Kvakovce rezonovali aj počas posledných komunálnych volieb. Postaralo sa o to 119 chatárov, ktorí si zmenili trvalý pobyt do obce len dva dni pred otvorením volebných miestností. Počet voličov sa tým zvýšil na 479, pričom zaujímavosťou je, že žiadosti o trvalý pobyt nových obyvateľov Kvakoviec vybavila namiesto obecnej ohlasovne pobytov polícia. Situáciu na mieste preverovala aj Obvodná volebná komisia a jej predseda Andrej Rapčo konštatoval, že dopísanie týchto ľudí do zoznamu oprávnených voličov obce bolo v súlade so zákonom. „Nie je pravda, že sa občania prihlásili na trvalý pobyt na poslednú chvíľu. Pokiaľ ja viem, o zmenu trvalého pobytu sa viacerí snažili od leta, ale na obecnom úrade im robili obštrukcie, čo majú poniektorí zdokumentované aj na videu. Keďže si obec nesplnila povinnosti, ktoré jej ukladá zákon, rozhodli sa podať žiadosť o zmenu pobytu na polícií a tá si len splnila povinnosti, ktoré jej stanovuje zákon. Tiež treba povedať, že na obecnom úrade nemali v tomto prípade rovnaký meter. Kým niektorých ľudí v minulosti prihlásili na trvalý pobyt do chát bez problémov, iným to neumožnili, teda nerozumiem dosluhujúcemu starostovi, prečo chce teraz tento postup spochybňovať,“ vrátil sa k voľbám R. Kapraľ.

Podľa bývalého poslanca obecného zastupiteľstva v Kvakovciach, hlavného kontrolóra obce a aktivistu za rozvoj Domaše došla chatárom trpezlivosť, pretože problémy, ktoré ich dlhodobo trápili, obec ignorovala. Zoznam pritom vôbec nie je krátky – nefunkčné verejné osvetlenie, čierne stavby, vysoké dane, nevyvozený komunálny odpad, nepokosená tráva, rozbité cesty... „Nie je predsa možné, aby ľudia, ktorí platia obci dane, sa nemohli vyjadriť k veciam verejným. Pred rokom bolo zastupiteľstvo, zúčastnila sa ho väčšina chatárov, no poslanci hlasovaním zrušili diskusiu a ani jeden z prítomných občanov sa nemohol pýtať na problémy. Považujem za neprípustné, aby starosta a poslanci nemali záujem vypočuť si názory občanov, ktorí opakujem, platia dane,“ dodal R. Kapraľ.

Zároveň odmieta teórie o tom, aby niekto manipuloval verejnou mienkou chatárov. Ako zdôraznil, ich rozhodnutie bolo slobodnou reakciou na neriešenie pretrvávajúcich problémov. „Deväťdesiat percent ľudí, ktorí sa prihlásili na trvalý pobyt v obci, má vysokoškolské vzdelanie a asi ťažko bude niekto tvrdiť, že bývalý prorektor univerzity je zmanipulovaný alebo ovplyvniteľný. Dokonca ani z radov chatárov nebola stopercentná účasť a to iba svedčí o tom, že každý vyjadril svoj názor dobrovoľne,“ uviedol R. Kapraľ.

Po nastúpení do funkcie starostu bude jednou z hlavných priorít R. Kapraľa vykonanie hĺbkového auditu s dôrazom na projekt výstavby kanalizácie a vodovodu. Ďalšou z priorít bude koncepčné naštartovanie rozvoja cestovného ruchu s aktívnym zapojením chatárov, k čomu by malo napomôcť aj vytvorenie komisií – cestovného ruchu, strategického rozvoja a majetkovej. „Dobrú vidím ako stredisko slúžiace pre individuálnu rekreáciu rodín s deťmi, to znamená, že musíme vybudovať viac ihrísk, oddychových zón a radi by sme na Domaši opäť oživili tradíciu festivalov. Spolupracovať chcem so všetkými starostami okolitých obcí, aby sme hľadali spoločné riešenia, ako napr. zjednotiť výšku daní, aby boli v každom stredisku rovnaké, či spolu koordinovať kultúrne a športové akcie pre Domašu. Dôležitá však bude zmena myslenia a vôle kompetentných, aby dokázali vytvoriť pre iniciatívnych a kreatívnych ľudí priestor, a nie aby ich z Domaše odháňali,“ pripomenul R. Kapraľ.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum