vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Platnosť zmluvy medzi mestom Vranov nad Topľou a EEI preverí súd

 Platnosť zmluvy medzi mestom Vranov nad Topľou a EEI preverí súd

Platnosť zmluvy medzi mestom Vranov nad Topľou a spoločnosťou EEI s.r.o. bude skúmať súd. Rozhodlo o tom Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou, ktoré schválilo uznesenie navrhnuté poslankyňou Zuzanou Hurnou.

Poslankyňa Zuzana Hurná ešte v júni 2017 navrhla zníženie parkovného na 0,10 eur/hod. v parkovacom automate a 0,20 eur/hod. cez SMS. Predmetom sporu sa však stala postupnosť pri schvaľovaní Všeobecno-záväzného nariadenia, pretože predmetné uznesenie o znížení parkovného prijalo MsZ skôr, ako sa poslanci uzniesli na samotnom VZN, ktoré vstúpilo do platnosti 15. decembra 2017. Spoločnosť EEI s.r.o. sa v tejto súvislosti obrátila na krajskú prokuratúru, ktorá dala súkromnej firme za pravdu. Hoci v závere roka bolo predsa len parkovné znížené, dnes motoristická verejnosť platí opäť 0,50, resp. 0,60 eur/hod. V súvislosti s výškou parkovného sa Z. Hurná prostredníctvom písomnej interpelácie vo februári 2018 zaujímala o to, či a kedy

bude znížené. Odpoveď mesta Vranov nad Topľou ju prekvapila. Pripomenieme, že zo zákona môže výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel upraviť jedine všeobecne záväzné nariadenie. „Zmluvou, ktorú podpísal ešte Tomáš Lešo, sa mesto zaviazalo, že určovanie ceny parkovného na parkoviskách bude plne v kompetencii firmy EEI. To znamená, že vo VZN je príloha číslo 3 zbytočná... Respektíve sa pýtam, prečo sme na to neboli upozornení, keď sme prijali uznesenie, že chceme znížiť cenu parkovného,“ pýtala sa vo štvrtok na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou poslankyňa Zuzana Hurná. Zároveň vo svojej interpelácii požiadala o právny názor radnice, či zmluva s EEI bola prijatá v súlade s vtedy platnou legislatívou.

V odpovedi mesta Vranov nad Topľou sa uvádza, že posúdenie, či je zmluva platná alebo neplatná z dôvodu prípadného nezákonného postupu patrí do výlučnej právomoci súdu s tým, že ak by súd rozhodol o neplatnosti zmluvy, zodpovednosť za škody nesie ten, kto spôsobil, že je zmluva neplatná. „Som tu štvrtý rok a keď sme sa v rôznych súvislostiach bavili o EEI, proti ktorej nič nemám, nikdy sme sa nezaoberali tým, či sú zmluvy platné. Vždy sme počúvali, že táto zmluva je síce pre mesto nevýhodná, ale my s ňou nemôžeme nič robiť a jedinou alternatívou pre nás ostáva iba rokovať s EEI,“ uviedla Z. Hurná. Vychádzajúc z okolností, vrátane odpovede mesta, navrhla uznesenie, v ktorom Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou žiada primátora mesta, aby bol podaný návrh na súd, ktorého predmetom bude posúdenie, či zmluva uzavretá medzi mestom Vranov nad Topľou a spoločnosťou EEI bola uzatvorená v súlade s v tom čase platnou legislatívou a teda, či uvedená zmluva je alebo nie je platná. „Myslím si, že mali by sme sa všetci poslanci vyjadriť, či v prípade, že zmluva nebude platná, budeme pokračovať v spolupráci s firmou EEI alebo si budeme spravovať parkoviská sami. Keďže o platnosti zmluvy môže, podľa odpovede, ktorú som dostala, rozhodnúť iba súd, podávam návrh na uznesenie,“ konštatovala Z. Hurná.

Téma parkovania rezonuje vo Vranove nad Topľou dlhodobo. Hoci od 15. decembra 2017 má byť podľa VZN spustené rezidentské parkovanie, reálny nie je ani pôvodne ďalší navrhovaný termín 30. apríl 2018. Po poslednom pracovnom rokovaní medzi spoločnosťou EEI, poslancami MsZ a vedením mesta ostali viacerí poslanci prekvapení konštatovaním o pasivite radnice, čo primátor Ján Ragan okomentoval vo štvrtok ako neúprimnú informáciu. K navrhnutému uzneseniu skonštatoval, že naozaj o platnosti, resp. neplatnosti zmluvy môže rozhodnúť iba súd.         
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum