vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Skončil sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

 Skončil sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov ukončili Vranovčania v nedeľu 24. januára v Rímskokatolíckom Kostole sv. Františka z Assisi na Juhu.

Povolaní zvestovať veľké skutky Pánove (Prvý Petrov list 2, 9) bol názov tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa uskutočnil od 18. do 25. januára 2016 a aktívne sme ho prežívali aj na území nášho mesta.

Ekumenickej bohoslužby slova sa zúčastnili veriaci z jednotlivých cirkví, ktorí naplnili chrám nielen svojou prítomnosťou, ale aj túžbou po jednote. Ako po minulé roky, tak aj teraz sa na nej stretli predstavitelia a veriaci cirkví: gréckokatolíckej, bratskej, evanjelickej a rímskokatolíckej. Zo spoločenstva šiestich duchovných z jednotlivých cirkví modlitbe predsedal ThLic. Štefan Albičuk, PhD., dekan a farár Rímskokatolíckej farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove Juh. Za jednotlivé kresťanské cirkvi sa prihovárali ich predstavení: Mgr. Matúš Čekan, správca Gréckokatolíckej farnosti sv. Pátra Pia vo Vranove Juh; prior Rastislav Ivanecký, OSPPE farár a rektor Baziliky Minor Vranov Sever; Mgr. Metod Zorvan, kaplán gréckokatolíckej cirkvi Vranov Mesto; Mgr. Kristína Vargovčáková, námestná farárka Evanjelickej Cirkvi augsburského vierovyznania vo Vranove nad Topľou a Mgr. Martin Jurčo z Cirkvi bratskej vo Vranove nad Topľou. Duchovní povzbudili všetkých veriacich, aby sa nebáli byť soľou v dnešnom svete. V rámci ekumenickej bohoslužby boli použité symboly Biblie, zapálenej sviece a soli, aby názorne vyjadrili veľké skutky, ktoré sme ako pokrstení kresťania povolaní zvestovať svetu. Soľ a svetlo sú obrazmi toho, čo kresťania majú odovzdať súčasným mužom a ženám: Božie slovo, ktoré dáva chuť životu a milostivé slovo, ktoré vedie a pomáha ľuďom vidieť a chápať samých seba a svet okolo. Duchovná atmosféra spoločnej modlitby viditeľne umocnila tému ekumenickej pobožnosti. Modlitba všetkých zjednotila a vytvorila z rôznosti cirkví jednu Ježišovu rodinu, kde radosť na tvárach veriacich prezrádzal, že sa všetci cítili ako skutoční bratia a sestry. Tohtoročné pozvanie spoločne zdieľať misiu ohlasovania skutkov Pánových bolo vyjadrené prijatím kúsku chleba a soli, s úmyslom byť spoločne soľou a svetlom sveta, ako k tomu pozývali oficiálne texty Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Spevom tento rok sprevádzal liturgiu kantor a rímskokatolícky mládežnícky Spevácky zbor z Farnosti sv. Františka z Assisi Vranov Juh.

Po bohoslužbe mnohí vyjadrili svoje poďakovania za silnú skúsenosť jednoty, lebo aj zo strany predstaviteľov jednotlivých cirkví cítili pokojné vzájomné prijatie a otvorenosť pre druhého. Radosť a pokoj, ktoré si prítomní odnášali, povzbudzujú jednotlivé cirkvi na ďalšiu spoluprácu a prehlbovanie vzájomných vzťahov. Veriaci odchádzali duchovne naplnení skrze Božie slovo, modlitby, prosby i zamyslenia. Na záver bohoslužby všetci prítomní duchovní udelili veriacim spoločne záverečné požehnanie.

Ďakujeme Bohu za jedinečnú možnosť spojiť kresťanské denominácie nášho mesta takouto formou a spolu sa modliť za duchovnú jednotu kresťanov na celom svete.     

B. Ocilková
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum