vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Cyklotrasa Ondava I. by mohla slúžiť cyklistom už počas tohtoročnej letnej sezóny

 Cyklotrasa Ondava I. by mohla slúžiť cyklistom už počas tohtoročnej letnej sezóny

Prvá etapa cyklotrasy Ondava, ktorá si kladie za cieľ vytvoriť podmienky pre aktívne vyžitie pri spoznávaní prírodného, historického a kultúrneho bohatstva s dôrazom na podporu cestovného ruchu a turizmu, by mohla byť pre cyklistickú verejnosť k dispozícii už počas tohto leta.

Cyklozážitok

Starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák predstavil myšlienku cyklotrasy Ondava ešte v minulom roku. Impulzom pre neho bol fakt, že verejnosť začína v podstatne väčšej miere vyhľadávať zážitky, ktorých pridanou hodnotou je podpora aktívneho životného štýlu. Stále viac ľudí totiž športuje, či trávi voľný čas v prírode a to ho motivovalo k tomu, aby začal hľadať možnosti, ako pripraviť podmienky s komfortnou infraštruktúrou. „Keď som hľadal príležitosť, ako využiť a zároveň ešte viac zvýrazniť atraktivitu nášho regiónu, zaujalo ma, že z Nižného Hrušova do Sátorujhély vedie popri Ondave ochranný val pre cyklistov a in line korčuliarov. Postupne som si k tomu začal skladať ďalšie zaujímavé prírodné, či historické jedinečnosti a napadlo mi, že by to mohla byť skvelá téma pre cyklotrasu,“ vysvetľoval ešte v minulom roku starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák.

Ondava I.

Prvá trasa z N. Hrušova k maďarským hraniciam dostala pracovný názov Ondava I. Vzhľadom k tomu, že potenciál regiónu je podstatne širší, postupne pribudli Ondava II. až V. prechádzajúce cez okresy Vranov, Trebišov, Michalovce, Stropkov, Svidník a Prešov. Ich spoločným menovateľom je ambícia prepojiť Tokajskú vinohradnícku oblasť, Zemplínsku Šíravu, Domašu a Duklu. Svoj zámer odprezentoval J. Fenčák na úrovni Úradu vlády SR, či na stretnutiach so zástupcami krajskej a miestnej samosprávy. Keďže sa mu dostalo pozitívnej spätnej väzby, ďalším krokom bude vytvorenie pracovnej skupiny. „Všetci vnímajú cyklotrasu ako prínos a šancu pre celý región. Črtá sa veľmi dobrá spolupráca medzi samosprávou a súkromným sektorom, čo je prvý a základný predpoklad k tomu, aby bol projekt úspešný. Úlohou pracovnej skupiny bude podniknúť kroky, aby sme úsek Ondava I. z N. Hrušova po Klin nad Bodrogom označili a uviedli do prevádzky už pre túto letnú sezónu,“ uviedol J. Fenčák.

Ochranný val

Výsledkom všetkých aktivít je ambícia naštartovať cestovný ruch s podporou malých a stredných podnikateľov v poľnohospodárstve, vinárstve, tradičnej výrobe a službách. Najväčšou devízou cyklotrasy Ondava je fakt, že prvá časť má vybudované základné zázemie a po minimálnych úpravách môže začať slúžiť cyklistickej verejnosti. „Ochranný val, ktorý sa od N. Hrušova po Klin nad Bodrogom tiahne v 60-kilometrovom úseku, je vybudovaný a s Vodohospodárskym podnikom máme majetko-právne vzťahy vyriešené. Momentálne rokujeme o spôsobe jeho údržby s tým, že by sme potrebovali vyrovnať drobné nerovnosti, premostiť tri kanály lávkami a po vyznačení trasy by bola Ondava I. pripravená pre verejnosť,“ dodal J. Fenčák.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum