vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Nová povinnosť prevádzkovateľov vozidiel dočasne vyradených z evidencie

Dňa 1. januára 2016 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Novela reagovala aj na množstvo prípadov, kedy prevádzkovatelia dočasne vyradených vozidiel po uplynutí dočasného vyradenia vozidla z evidencie opätovne nezaradili vozidlo do evidencie. Od 1. januára 2016 sa ustanovuje povinnosť prevádzkovateľa vozidla do 15 dní od uplynutia lehoty dočasného vyradenia vozidla písomne požiadať orgán Policajného zboru o evidenčný úkon – o opätovné zaradenie vozidla do evidencie alebo o predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie alebo o vyradenie vozidla z evidencie alebo o prevod držby vozidla na inú osobu.

V prechodnom ustanovení zákona je tiež ustanovené, že prevádzkovateľ vozidla dočasne vyradeného z evidencie, ktorému uplynula lehota dočasného vyradenia do 31. decembra 2015, je povinný najneskôr do 29. februára 2016 písomne požiadať orgán Policajného zboru o evidenčný úkon (jeden z vyššie uvedených).

Nedodržanie povinnosti prevádzkovateľov vozidiel bude znamenať možnosť pre orgán Policajného zboru vyzývať ich na splnenie tejto povinnosti, príp. aj na vyvodenie priestupkovej zodpovednosti (pokuty maximálne do 50 eur v blokovom konaní a do 100 eur v riadnom konaní).

PhDr. Jozef Baran
OÚ Vranov nad Topľou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum