vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Potenciál vranovského regiónu velí dať budovaniu cyklotrás zelenú ako priorite

Potenciál vranovského regiónu velí dať budovaniu cyklotrás zelenú ako priorite

Súčasný stav a infraštruktúra spojená s podmienkami na cykloturistiku sú v okrese Vranov nad Topľou nevyhovujúce. Zmeniť túto skutočnosť by chcela pracovná skupina, ktorej vytvorenie inicioval poslanec Prešovského samosprávneho kraja Peter Kocák. Jej druhého rokovania sa zúčastnili cyklokoordinátor Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Viera Štupáková, poslanci PSK Jaroslav Makatúra a Jozef Baran, starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák a poslanec Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou Igor Pribula. Z rokovania sa pre pracovné povinnosti v zahraničí ospravedlnil poslanec PSK Stanislav Obický a prednosta Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Imrich Kónya.

Okres Vranov nad Topľou má výborné podmienky pre dynamický rozvoj cykloturistiky, no zatiaľ v tomto smere absentuje moderná infraštruktúra, ktorá by z pohľadu cestovného ruchu, či ďalšej ponuky na športové vyžitie spojené so zážitkovou rodinou turistikou, posúvala možnosti zásadným spôsobom na novú úroveň. Vychádzajúc z týchto skutočností prišiel poslanec PSK Peter Kocák s iniciatívou vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by sa venovala koordinovaniu budovania cyklotrás vo vranovskom regióne. „Cykloturistika je dnes celosvetový fenomén, čo si nestačí iba uvedomiť, ale mali by sme sa tejto téme začať intenzívne venovať. Po dvoch pracovných stretnutiach môžem povedať, že na nich odznelo množstvo inšpiratívnych myšlienok. Hoci sme len na začiatku dlhodobého procesu, aj po vzore z iných regiónov, som dnes optimistom, že ak spojíme sily, táto iniciatíva prinesie želané ovocie,“ uviedol poslanec PSK Peter Kocák.

Komplexne spracovaný projekt cyklotrasy Ondava predstavil starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák. Jeho víziou je prepojiť stred východného Slovenska s Poľskom a Maďarskom, pričom nezabúda ani na potenciál spojený s Ukrajinou. Impulzom pre neho bola skutočnosť, že od N. Hrušova vedie popri Ondave ochranný val, ktorý sa dá využiť práve na cykloturistiku. Keď postupne začal do mozaiky ukladať historický, kultúrny a prírodný potenciál regiónu, vytvoril exkluzívny produkt cestovného ruchu s nadregionálnym významom. „Na tomto projekte pracujeme už dva roky a postupne sa snažíme oslovovať samosprávy, podnikateľov, organizátorov kultúrnych podujatí, či zástupcov rôznych združení, aby sme vytvorili ponuku, ktorá cykloturistom dokáže pripraviť zážitok na viac dní. Keďže väčšiu časť cyklotrasy Ondava som si prešiel osobne, môžem povedať, že žijeme naozaj v atraktívnom regióne a bolo by na škodu, keby sme tento potenciál nevyužili,“ pripomenul starosta obce N. Hrušov J. Fenčák.

O tom, že cykloturistika je v našom regióne perspektívnou témou svedčí i skutočnosť, že pozvanie poslanca PSK a podpredsedu komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Z PSK Jaroslava Makatúru prijala cyklokoordinátorka Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Viera Štupáková. Dominantnou témou štvrtkového pracovného stretnutia bolo prepojenie Vranov nad Topľou – Domaša a Domaša – Zemplínska Šírava. Aj vzhľadom k tomu, že ide o rozsiahle územie P. Kocák uvíta spoluprácu na každej úrovni.  „Téma budovania cyklotrás je naozaj široká a pokiaľ sa chceme niekam posunúť, potrebujeme mať pripravené kvalitné podklady. Z toho dôvodu by som chcel požiadať a vyzvať každého, kto by mohol prispieť zaujímavou myšlienkou, postrehom..., nech nás neváha osloviť. Dvere má u nás otvorené,“ dodal P. Kocák.

 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum