vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Podnikateľ A. Šust: Vranovské stojiská na odpad – dokonalé smetisko dnešnej doby

  Podnikateľ A. Šust: Vranovské stojiská na odpad – dokonalé smetisko dnešnej doby

Kauza spojená s projektom Intenzifikácie separovaného zberu odpadu vo Vranove nad Topľou sa, podľa konateľa spoločnosti CEDENT plus s.r.o. Andreja Šusta, od jeho februárového podania na Generálnu prokuratúru SR zásadným spôsobom nikde nepohla.

Súčasťou projektu Intenzifikácie separovaného zberu odpadu, na ktorý mesto Vranov nad Topľou získalo z Ministerstva životného prostredia SR 4,3 mil. eur, bola aj jeho stavebná časť. Tá zahŕňala výstavbu zberného dvoru a stojísk na komunálny odpad. Víťazom súťaže na realizáciu stavebných prác sa stala spoločnosť EURO-BUILDING, a.s. s tým, že postupne sa v hierarchii pod ňou nakumulovalo viacero subdodávateľov a jedným z nich bola aj firma A. Šusta. Hoci práce, napriek neplneniu si zmluvných finančných podmienok zo strany objednávateľa, dokončil, peniaze mu do dnešného dňa vyplatené neboli. Pripomenieme, že objednávka znela na 665 894 €. Druhou rovinou kauzy, kde už hrá úlohu aj Mesto Vranov, je termín odovzdania stojísk. Podnikateľ tvrdí, že radnica a EURO-BUILDING, a.s. podpísali preberací protokol, v ktorom deklarovali, že stavebné práce boli ukončené 22.7.2012. Konateľ CEDENT plus s.r.o. však médiám pred časom ukázal písomnú komunikáciu, ktorá potvrdzuje, že stojiská v tom čase nestáli. „Osoba, ktorá zosnovala tento podvod takto koná aj na iných miestach Slovenska a trestnou činnosťou spôsobuje škody podnikateľským subjektom, obciam a mestám a sebe zadovažuje majetkový prospech. Zároveň chcem uviesť, že táto osoba je pravdepodobne politicky krytá, v opačnom prípade by tieto skutky nemohla páchať,“ citujeme Andreja Šusta zo zápisnice na Generálnej prokuratúre SR.

Po ôsmich mesiacoch od podania na GP však dochádza A. Šustovi trpezlivosť a nad pomalým postupom kompetentných orgánov krúti neveriacky hlavou. „Prešli tri roky, my sme bez peňazí a podnikateľ, ktorý je za to zodpovedný, naďalej šafári na slovenskom stavebnom trhu. Aj na poslednej tlačovke potvrdili ďalší dvaja subdodávatelia, že práce v deklarovanom termíne ukončené neboli. Poskytol som rukolapné dôkazy a náš spis iba putuje bez konkrétneho záveru,“ konštatoval A. Šust.

List s názvom „Vranovské stojiská na odpad – dokonalé smetisko dnešnej doby“ poslal aj všetkým členom Vlády SR a poslancom vládnucej strany SMER–SD. „Keď niekto kradne, štát by mal mať na každého rovnaký meter. Prečo nás teda štát nechráni? Ak sa nič nepohne, pôjdem po novom roku s transparentom pred úrad vlády a obrátim sa na Európsky súd,“ dodal A. Šust.

Hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová pre médiá uviedla, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky preskúmala a vyhodnotila príslušné spisové materiály všetkých trestných vecí (týkajúce sa predovšetkým ekonomickej kriminality a s ňou súvisiacej násilnej) za obdobie od roku 2010, týkajúce sa obchodnej spoločnosti Euro-Building, a. s.; respektíve jej štatutárneho zástupcu, a vydala zjednocujúci záväzný písomný pokyn Krajskej prokuratúre v Bratislave, ktorej poverený prokurátor bude v niekoľkých trestných veciach súčasne realizovať dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania, respektíve v prípadnom prípravnom konaní. V jednej trestnej veci bol vydaný písomný pokyn Krajskej prokuratúre v Žiline za účelom doplnenia doterajšieho prípravného konania. Dohľad nad realizáciou všetkých uvedených trestných vecí bude vykonávať prokurátor trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum