vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Poslanci za MČ Juh sa debate o pyrotechnike nebránia, za zodpovedné však považujú mesto

Poslanci za MČ Juh sa debate o pyrotechnike nebránia, za zodpovedné však považujú mesto

Používanie zábavnej pyrotechniky rozdeľuje spoločnosť na dva tábory. Dôvodov je viacero. Kým niektorí v tom vidia dokonalú zábavu, iní už rovnaké nadšenie nezdieľajú. Výnimkou nie je ani Vranov nad Topľou. Na základe e-mailu, ktorý našej redakcii adresoval Ladislav Sabolčák, sme oslovili všetkých ôsmich poslancov mestského zastupiteľstva za mestskú časť Juh.

Podľa Ladislava Bľachu nesie zodpovednosť za kontrolu dodržiavania, akéhokoľvek VZN, mestský aparát a mestská polícia. V prípade používania pyrotechniky navrhuje formou kampane informovať a vyzvať verejnosť na väčšiu mieru zodpovednosti, aj tolerancie.

Igor Šesták pripomenul, že poslanec MsZ môže mať priamy vplyv len na pripomienkovanie predloženého návrhu príslušného VZN, vloženie návrhov zmien a následne na jeho schválenie. Po nadobudnutí právoplatnosti VZN je potom v úlohe „dodržiavateľa“ príslušného VZN tak, ako každý iný občan mesta. „Ak mám dať k tomuto VZN „odpočet svojej činnosti pre jeho dodržiavanie“, tak môžem verejne prehlásiť, že som ho dôsledne dodržiaval tak, ako si to VZN vyžaduje. Nepoužívam žiadnu zábavnú (ani inú) pyrotechniku, pretože to nepovažujem za rozumné. Sám mám doma mačku, ktorá trpí každoročne na Silvestra hlukom a zábleskami z tejto pyrotechniky, takže si myslím, že to nie je ten najsprávnejší spôsob oslavy príchodu nového roka. Ale ak je dovolený časový interval používania zábavnej pyrotechniky, a spôsob jej používania, akceptujem to,“ uviedol I. Šesták. Zároveň dodal, že spôsob dodržiavania už nie je na poslancovi, ale predovšetkým na výkonnej zložke mesta Vranov nad Topľou - a to mestskej polícii. „Osobne si neviem predstaviť situáciu, aby som šiel do ulíc a naháňal niekoho, kto používa takúto formu zábavy mimo VZN. To je nereálne, bez oprávnenia, a možno aj riskantné. Zopakujem, je to také isté, ako pozícia ktoréhokoľvek občana,“ dodal I. Šesták.

Otvorenie diskusie o používaní pyrotechnických výrobkov víta Igor Pribula, ktorý však v prípade všeobecne záväzných nariadení vidí priestor na podstatne širšiu iniciatívu. „Porušovanie používania zábavnej pyrotechniky ma rozčuľuje, ale ešte viac ma trápi nečinnosť výkonnej zložky mesta a ich totálna nečinnosť pri kontrole porušovania VZN 157/2016. Viac iniciatívy očakávam aj od kolegov poslancov, s ktorými len spoločne môžeme žiadať plnenie prijatých VZN, ako aj vlastných uznesení, či dôslednejšie kontrolovať čerpanie rozpočtu,“ reagoval I. Pribula.

Rovnako aj Ján Kočiš považuje ako zodpovedné za dodržiavanie VZN „mesto“, v tomto konkrétnom prípade vedenie mestskej polície. „Ako občan a poslanec za mesto Vranov si myslím, že otázkou používania pyrotechniky počas roka by sme sa mali zaoberať, hlavne tým ako zákaz používania pyrotechniky pred a po Silvestri reálne zabezpečiť,“ uviedol J. Kočiš, ktorý by uvítal širokú diskusiu, aj v spolupráci s médiami, kde by občania definovali svoj názor na rôzne problémy v meste. „Osobne si myslím, že až 70% občanov nie je nadšené používaním pyrotechniky pred a po Silvestri,“ dodal J. Kočiš. Zároveň položil otázku, akú spoločenskú úroveň by mal mať silvestrovský „mestský“ ohňostroj, k čomu patrí aj téma požívania alkoholu maloletými, preto je jeho úvaha oveľa širšia. „Žiaľ, zdá sa mi, že sa to zvrhlo na bujarú opileckú párty, kde pije každý, aj maloletí a takto podgurážení používajú svoju vlastnú pyrotechniku. Je to veľmi nebezpečné. Možno by bolo namieste zakázať vlastný alkohol na zhromaždení o polnoci a používanie vlastnej pyrotechniky. Krásny príklad je z Bratislavy. Ľudia sa bavia a tešia z príchodu nového roka aj bez vlastného doneseného alkoholu a pyrotechniky. A ešte čo robí polícia na Silvestra o polnoci a aj vedenie mesta, že dovolia takto verejne piť alkohol maloletým alebo pod dozorom sa to môže?“ položil otázku J. Kočiš.

Ako jedinú správnu adresu na doručenie nespokojnosti s dodržiavaním „VZN o používaní pyrotechnických výrobkov“ považuje Mestský úrad vo Vranove nad Topľou aj Ľubomír Pidaný. „Bolo by načase začať občanom vysvetľovať aké sú vlastne kompetencie a možnosti poslancov podieľať sa priamo či nepriamo na vedení mesta - poslanci mesto neriadia.
Poslanci, väčšinou svojich hlasov, prijali spomínané VZN o používaní zábavnej pyrotechniky v našom meste. Za dodržiavanie všetkých prijatých VZN v meste nesie zodpovednosť primátor mesta so svojimi zamestnancami. Citovanú otázku nech občan vznesie na adresu mestského úradu a nie na adresu poslancov ktorejkoľvek mestskej časti nášho mesta.
V ďalšom chcem len upovedomiť občanov mesta, že každý poslanec je v prvom rade poslancom mesta Vranov nad Topľou ako celku, teda aj s jeho priľahlými časťami mesta ako je Čemerné a Lomnica. Jeho príslušnosť k mestskej časti je súčasťou jeho zaradenia podľa jeho trvalého bydliska v zmysle schválených volebných obvodov v súlade so zákonom o voľbách do obecných zastupiteľstiev,“
napísal vo svojom stanovisku Ľ. Pidaný.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum