vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Múzeum v Hanušovciach oficiálne otvorilo brány svojho archeoparku

 Múzeum v Hanušovciach oficiálne otvorilo brány svojho archeoparku

Archeopark v Hanušovciach - na Slovensku jediné živé archeologické múzeum pod holým nebom - je od stredy 6. apríla oficiálne otvorené pre sezónu 2016. Stalo sa tak na prvom zo série archeofestivalov, ktorými múzeum oživuje prostredie archeoparku bežnými pracovnými, remeselnými a bojovými činnosťami, aby si tak návštevník mohol lepšie predstaviť reálny život v dávnej minulosti.

Neznamená to, že archeopark nemôžete navštíviť aj v zime, ale v tom čase neuvidíte vybavenie pravekých obydlí textilom, kožušinami a predmetmi z dreva a nie sú v nich ani ich „obyvatelia“ – figuríny ľudí a zvierat. Tieto súčasti archeoparku sú v zime z pochopiteľných dôvodov uložené v kamennom múzeu a do obydlí sa vkladajú až v jari. Od 6. 4. teda možno archeopark navštíviť a prejsť vyše 30 tisíc rokov v čase, spoznať stanové obydlie lovcov mamutov zo staršej doby kamennej (postavený podľa archeologického nálezu v Tibave, okr. Sobrance), pevný a rozľahlý dom roľníkov z mladšej doby kamennej (podľa nálezu z Košíc – Galgovca), neveľkú polozahĺbenú chatu z neskorej doby bronzovej (inšpirovanú nálezom z Nižného Hrušova), keltskú chatu so strechou po zem z mladšej doby železnej (podľa nálezu z lokality Zemplín) a napokon slovanský zrubový dom z včasného stredoveku (podľa archeologického nálezu zo Skrabského).

Archeopark poskytuje vynikajúcu možnosť jednoducho a zábavne spoznať najstaršie dejiny regiónu, uvedomiť si rozdiely medzi dobou kamennou, bronzovou a železnou, spoznať tri najvýraznejšie zvieratá, ktoré sprevádzajú človeka na jeho ceste (pes, ovca, kôň), dotknúť sa replík predmetov z dávnych dôb (napr. kamenné, bronzové i železné sekerky, nože, motyky z dreva i železa, meče bronzové a železné, hudobné nástroje z kosti, kameňa, dreva, bronzu či železa a i.).

V archeoparku návštevník uvidí odevy ľudí z jednotlivých období a podobné odevy si môže aj sám vyskúšať a pocítiť tak na “vlastnej koži“ dotyk praveku. Samozrejme, na rozdiel od expozícií v múzeu, v archeoparku sa môžu návštevníci fotografovať a odniesť si tak fotografickú spomienku na pobyt v praveku a včasnom stredoveku aj v dobovom kostýme s doplnkami. Archeopark oživuje pohybom i zvukom aj niekoľko domácich zvierat. Tohto roku máme kozičky, husi, kačice, sliepky a holuby. Plánujeme tiež osiať malé políčka pšenicou špaldovou, hrachom a inými kultúrnymi plodinami, ktoré človek poznal a využíval od mladšej doby kamennej. Pri individuálnych návštevách nie je možnosť prezentovať jednotlivé remeslá. Kto chce skúsiť prácu s hlinou v ruke alebo na hrnčiarskom kruhu, tkanie na malých krosienkach, streľbu z luku, jazdu na koni, ochutnať slovanskú kašu alebo keltské placky, musí prísť na najbližší archeofestival, ktorý sa pod tradičným názvom Tisícročia za palisádou bude konať už 30. apríla. Pre vopred objednané školské alebo záujmové skupiny pripravujeme remeselné činnosti aj mimo archeofestivaly (bez kuchyne a koní).

Tešíme sa na bohatú návštevnosť z nášho regiónu. Veríme, že možnosť spoznať jedinečnú turistickú atrakciu využijú aj návštevníci z blízkeho okolia Hanušoviec a Vranova. Brána archeoparku je od 6. apríla otvorená.

PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD.
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n. T.

 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum