vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Nech sa splní prianie Anny Lakatošovej ocenenej za Sociálny čin roka!

Nech sa splní prianie Anny Lakatošovej ocenenej za Sociálny čin roka!

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Spoločnosťou priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar ocenil dvadsiatku osobností za významný prínos pri pomoci rodinám v kríze a pri pomoci deťom ohrozených vyňatím z rodín alebo žijúcich v náhradnom rodinnom prostredí a zároveň za mimoriadne humánnu a originálnu aktivitu pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Medzi ocenenými nechýbala ani Anna Lakatošová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou, ktorá viac ako 33 rokov pracuje ako kurátorka pre mládež. Jej výrok pre televíziu TA3 sa stal headlinom celého slávnostného ceremoniálu.

Medzi ocenenými boli pracovníci detských domovov, úradov práce, sociálnej kurately, či profesionálnych rodičov. Ich obetavosť a empatiu ocenil aj premiér Peter Pellegrini. „Častokrát musíte vstúpiť do rodiny, do prostredia..., kde sú rôzne vzťahy a vaša snaha vykonať dobro je považovaná za útok, preto vám nezávidím a naopak vysoko si vážim váš cit, ktorý musíte pri tejto práci preukázať,“ uviedol predseda Vlády SR.

V liste, ktorým Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou nominoval Annu Lakatošovú, sa uvádza, že práve náš okres sa vyznačuje vysokým počtom rodín zo sociálne slabšieho a málo podnetného prostredia, ktoré žijú v nevhodných bytových a sociálnych podmienkach, poznačených chudobou, vysokým percentom záškoláctva, či páchania trestnej činnosti deťmi a mládežou. Práve deti a mládež z týchto skupín sú klientelou A. Lakatošovej. „Práca s nimi je pochopiteľne ťažká a psychicky náročná. Pri tejto náročnej agende sústavne preukazuje samostatné rozhodovanie a odbornosť pri pomoci deťom, ale aj ich rodinám. Svojim ľudským prístupom a empatiou dokázala predísť a zamedziť vyňatiu detí z nevhodného prostredia tým, že spolupracuje so všetkými potrebnými zložkami - subjektmi pôsobiacimi v sociálnej oblasti, rodičov týchto deti motivuje k zvýšeniu záujmu a starostlivosti o svoje deti,“ píše sa v sprievodnom liste k nominácii Anny Lakatošovej.

S mnohými svojimi klientmi však udržiava kontakt aj po ukončení spolupráce. Hoci je nútená v niektorých prípadoch umiestniť deti v reedukačnom zariadení, počas tohto obdobia sa o ne živo zaujíma, pravidelne ich navštevuje a rôznymi formami s nimi komunikuje. Blízki spolupracovníci často spomínajú na časy, keď neboli rozšírené informačné technológie a posielali sa iba listy. „V jednom z tých, ktoré p. Lakatošová dostávala od svojich detských klientov stálo: „Anička, sľúbila si mi, že cez prázdniny pôjdem domov. Len Tebe jednej verím, ale nie som si Tebou celkom istá a tak sa Ti pripomínam....“. A samozrejme, že verila tej správnej osobe, pretože Anička pomohla a pomáha naďalej.... Veď práve to je jej životným poslaním,“ aj pre to si kolegovia vážia A. Lakatošovú nielen ako odborníčku, ale aj ako spolupracovníčku, ktorá svojimi skúsenosťami a rozsiahlym prehľadom problematiky vie poskytnúť cenné rady a pomoc. „Chcela by som robiť tak, aby deti plakali už len od smiechu,“ vyznala sa pre TA3 A. Lakatošová.
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum