Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Minister J. Richter podporí investičný zámer Grandwoodu

Správy / Mesto Vranov / Minister J. Richter podporí investičný zámer Grandwoodu

Minister J. Richter podporí investičný zámer Grandwoodu

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter navštívil v piatok priemyselný park vo Vranove nad Topľou, aby sa v prítomnosti primátora mesta Jána Ragana, zástupcu spoločnosti Grandwood Ridvana Cerbesa a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka presvedčil o predpokladoch a garanciách, ktoré považuje z pohľadu pridelenia štátnej pomoci za kľúčové.

J. Richter definoval Ferovo ako priestor s konkrétnymi predpokladmi, kde by sa mohli investori etablovať. Projekt Grandwoodu na vytvorenie 390 pracovných miest považuje za reálny s tým, Vláda SR sa ním bude zaoberať v marci tohto roku. Minister zároveň priznal, že na rokovaní vlády prednesie na adresu potenciálu priemyselného parku vo Vranove pozitívne referencie. „Mal som maximálny záujem prísť do Vranova a hovoriť so zodpovednými ľuďmi o garanciách, ktoré s týmto procesom súvisia. Našim záujmom je podporiť investora, ale musíme mať garanciu, že je to investícia, ktorá bude garantovať zamestnanosť v tomto ťažko skúšanom regióne na dlhú dobu. Ak by sa investori dokázali vo Vranove vhodne etablovať, mohlo by zo strany štátu nasledovať niečo podobné, ako v Košiciach, kde pripravujeme už tretiu etapu podpory nových pracovných miest,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Okrem Grandwoodu má záujem investovať vo Vranove aj spoločnosť Medline, ktorá však tiež žiada štátnu pomoc. J. Richter podporu najväčšieho súkromne držaného národného výrobcu a distribútora dodávok zdravotnej starostlivosti a služieb nevylúčil. „Za istých okolností to možné je, ale potrebujeme garancie. Vôbec však nevidím problém v tom, aby podporu získali dve firmy, ktoré by investovali v jednom priemyselnom parku, ktorý má kapacitu na viac investorov. V podstate by sme len naplnili účel, pre ktorý bol vybudovaný,“ dodal J. Richter.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny vníma ako dôležitú súčasť úspešného zavŕšenia celého procesu prístup miestnej samosprávy. Primátor Vranova Ján Ragan v tejto súvislosti deklaroval zo strany radnice konštruktívnu súčinnosť pri zabezpečovaní všetkých administratívnych a legislatívnych krokov. „Dnešné rokovanie bolo pre naše mesto veľkým prínosom, pretože prinieslo posun vpred. Som rád, že sme presvedčili pána ministra, ktorý chce pomôcť tomu, aby Grandwood mohol vo Vranove investovať a vytvoriť pracovné miesta. Mesto zo svojej pozície určite urobí všetko pre to, aby sme túto investíciu získali,“ zdôraznil J. Ragan.

Spokojný s pracovným stretnutím bol aj zástupca spoločnosti Grandwood Ridvan Cerbes. Pripomenieme, že táto firma podniká v drevospracujúcom priemysle - výroba dosiek a drevených panelov, plastifikácia menej hodnotných listnatých drevín, pričom ide o sofistikovanú technológiu s využitím surovinových zdrojov SR, odbornej kvalifikácie a pracovných skúsenosti pracovných síl vo vranovskom regióne, kde má spracovanie dreva dlhodobé tradície. „S dnešným stretnutím som spokojný, navyše som milo prekvapený ústretovosťou, s akou som sa stretol. Z našej strany iba čakáme na rozhodnutie štátu. Ak získame podporu, sme pripravení okamžite rozbehnúť všetky kroky potrebné k tomu, aby sme mohli začať stavať fabriku,“ konštatoval R. Cerbes.

Minister J. Richter podporí investičný zámer Grandwoodu

Správy / Mesto Vranov / Minister J. Richter podporí investičný zámer Grandwoodu

Minister J. Richter podporí investičný zámer Grandwoodu

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter navštívil v piatok priemyselný park vo Vranove nad Topľou, aby sa v prítomnosti primátora mesta Jána Ragana, zástupcu spoločnosti Grandwood Ridvana Cerbesa a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka presvedčil o predpokladoch a garanciách, ktoré považuje z pohľadu pridelenia štátnej pomoci za kľúčové.

J. Richter definoval Ferovo ako priestor s konkrétnymi predpokladmi, kde by sa mohli investori etablovať. Projekt Grandwoodu na vytvorenie 390 pracovných miest považuje za reálny s tým, Vláda SR sa ním bude zaoberať v marci tohto roku. Minister zároveň priznal, že na rokovaní vlády prednesie na adresu potenciálu priemyselného parku vo Vranove pozitívne referencie. „Mal som maximálny záujem prísť do Vranova a hovoriť so zodpovednými ľuďmi o garanciách, ktoré s týmto procesom súvisia. Našim záujmom je podporiť investora, ale musíme mať garanciu, že je to investícia, ktorá bude garantovať zamestnanosť v tomto ťažko skúšanom regióne na dlhú dobu. Ak by sa investori dokázali vo Vranove vhodne etablovať, mohlo by zo strany štátu nasledovať niečo podobné, ako v Košiciach, kde pripravujeme už tretiu etapu podpory nových pracovných miest,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Okrem Grandwoodu má záujem investovať vo Vranove aj spoločnosť Medline, ktorá však tiež žiada štátnu pomoc. J. Richter podporu najväčšieho súkromne držaného národného výrobcu a distribútora dodávok zdravotnej starostlivosti a služieb nevylúčil. „Za istých okolností to možné je, ale potrebujeme garancie. Vôbec však nevidím problém v tom, aby podporu získali dve firmy, ktoré by investovali v jednom priemyselnom parku, ktorý má kapacitu na viac investorov. V podstate by sme len naplnili účel, pre ktorý bol vybudovaný,“ dodal J. Richter.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny vníma ako dôležitú súčasť úspešného zavŕšenia celého procesu prístup miestnej samosprávy. Primátor Vranova Ján Ragan v tejto súvislosti deklaroval zo strany radnice konštruktívnu súčinnosť pri zabezpečovaní všetkých administratívnych a legislatívnych krokov. „Dnešné rokovanie bolo pre naše mesto veľkým prínosom, pretože prinieslo posun vpred. Som rád, že sme presvedčili pána ministra, ktorý chce pomôcť tomu, aby Grandwood mohol vo Vranove investovať a vytvoriť pracovné miesta. Mesto zo svojej pozície určite urobí všetko pre to, aby sme túto investíciu získali,“ zdôraznil J. Ragan.

Spokojný s pracovným stretnutím bol aj zástupca spoločnosti Grandwood Ridvan Cerbes. Pripomenieme, že táto firma podniká v drevospracujúcom priemysle - výroba dosiek a drevených panelov, plastifikácia menej hodnotných listnatých drevín, pričom ide o sofistikovanú technológiu s využitím surovinových zdrojov SR, odbornej kvalifikácie a pracovných skúsenosti pracovných síl vo vranovskom regióne, kde má spracovanie dreva dlhodobé tradície. „S dnešným stretnutím som spokojný, navyše som milo prekvapený ústretovosťou, s akou som sa stretol. Z našej strany iba čakáme na rozhodnutie štátu. Ak získame podporu, sme pripravení okamžite rozbehnúť všetky kroky potrebné k tomu, aby sme mohli začať stavať fabriku,“ konštatoval R. Cerbes.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok