Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Tankodróm medzi Stropkovom a Vranovom budú opravovať

Správy / Ostatné / Tankodróm medzi Stropkovom a Vranovom budú opravovať

Tankodróm medzi Stropkovom a Vranovom budú opravovať

Doslova denne pribúdajú na medzinárodnej ceste I. triedy I/15 medzi Stropkovom a Vranovom n/T. rozsiahle výtlky, neraz hlboké niekoľko desiatok centimetrov. Zimné obdobie, vysoká frekvencia dopravy, preťažené kamióny i nestabilné podložie cesty spôsobujú, že cesta sa stáva takmer neprejazdnou. Hrozí tam poškodenie vozidiel a neraz i kolíznych situácií. Vodiči strácajú trpezlivosť a viacerí z nich radšej volia pri ceste na Vranov obchádzky po cestách II. a III. triedy cez priľahlé obce. Intenzita hlavne kamiónovej dopravy medzi Stropkovom a Vranovom rapídne stúpla v roku 2003, kedy bola cesta počas ministrovania Pavla Prokopoviča prekategorizovaná z II. na I. triedu. „Cesta navyše nie je zaradená do režimu spoplatňovania v rámci mýtneho systému SR. Tieto skutočnosti spolu s nepriaznivými klimatickými podmienkami sú základnými negatívnymi faktormi ovplyvňujúce súčasný stav zhoršenia prevádzkyschopnosti a následne bezpečnosti cestnej premávky,“ vysvetlil Juraj Čorej z IVSC Slovenskej správy ciest Košice.

SSC si je problémov vedomá, no aktuálne je sanácia najhorších úsekov z dôvodov nestálosti počasia a častých teplotných zmien veľmi komplikovaná. „Sanačné práce realizujeme obaľovanou zmesou za studena alebo zasypávaním výtlkov štrkodrvou. Vzhľadom na značný rozsah poškodenia vozoviek s prihliadnutím na finančné možnosti, ako aj stav povrchu ciest nie je možné tieto opravy realizovať len obaľovanou zmesou za studena, ale aj zasypávaním aj napriek tomu, že uvedený spôsob nemá dlhotrvajúci účinok a je iba provizórnym riešením na odstránenie závad v zjazdnosti. SSC v zmysle zákonných možnosti, predmetné úseky ciest označila dočasným zvislým dopravným značením upozorňujúcim vodičov na zlý stavebný stav ciest,“ vysvetlil J. Čorej.

Cestári už majú naplánované dve etapy rozsiahlej rekonštrukcie cesty. Úsek od Holčíkoviec po okresnú hranicu Vranov - Stropkov (5,65 km) bude realizovaný v tomto roku v rámci stavby „Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách I. tried“. Ukončený bude do júna a celkové náklady na rekonštrukciu dosiahnu 474 451 eur. „V súčasnosti takisto prebieha proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác stavby Horný Zemplín, stavebné a bezpečnostné opatrenia ne ceste I/15 Sedliská – Holčíkovce v km 4,200-20,254. Uzavretie zmluvy o dielo so zhotoviteľom a začatie stavebných prác predpokladáme v prvom polroku 2013. Dĺžka výstavby a finančný náklad bude známy až po uzavretí zmluvy o dielo,“ doplnil J. Čorej.

Tankodróm medzi Stropkovom a Vranovom budú opravovať

Správy / Ostatné / Tankodróm medzi Stropkovom a Vranovom budú opravovať

Tankodróm medzi Stropkovom a Vranovom budú opravovať

Doslova denne pribúdajú na medzinárodnej ceste I. triedy I/15 medzi Stropkovom a Vranovom n/T. rozsiahle výtlky, neraz hlboké niekoľko desiatok centimetrov. Zimné obdobie, vysoká frekvencia dopravy, preťažené kamióny i nestabilné podložie cesty spôsobujú, že cesta sa stáva takmer neprejazdnou. Hrozí tam poškodenie vozidiel a neraz i kolíznych situácií. Vodiči strácajú trpezlivosť a viacerí z nich radšej volia pri ceste na Vranov obchádzky po cestách II. a III. triedy cez priľahlé obce. Intenzita hlavne kamiónovej dopravy medzi Stropkovom a Vranovom rapídne stúpla v roku 2003, kedy bola cesta počas ministrovania Pavla Prokopoviča prekategorizovaná z II. na I. triedu. „Cesta navyše nie je zaradená do režimu spoplatňovania v rámci mýtneho systému SR. Tieto skutočnosti spolu s nepriaznivými klimatickými podmienkami sú základnými negatívnymi faktormi ovplyvňujúce súčasný stav zhoršenia prevádzkyschopnosti a následne bezpečnosti cestnej premávky,“ vysvetlil Juraj Čorej z IVSC Slovenskej správy ciest Košice.

SSC si je problémov vedomá, no aktuálne je sanácia najhorších úsekov z dôvodov nestálosti počasia a častých teplotných zmien veľmi komplikovaná. „Sanačné práce realizujeme obaľovanou zmesou za studena alebo zasypávaním výtlkov štrkodrvou. Vzhľadom na značný rozsah poškodenia vozoviek s prihliadnutím na finančné možnosti, ako aj stav povrchu ciest nie je možné tieto opravy realizovať len obaľovanou zmesou za studena, ale aj zasypávaním aj napriek tomu, že uvedený spôsob nemá dlhotrvajúci účinok a je iba provizórnym riešením na odstránenie závad v zjazdnosti. SSC v zmysle zákonných možnosti, predmetné úseky ciest označila dočasným zvislým dopravným značením upozorňujúcim vodičov na zlý stavebný stav ciest,“ vysvetlil J. Čorej.

Cestári už majú naplánované dve etapy rozsiahlej rekonštrukcie cesty. Úsek od Holčíkoviec po okresnú hranicu Vranov - Stropkov (5,65 km) bude realizovaný v tomto roku v rámci stavby „Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách I. tried“. Ukončený bude do júna a celkové náklady na rekonštrukciu dosiahnu 474 451 eur. „V súčasnosti takisto prebieha proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác stavby Horný Zemplín, stavebné a bezpečnostné opatrenia ne ceste I/15 Sedliská – Holčíkovce v km 4,200-20,254. Uzavretie zmluvy o dielo so zhotoviteľom a začatie stavebných prác predpokladáme v prvom polroku 2013. Dĺžka výstavby a finančný náklad bude známy až po uzavretí zmluvy o dielo,“ doplnil J. Čorej.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok