vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Tepelné hospodárstvo vo Vranove nad Topľou vyvoláva u poslancov viaceré otázniky

Tepelné hospodárstvo vo Vranove nad Topľou vyvoláva u poslancov viaceré otázniky

Stav tepelného hospodárstva vo Vranove nad Topľou vyvoláva otázniky. Konštatovali to poslanci, ktorí sa v utorok zúčastnili kontrolného dňa a v rovnakom duchu sa vyjadrili aj členovia majetkovej a finančnej komisie pri MsZ. Práve táto téma bude dominantnou na tohtotýždňovom rokovaní mestského zastupiteľstva, pretože ešte v marci poslanci schválili uznesenie, ktorým zaviazali primátora Jána Ragana „vypracovať doplňujúcu analýzu finančnej situácie, do ktorej žiadali zahrnúť potrebu finančných prostriedkov na tepelné hospodárstvo, prípadne ďalšie riziká, ktoré by z toho vyplynuli.“ V súvislosti s kontrolným dňom sme oslovili Bukózu Energo a.s., mesto Vranov nad Topľou a všetkých šiestich poslancov MsZ, ktorí sa obhliadky zúčastnili. V článku sú uverejnené reakcie, ktoré má naša redakcia k dispozícii z e-mailových odpovedí, informatívnej správy o tepelnom hospodárstve a stanoviska komisií pri MsZ, ktoré je súčasťou materiálu pripraveného na štvrtkové rokovanie mestského zastupiteľstva.

Bukóza Energo, a.s. má tepelné hospodárstvo v nájme na základe zmluvy uzatvorenej s mestom Vranov nad Topľou z októbra 2009 s tým, že zmluvný vzťah bol postupne doplnený prijatím šiestich dodatkov. Faktom ostáva, že nájomca sa zaviazal do konca októbra 2017 zabezpečiť na vlastné náklady investície do predmetu nájmu vo výške 4 000 000 eur, resp. investície zodpovedajúce účinnosti prevádzkovej sústavy tepelného hospodárstva na 86%.“ „Vzhľadom na skutočnosť, že písomnú správu o technickom zhodnotení pre rok 2017 nájomca predkladá k 30. 4. 2018, komplexná informácia o výške preinvestovaných finančných prostriedkov bude až po tomto termíne,“ odpovedala hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková, či Bukóza Energo, a.s. splnila zmluvný záväzok. Faktom ostáva, že v rokoch 2011 až 2016 bolo preinvestovaných 790 800,20 eur.

Ako E. Fedorňáková ďalej dodala, keďže skončilo obdobie, počas ktorého sa nájomca zaviazal preinvestovať vlastné finančné prostriedky do rekonštrukcie predmetu nájmu, primátor mesta vymenoval komisiu zloženú z poslancov MsZ a zamestnancov MsÚ, ktorej úlohou je zhodnotenie stavu tepelného hospodárstva v meste.

Nie je to však prvá komisia vymenovaná J. Raganom, ktorá sa má zaoberať tepelným hospodárstvom. Hoci prvú komisiu vymenoval ešte v máji 2015, doteraz nie sú známe žiadne jej závery. „Komisia bola vymenovaná bez predsedu a štatútu. Na túto komisiu som nebol prizvaný a podľa mojich vedomostí táto komisia nebola ani zvolaná a vôbec nezasadala, preto som sa po 2,5 roku dňom 27.12.2017 písomne vzdal členstva,“ uviedol poslanec Pavol Molčan.

Igorovi Pribulovi chýba zo strany Bukózy Energo, a.s. pridaná hodnota. Po obhliadke kotolní konštatoval, že väčšina investícií sa týka havarijných stavov. S výnimkou výmeny repasovaných kotlov a výmenníkovej stanice na sídlisku Lúčna absentuje, z jeho pohľadu, zásadnejšia modernizácia technológií. Zároveň pripomenul, že deregulovaním ceny tepla oproti jej pôvodnej sume, ktorá bola predmetom predkladaného projektu v roku 2009 a následne prijatím ďalších dodatkov sa diametrálne zmenili podmienky, s ktorými Bukóza Energo a.s. v súťaži uspela. „Neviem, či ešte toto zastupiteľstvo bude riešiť tepelné hospodárstvo, ale nad jeho budúcnosťou sa musíme zamyslieť. Momentálny stav nie je dobrý, preto sme na neho viackrát upozorňovali. Osobne by som bol za ukončenie súčasného zmluvného vzťahu, lebo len odsúvame zásadné riešenie,“ reagoval I. Pribula.

Pokiaľ by došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu s Bukózou Energo, a.s., nebránil by sa tomu, keby správu tepelného hospodárstva zabezpečovalo vo vlastnej réžii mesto, pričom ako príklad ponúka Poprad. „V Poprade vyriešili modernizáciu úverom a cenu tepla si strážia vďaka tomu, že plyn nakupujú výhodne na burze. My sme však mesto, kde sa nás snažia presviedčať, že sami nedokážeme urobiť nič. Pokiaľ vedenie mesta nebude mať manažérsku odvahu, potom budeme musieť ísť cez novú súťaž a prihliadať aj na ponuku vo vzťahu k modernizácii,“ vysvetľoval I. Pribula.

P. Molčan v tejto súvislosti pripomenul, že napriek požiadavke, aby súčasťou schvaľovania mestského rozpočtu bolo každoročne aj vyhodnotenie uzavretých zmlúv mesta, ktoré majú dopad na financie samosprávy, informácie o plnení, resp. neplnení povinností zmluvných strán súčasťou tohto procesu nikdy neboli. Ako doplnil, až z iniciatívy poslancov v rámci poslaneckého prieskumu sa v utorok zúčastnil obhliadky kotolní na území mesta. „Pokiaľ by som mal vyjadriť názor, tak po vizuálnej stránke boli zistené závažné nedostatky, ako sú korodujúce a chátrajúce komíny, zatekajúce strechy, opadané omietky stien, poškodená a chýbajúca izolácia rúr, prázdne miesta zrejme po kotloch a nádržiach, na niektorých kotloch chýbali horáky, niektoré kotolne slúžia ako chaotický sklad materiálu, možno kovošrotu...“ referoval P. Molčan. Taktiež vedeniu mesta vyčítal, že preberanie a odsúhlasovanie investícií v rozsahu zmluvy sa nerealizovalo, preto aj tento nezodpovedný prístup pri nakladaní s majetkom na úseku tepelného hospodárstva zapríčinil jeho terajší neuspokojivý stav. „Navrhujem teda vykonať technické vyhodnotenie stavu budov a technológií a následne predložiť MsZ finančnú a právnu analýzu plnenia zmluvných povinností, na základe čoho sa stanoví postup nakladania s majetkom mesta,“ dodal P. Molčan.

Obavy z kolapsu tepelného hospodárstva nateraz vylúčil Michal Mudrák. Po obhliadke kotolní konštatoval, že Vranovčanom nehrozí, aby počas vykurovacej sezóny ostali bez tepla, no tiež dvihol varovný prst. „Treba jednou vetou povedať, že aj keď sú plynové kotly relatívne spoľahlivé, stále sa bavíme o technológii z rokov 1985 až 1991, preto sa treba zamýšľať nad modernizáciou a prechodom na nové technické riešenia. Obávam sa, že fond na výmenu technologických zariadení mesto netvorí. Nájomca do ceny tepla kalkuluje odpisy, ale doposiaľ investoval len málo a obávam sa, že ani nebude mať záujem investovať. Strach mám však zo stavieb. Nikto sa o nich nestará, tento problém je vážny. V čase, kedy sú na trhu nové technológie a s tým spojené možnosti, sa len treba správne rozhodnúť, aby sa zlý stav objektov a zastaraná technológia stali minulosťou,“ vysvetľoval M. Mudrák.

Na spoločnom zasadnutí majetkovej a finančnej komisie ich členovia konštatovali, že pre prijatie záverov im chýba analýza stavu kotolní a taktiež informácia, či dôjde k predaju Bukózy (Energo), vrátane prípadných následkov vyplývajúcich z takejto transakcie. „Z toho dôvodu navrhujeme postup - preskúmať zmluvu s Bukózou Energo, vypracovať jej právnu analýzu, uskutočniť stretnutie so zástupcami Bukózy, zvolať fyzickú obhliadku rozvodnej sústavy tepelného hospodárstva a predložiť správu o stave tepelného hospodárstva vypracovanú energetikom mesta,“ uvádza sa v stanovisku spomínaných komisií.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum