vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Navrhnite osobnosti a kolektívy na ocenenia mestom Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou sa obracia na verejnosť, aby zasielala nominácie na osobnosti a kolektívy, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Vranov nad Topľou, jeho zveľaďovanie, propagáciu a šírenie dobrého mena doma a vo svete, či iné významné verejné počiny.
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 67/2005 o symboloch a cenách mesta Vranov nad Topľou, schváleným osobám – kolektívom môžu byť udelené tieto verejné uznania mesta Vranov nad Topľou: čestné občianstvo, cena mesta, cena primátora mesta, iné vyznamenania. „Zapojením sa do tejto spolupráce preukážete svoju spolupatričnosť a záujem o veci verejné, týkajúce sa života nášho mesta. Vaše návrhy s krátkym odôvodnením na priloženom tlačive očakávame do 15. 9. 2018,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Obálku s označením „CENY MESTA“ zasielajte na Mestský úrad, Kancelária primátora – referát kultúry, e-mail: viera.machkova@vranov.sk, alebo doručte priamo do kancelárie prvého kontaktu, v ktorej je možné vyzdvihnúť si aj príslušné tlačivo. „Všetkým respondentom vopred ďakujeme za návrhy a podnety, ktoré obdržíme a predložíme na schválenie. O dátume slávnostného odovzdávania verejných uznaní mesta Vranov nad Topľou bude verejnosť včas informovaná,“ dodala E. Fedorňáková.  

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum