vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Zimovanie netopierov

Zimovanie netopierov

Všetky naše netopiere sa živia hmyzom. V zimnom období, keď hmyz nelieta nemali by čo loviť. Väčšina vtákov to rieši migráciou do teplých krajín. U netopierov sa vyvinula zvláštna adaptácia – hibernácia, čiže zimný spánok. V jesennom období intenzívne lovia potravu a vytvárajú si zásoby tuku, ktorý im umožní prežiť zimné obdobie. Od polovice novembra sa presúvajú do podzemných priestorov jaskýň, starých baní alebo pivníc kde prečkajú nepriaznivé obdobie zimy v stabilných mikroklimatických podmienkach podzemia. Visiac na stenách alebo zalezené v rôznych štrbinách upadnú do telesnej strnulosti so spomalenými životnými procesmi, do tzv. hibernácie. Niektoré druhy pri tom prekonávajú vzdialenosti väčšie ako 250 km. Kolónie netopierov sa s obdivuhodnou presnosťou vracajú na rovnaké miesta, kde zimovali aj po predchádzajúce roky. Krúžkovaním sa zistilo, že niektoré jedince možno každoročne nájsť presne na tom istom mieste. Počas hibernácie sa u netopierov telesná teplota znižuje na teplotu prostredia v ktorom sa nachádzajú. Môže dosahovať hodnoty 1 – 10 °C. Jednotlivé druhy potrebujú na zimný spánok rozličné teploty. Pri hlbokej letargií sa spomaľuje srdcová činnosť na 4 tepy za minútu, oproti 500 – 800 za aktívneho stavu a dýchanie na 5 – 20 vdychov a výdychov za minútu, oproti 300 – 400 pri aktivite. V minulosti sa predpokladalo, že netopier prespí celú zimu. Dnes vieme, že sa počas zimy viackrát prebudia aby sa napili, prípadne ulovili potravu. Budia sa aj pri veľkých zmenách vonkajšej teploty a presúvajú sa do častí úkrytu s ideálnou teplotou. K najvýznamnejším zimoviskám netopierov na Slovensku patria Dubnícke opálové bane. Pozostávajú z bane Libanka, Malá Šimonka a slepých štôlni v okolí Libanky. Celková dĺžka podzemných chodieb je viac 25 km. Celkovo tu bolo zistené zimovanie 16 druhov netopierov. Pri zimnom sčítaní tu bolo zistené zimovanie skoro 5000 jedincov. Najpočetnejším druhom je podkovár malý s počtom 2684. Tento druh obsadzuje teplejšie časti bane s teplotou okolo 10 °C. Jeho počty od roku 2000 stúpli o 300 %. Podobne neustále stúpajú počty netopiera brvitého, ktorý je druhým najpočetnejším s počtom 1300 ex. Naopak klesajúcu tendenciu majú počty netopiera obyčajného s poklesom o 50 % na 500 jedincov. V minulosti najpočetnejší druh uchaňa čierna je dnes až na štvrtom mieste. Je to druh, ktorý znáša teploty blízke bodu mrazu.

Nad obcou Zámutov na lokalite Remety sa nachádzajú tri menšie štôlne, v ktorých zimuje zhruba 150 netopierov. Zaujímavou lokalitou je pivnica v Zámutove pod konečnou stanicou lyžiarskeho vleku, v ktorej zimuje do 30 netopierov. Väčší význam má ako prechodný úkryt pre podkovára malého v jesennom období s maximálnym počtom 150 jedincov. Podkovár malý a ucháč sivý môžu prezimovať aj v rozličných starých kamenných pivniciach. Niektoré druhy zimujú aj v starých studniach, iné v dutinách hrubých stromov.

Prebudenie netopiera zo spánku ho stojí veľké množstvo energie, preto nie je dobre netopiere vyrušovať počas zimného spánku, spotrebovaná energia by mu mohla chýbať na konci zimného spánku. Zimné úkryty opúšťajú v závislosti na vonkajších podmienkach od polovice marca až začiatku apríla.

Peter Pjenčák
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum