vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Materská škola Sídl. 1. mája má po rekonštrukcii zníženú energetickú náročnosť

 Materská škola Sídl. 1. mája má po rekonštrukcii zníženú energetickú náročnosť

Materská škola Sídl. 1. mája prešla počas letných prázdnin rekonštrukciou vo výške 603 tis. eur. Pridanou hodnotou zrealizovaných prác je zníženie energetickej náročnosti jej prevádzky.

Ako uviedol primátor Ján Ragan, mesto sa už tradične snaží využiť obdobie letných prázdnin na investície do modernizácie a zlepšovania podmienok v základných a materských škôl. V prípade MŠ Sídl. 1. mája bola rekonštrukcia v sume 588 tis. eur zameraná na celkovú modernizáciu a zníženie energetickej náročnosti prevádzky škôlky, čo významne prispeje k zlepšeniu školskej infraštruktúry a skvalitneniu vzdelávacieho procesu. Stavebné práce, postupy s použitím materiálov a technické riešenia boli zrealizované v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby sa dosiahli ukazovatele podľa energetického auditu. Okrem toho mesto investovalo z vlastných prostriedkov 15 tis. eur do výmeny keramických obkladov a dlažby, detských umývadiel a detských WC s deliacimi stienkami. „Keďže v minulom programovacom období nebolo možné žiadať finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu materských škôl, ktoré často sídlia v starších budovách, žiadajú si MŠ, a to nielen vo Vranove, veľké investície. Vzhľadom k tomu, že nie všetky výdavky mohli byť definované ako oprávnené a chceli sme, aby prebehla kompletná modernizácia, investovali sme aj vlastné prostriedky. Som rád, že dnes môžeme hovoriť o výrazne vylepšených podmienkach pre deti, aj učiteľky, pričom zároveň nesmieme zabudnúť ani na to, že sme urobili zásadný krok k úspore energií,“ vysvetľoval primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

V novom školskom roku bude MŠ Sídl. 1. mája navštevovať v piatich triedach deväťdesiatosem detí vo veku od 2 do 6 rokov. Vo výchovno-vzdelávacom pôsobení sa snaží pedagogický zbor upúšťať od dominantného postavenia učiteľky a to vytváraním rovnocenného partnerského vzťahu učiteľ - dieťa. Do edukačného procesu sú zaradzované rôzne aktivizujúce metódy, ktoré prostredníctvom zážitkového učenia umožňujú dieťaťu získať nové poznatky samostatnou aktivitou, pričom uprednostňovaná je skupinová práca s rešpektom na individuálne a rozvojové možnosti detí. „Som rada, že po devätnástich rokoch vo funkcii riaditeľky sme mohli privítať naše deti vo vynovených priestoroch. Najviac nás trápili strecha a okná, ktoré sa už pomaly nedali ani otvoriť. O kvalite prevedených prác svedčí to, že ich stihlo preveriť počasie a my si užívame komfort v modernom prostredí, preto verím, že problémy z minulosti nás dlhé roky už trápiť nebudú,“ uviedla riaditeľka MŠ Sídl. 1. mája Renáta Mičejová.   
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum