vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / ZŠ Lomnica inšpiruje ako preventívne predchádzať povodniam a suchu

ZŠ Lomnica inšpiruje ako preventívne predchádzať povodniam a suchu

Učitelia, žiaci a rodičia premenili Základnú školu vo Vranove nad Topľou, Lomnická ul., na „Modrú školu“. Vďaka pokračovaniu projektu „Škola Zdravej Klímy II“ prešli objekt a areál ZŠ počas leta ďalšími významnými zmenami. Ich cieľom je poukázanie na spoločenskú potrebu prispôsobenia sa zmenám klímy s dôrazom na prevenciu pred povodňami a suchom.

V prípade ZŠ Lomnica vychádza projekt z nevyhovujúcej situácie v manažmente dažďových vôd a nedostatočného povedomia obyvateľov regiónu Vranova nad Topľou v problematike klimatickej zmeny. Naplniť ambície s dôrazom na zlepšenie hospodárenia s dažďovými vodami má viacero adaptačných opatrení - inštalovanie zateplenej vegetačnej strechy, vytvorenie dažďových záhonov a záhradného labyrintu, výsadba stromov, či zachytávanie dažďovej vody zo strechy ZŠ do sudov. Zároveň prebieha výmena spevnených plôch z nepriepustného asfaltu, ktoré nahradila vegetačná alebo vodopriepustná dlažba. „Na všetkých opatreniach chceme demonštrovať zachytávanie dažďovej vody s jej ďalším využívaním na zmierňovanie miestnej klímy. Takýmto spôsobom môžeme totiž jednoducho zmenšiť plochy, ktoré spôsobujú prehrievanie a naopak dávame šancu zeleni, aby prirodzeným spôsobom zúžitkovala dažďovú vodu a zmierňovala mikroklímu okolitého prostredia,“ vysvetľoval koordinátor projektu P. Kaňuch.

Práve ZŠ Lomnica má slúžiť ako príklad pre miestne komunity, ktoré sa sériou opatrení v jej areáli môžu inšpirovať a mnohé z nich realizovať aj vo vlastných „domácich“ podmienkach. Z toho dôvodu má grantový program „Modré školy“ nielen investičný charakter, ale jeho hlavnou úlohou je vzdelávanie verejnosti. V priebehu minulého týždňa priložili ruku k dielu rodičia s deťmi a dvadsaťdva učiteľov zo základných škôl vranovského okresu. „Na príklade školy v MČ Lomnica chceme ukázať, že každý z nás si môže urobiť doma záhradku, vysadiť stromy, dažďový záhon alebo na altánku vegetačnú strechu... Preto sa v stredu a vo štvrtok zúčastnilo dvoch brigád 27 dobrovoľníkov vrátane rodičov s deťmi navštevujúcimi túto školu. V piatok sme v rámci metodického školenia pozvali učiteľov z ostatných ZŠ, ktorí sa v máji v Ekocentre Sosna v Družstevnej pri Hornáde zúčastnili teoretického vzdelávacieho modulu. Teraz si mohli vyskúšať teóriu v praxi a verím, že ich to inšpirovalo,“ dodal P. Kaňuch.

Projekt „Škola Zdravej Klímy II“ realizuje Mesto Vranov v partnerstve s občianskym združením SOSNA Družstevná pri Hornáde a je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu SR.

 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum