vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Čierny popolček opäť strpčoval život obyvateľom Hencoviec a N. Hrabovca

 Čierny popolček opäť strpčoval život obyvateľom Hencoviec a N. Hrabovca

Čierny popolček naďalej trápi obyvateľov Hencoviec a Nižného Hrabovca. Vrásky na čele im opäť spôsobil začiatkom minulého týždňa. Spoločnosť Bukocel a.s. priznala poruchu na „redlerovom dopravníku“, v dôsledku čoho bol znížený výkon na regeneračnom kotli. Starosta Hencoviec Štefan Kovaľ podal na Inšpektorát životného prostredia Košice podnet na prešetrenie.

Po verejnej diskusii, ktorú zvolala obec Nižný Hrabovec, požiadal na základe uznesenia obecného zastupiteľstva starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák o oficiálne stanovisko k spádu tuhých častíc – čierneho popolčeka – Bukózu Holding a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove, Okresný úrad odboru starostlivosti o životné prostredie vo Vranove a Inšpektorát životného prostredia Košice. „IŽP Košice nie je známa skutočnosť, že by spoločnosť Bukóza Holding a.s. prevádzkovala významný zdroj znečistenia ovzdušia. Na znečistenie životného prostredia zameraných na spád tuhých častíc bol IŽP Košice v roku 2016 zaevidovaný 1 podnet. V roku 2017 nebol evidovaný žiadny podnet zameraný na spád tuhých častíc,“ uvádza sa, okrem iného, v odpovediach Inšpektorátu životného prostredia Košice.

Napriek konštatovanému je realita iná, čoho výsledkom bola aj petícia občanov Nižného Hrabovca. Podľa J. Fenčáka je jedným zo zásadných riešení zabezpečenie monitorovacieho zariadenia. „Aktuálne je práve na to vypísaná na ministerstve životného prostredia výzva, preto budem iniciovať, aby sme zvolali zasadnutie zastupiteľstiev okolitých obcí a dohodli ďalšie spoločné kroky,“ uviedol starosta N. Hrušova.

Ako sme v úvode spomínali, obyvatelia N. Hrabovca mali opäť hlavu v smútku v utorok ráno a v stredu si svoje užili pre zmenu Hencovčania. Keďže situácia s čiernym popolčekom pretrváva, podal Štefan Kovaľ podnet na prešetrenie znečistenia životného prostredia z 8. na 9. augusta. „Zároveň zasielame aj fotografiu, kde je evidentne vidieť, ako sa z komína firmy Bukocel valí čierny dym. Fotografia je zhotovená 9.8.2017 o 8.20 hod. Reagujeme na dlhodobú nespokojnosť občanov a na zdĺhavé riešenie tak vážneho problému. Občania majú sústavne znečistené autá, terasy, nemôžu vyvesiť bielizeň a pod. Nakoľko pôvodcu znečistenia je ťažko identifikovať, preto Vás žiadame o prešetrenie už tak dlho trvajúceho problému,“ uvádza sa v podnete.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum