vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / A. Kulik: Občania nám dali dôveru, aby sme spolupracovali a nie sa vybíjali

   A. Kulik: Občania nám dali dôveru, aby sme spolupracovali a nie sa vybíjali

Združenie miest a obcí Slovenska oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dostalo ocenenia osobnostiam, ktoré v priebehu štvrťstoročia aktívne formovali samosprávu do jej súčasnej podoby. Nechýbal medzi nimi ani starosta obce Dlhé Klčovo Andrej Kulik. Dnes je profesionálne najdlhšie úradujúcim starostom v okrese Vranov nad Topľou a ako priznal, samospráva sa stala jeho životným poslaním.

Prvý kontakt so samosprávou absolvoval Andrej Kulik v roku 1976, kedy bol zvolený za poslanca. O desať rokov neskôr dostal ponuku uchádzať sa o funkciu predsedu miestneho národného výboru, nad ktorou najskôr váhal. „Dvakrát som ponuku odmietol, no chcel som v obci niečo zmeniť, preto som ju do tretice prijal. Predsedom MNV som sa stal 1. júla 1986 a keďže ma ľudia podržali aj v prvých slobodných voľbách v jeseni 1990, ostal som v úrade ďalej, čo platí až dodnes,“ dodal s úsmevom Andrej Kulik.

O pozícii A. Kulika v Dl. Klčove svedčí fakt, že už v prvých slobodných voľbách v roku 1990 získal viac ako 600 hlasov, kým jeho vyzývateľ iba 76. Trikrát obhájil starostovský post bez toho, aby mal protikandidáta a hoci naposledy kandidovali piati, mandát na ďalšie štyri roky získal opäť po suverénnom výsledku. „Práca starostu je na 24 hodín denne od prvého do posledného dňa. Keď sa v obci stane čokoľvek, volajú mi ako prvému. Dôležité je teda nesklamať dôveru občanov, čo si žiada niečo aj obetovať, napr. vlastný voľný čas. Preto kladiem na prvé miesto podporu rodiny. Bez pochopenia manželky by som to nikdy nedokázal, lebo povinností je veľa a ak by ma nepodporila, nemohol by som sa venovať všetkým aktivitám, o ktorých si myslím, že sú pre našu obec prospešné,“ poďakoval sa rodine A. Kulik.

Slovenská samospráva prešla zložitým vývojom. Deväťdesiate roky priniesli zmeny, ktoré sa okamžite stali spoločenskou výzvou, a prebudovanie samosprávy od jej základov nebolo výnimkou. V čase, kedy celá spoločnosť prechádzala hektickým obdobím transformácie však občania potrebovali, aby mestá a obce fungovali kontinuálne ďalej. Už vtedy A. Kulik vnímal ideu stavovskej spolupráce ako kľúčovú, preto spolu s Milanom Muškom a ďalšími založili Združenie miest a obcí vranovského regiónu. „Veľa vecí sme na začiatku riešili spontánne. Obce dostali právomoci, čo sme z MNV nepoznali. Pred rokom 1989 sa na ONV konali pravidelné mesačné porady, kde nám zadávali úlohy, na ktoré sme zároveň dostávali peniaze. Zrazu sme o rozpočte, ako aj o tom, čo sa urobí rozhodovali, spolu s poslancami, sami. Z tohto pohľadu bol najlepší rok 1993, no často sme nevedeli, ako rozpočet a priority v ňom nastaviť, lebo jeho plnenie sme nemali garantované,“ zaspomínal si A. Kulik.

Z pohľadu ďalšieho vývoja miest a obcí bol zásadný začiatok nového milénia, kedy sa naštartovala reforma verejnej správy s následnou fiškálnou decentralizáciou. A. Kulik je hrdý na to, že sa ako člen Rady ZMOS-u aktívne zúčastňoval rokovaní, ktoré sa neskôr podpísali pod moderné dejiny slovenskej samosprávy. Aktuálny vývoj opäť poukazuje na to, že proces jej kreovania sa potrebuje objektívne posunúť na novú métu. Dosiahnutie tohto bodu sa ukazuje ako nevyhnutné, otázkou len ostáva, či sa bude diať prostredníctvom zlučovania obcí alebo zriaďovaním spoločných obecných úradovní. „Súhlasím s predsedom ZMOS-u M. Sýkorom, ktorý hovorí, že ak niekto chce spájať obce, mal by si to dať do volebného programu a ľudia rozhodnú. My sa skôr prikláňame k modelu so spoločnými úradovňami. Ako príklad by som uviedol okres Bardejov, kde úradovňa vo Sveržove zastrešuje 80 obcí a starostovia si to chvália. V rámci možností by mal mať občan zabezpečený komfort, k čomu verím, že napomôže aj najnovšia aktivita - otvorenie integračného obslužného miesta,“ zdôraznil A. Kulik.

Samospráva na Slovensku musela ustáť viacero skúšok, poslednou z nich bolo obdobie hospodárskej krízy. Nech už mestá a obce zápasili s rôznymi problémami, A. Kulik z vlastných skúseností vie, že pokiaľ aj dôjde k polarite názorov, diskusia bude mať konštruktívny záver iba vtedy, ak si obidve strany sadnú za stôl so vzájomnou úctou a rešpektom. „Všímam si, že od roku 2010 sme svedkami čoraz viac narušených medziľudských vzťahov, a to mnohé komplikuje. Ublížiť človeku je jednoduché, ale pomáhať naopak veľmi zložité, preto ma teší, ak dokážem pomôcť. Práce som sa nikdy nebál, stále sa rád učím nové veci, nemám problém prijať ani kritiku, no očakávam, že bude konštruktívna a výsledkom musí byť spokojný občan. Vždy sa pýtam, ako by niekto rozhodol na mojom mieste, navyše ak za každý úkon som trestno-právne zodpovedný. Voliči nám, spolu s poslancami, dávajú dôveru kvôli tomu, aby sme spolupracovali a nie sa vybíjali. Na našej úrovni musíme politické trička zahodiť! V Dl. Klčove sme sa doteraz vždy dohodli a verím, že kvôli ľuďom nájdeme spoločnú reč aj naďalej,“ zaprial si A. Kulik.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum