vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Vyhodnotenie Biologickej olympiády – okresné kolo

 Vyhodnotenie Biologickej olympiády – okresné kolo

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovalo 8.2.2018 - 52. ročník okresného kola Biologickej olympiády kat. C pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súťaže sa zúčastnilo 12 súťažiacich z 5 základných škôl. Súťažilo sa v teoreticko-praktickej a projektovej časti. V teoreticko-praktickej časti riešili súťažiaci 16 úloh z toho jednu praktickú úlohu a 15 teoretických úloh. Projekt pozostával zo správy a obhájenia posteru, v ktorom súťažiaci popisovali svoje výskumy, pozorovania a pokusy.

Projekty súťažiacich:
1. Výskyt nočných motýľov v katastri Vranov nad Topľou.
2. Výskyt alergií u žiakov základnej školy.

Súťažné práce hodnotila komisia v zložení predseda Ing. Mariana Petíková, členovia Mgr. Monika Gumanová a Ing. Viera Krotká.
Súťažiaci mohol získať 60 bodov a úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý získal najmenej 30 bodov. Do krajského kola postupujú z obidvoch častí po dvaja súťažiaci.
Ďakujeme všetkým súťažiacim a učiteľom, ktorí ich na súťaž pripravovali.

Umiestnenie súťažiacich:

Teoreticko-praktická časť:
1. miesto Peter Hupcej (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Gumanová), 2. miesto Kristína Borošová (ZŠ Bernolákova, príprava p. uč. Hrinková), 3. miesto Petra Vavreková (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Gumanová).

Projektová časť:
1. miesto Filip Kopčák (ZŠ Kukučínova, príprava p. uč. Krotká), 2. miesto Slávka Truhlíková (ZŠ Juh, príprava p. uč. Petíková).

Všetkým súťažiacim blahoželáme.

Ing. Juraj Homza
CVČ Vranov n/T.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum