vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Poľovníci vyhodnocovali trofeje, aj detské práce

Poľovníci vyhodnocovali trofeje, aj detské práce

V dňoch 21. až 25. marca sa v priestoroch Centra voľného času konala chovateľská prehliadka trofejí za poľovnícku sezónu 2017/2018. Hlavnou úlohou prehliadky je poukázať ako sa hospodári so zverou v poľovných revíroch. Trofeje pochádzali z poľovných revírov z okresu Vranov nad Topľou, ktoré obhospodaruje 31 poľovníckych organizácií.

Pre verejnosť bola prehliadka sprístupnená počas víkendu 23. až 25. marca. Obvodná hodnotiaca poľovnícka komisia posúdila spolu 491 trofejí raticovej zveri a šeliem. Bodovú medailovú hodnotu získalo 61 trofejí. Najlepšie trofeje: Jeleň 227,55 bodov PZ - Hubert Latorica, strelec Miroslav Jevočin, srnec 138,40 bodov PO - Hubertlov Cabov strelec Jaroslav Hančuľák, diviak 128,25 bodov PS - Ondava, strelec Ján Kušnír, daniel 174,66 bodov strelec Jozef Bubnár PZ - Hubert Latorica, jazvec 23,15 bodov PZ - Lipová Komárany strelec Stanislav Lipkoš, líška 24,00 bodov PZ - Dubník Čičava strelec Jozef Vozňák, šakal 25,00 PZ - Hubert Latorica, strelec Miloš Smolej. Chovateľská prehliadka sa tešila veľkému záujmu poľovníckej a nepoľovníckej verejnosti. Návštevníci okrem predložených trofejí, mohli aj tento rok obdivovať výtvarne práce detí z MŠ a ZŠ na tému Les očami detí. Najlepšie práce boli ocenené hodnotnými vecnými cenami.

Vyhodnotenie výtvarných prác.
Kategória MŠ:
1. cena Nina Demčáková (MŠ Sídlisko 1. Máj), 2. cena Sabína Tkáčová (CMŠ), 3. cena Elena Laktíčová (MŠ ul. 1. Mája).
Kategória ZŠ 1. - 2. ročník: 1. cena Róbert Horák (ZŠ Bernolákova), 2. cena Richard Goroľ (ZŠ Čaklov), 3. cena Kristína Baníková (ZŠ Továrne).
Kategória ZŠ 3. - 4. ročník:
1. cena Matúš Nemčík (ZŠ Bernolákova), 2. cena Sabína Kerestešová (ZŠ Lúčna), 3. cena Urban Tancoš (ZŠ Čaklov).
Mimoriadna cena: Šimon Kovaľ (ZŠ Bystré) a Silvia Šestáková (ZŠ Kukučínova Čemerné).

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum