vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Prešovský samosprávny kraj plánuje presťahovať Hornozemplínsku knižnicu

Prešovský samosprávny kraj plánuje presťahovať Hornozemplínsku knižnicu

Od 1. januára bolo Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou zlúčené s Krajským múzeom v Prešove. Zároveň bola zrušená jeho expozícia vo Vranove nad Topľou. Do priestorov, kde dnes sídli aj Hornozemplínske osvetové stredisko, uvažuje Prešovský samosprávny kraj presťahovať Hornozemplínsku knižnicu.

Obohatenie a optimalizácia

Ako uviedla hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová, zámer zlúčenia dvoch samostatných múzejných subjektov, ktoré sú od seba vzdialené len 20 kilometrov, vychádza zo snahy dosiahnuť optimálne podmienky pre rozvoj múzejnej činnosti v regióne. Kompetentní v tejto súvislosti predpokladajú, že týmto krokom sa dosiahne efektívnejšie využitie nielen vnútorných priestorov múzeí, ale aj ich areálov. „Dôjde nielen k obohateniu a zatraktívneniu služieb inštitúcie, ale aj optimalizácii administratívnych, technických a odborných funkcií. Vytvorí sa adekvátne fungujúce Krajské múzeum v Prešove s plne funkčnou pobočkou v Hanušovciach nad Topľou a Stropkove, ktorá bude fungovať presne tak ako doteraz. Na poskytovaných službách pre návštevníkov sa vôbec nič nezmení,“ uviedla D. Jeleňová. Zároveň dodala, že pobočku Vlastivedného múzea vo Vranove nad Topľou by perspektívne mohol nahradiť projekt obnovy bývalého vodného hradu, ktorý vytvára predpoklad vzniku podzemného múzea s podstatne výraznejším prepojením s históriou mesta. „Pobočka bola pred rokmi vytvorená umelo, bez spoločenskej potreby, navyše priestory neboli vhodné pre umiestnenie múzea a ponúkané expozície nemali kvalitatívnu úroveň primeranú potrebám 21. storočia. V roku 2016 ju navštívilo 349 platiacich návštevníkov, rok predtým 1 377, ale len 129 platiacich,“ argumentoval Prešovský samosprávy kraj.

Presťahovanie knižnice


Keďže vlastníkom budovy, v ktorej sídlila zrušená expozícia a momentálne ju využíva Hornozemplínske osvetové stredisko, je PSK, uvažuje sa s využitím uvoľnených priestorov pre ďalšiu organizáciu v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Hornozemplínsku knižnicu. „Túto budovu treba predovšetkým zrekonštruovať, pretože je v zlom technickom stave. Pri rekonštrukcii by sme už mali zohľadňovať potreby knižnice, aby priestory boli plne prispôsobené tomuto zámeru. Je pred nami dlhý proces, ktorý má svoju postupnosť. Najprv musíme vypracovať štúdiu, ako by mohla budova a vnútorné priestory vyzerať, následne bude potrebné spracovať projektovú dokumentáciu. Samostatnou kapitolou je vyčleniť finančné zdroje na realizáciu, zabezpečiť verejné obstarávanie na dodávateľa a začať stavbu. My sme v tomto procese úplne na samom začiatku – ešte nemáme ani návrh štúdie, takže pred nami je dlhá cesta,“ vysvetlila D. Jeleňová.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum