vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Vyhodnotenie Geografickej olympiády - obvodové kolo

Pracovníci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovali 6.2.2014 42. ročník. Geografickej olympiády kat. I, H, G, F, E to je 5. – 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky OG. Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Súťaží sa zúčastnilo 93 súťažiacich z 14 základných škôl a cirkevného gymnázia nášho okresu. Súťažiaci riešili písomnú a praktickú časť. Spolu mohli získať 100 bodov. Úspešným súťažiacim sa stal súťažiaci, ktorý získal najmenej 65 bodov. Práce súťažiacich hodnotila komisia v zložení – predseda PaedD. Katarína Haľková, členovia Mgr. Jana Džuková, PhDr. Radoslav Homoľa a porotcovia Mgr. Jaroslava Kocanová, Ing. Jana Lulajková, Mgr. Anna Treľová. Prví dvaja z kategórií H, G, F, E postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 2.4.2014 v Prešove.
Ďakujeme všetkým súťažiacim a učiteľom ktorí ich na súťaž pripravovali.
Umiestnenie súťažiacich:
Kat. I -5. ročník:

1. miesto Dominik Tulach (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Vargová), 2. miesto Peter Hupcej (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Vargová), 3. miesto Natália Tomková (ZŠ Sídlisko II, príprava p. uč. Treľová).
Kat. H - 6. ročník a 1. roč.ník OG:
1. miesto Hana Hupcejová (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Gumanová), 2. miesto Barbora Miklošová (ZŠ Sídlisko II, príprava p. uč. Treľová), 3. miesto Štefan Danko (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Gumanová).
Kat. G - 7. ročník a 2. ročník OG:
1. miesto Michal Piňko (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Gumanová), 2. miesto Dárius Krišta (ZŠ Sídlisko II, príprava p. uč. Vojtková), 3. miesto Martin Demčák (ZŠ Juh, príprava p. uč. Keresteš).
Kat. F – 8. očník:
1. miesto Veronika Bubnárová (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Vargová), 2. miesto Alexandra Sciranková (ZŠ Bernolákova, príprava p. uč. Haľková), 3. miesto Terézia Popaďáková (ZŠ Seč. Polianka, príprava p. uč. Novosiadla).
Kat. E – 9. ročník:
1. miesto Samuel Našta (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Vargová), 2. miesto Adrián Verčimák (ZŠ Hanušovce, príprava p. uč. Hodošková), 3. miesto Marek Humeník (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Vargová).
Víťazom blahoželáme.

Valéria Petrášová, prac. CVČ

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum