Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Ako opätovne žiadať o neprevzaté dávky sociálneho poistenia

Správy / Oznamy / Ako opätovne žiadať o neprevzaté dávky sociálneho poistenia

Sociálna poisťovňa priznáva a vypláca poistné dávky, o ktoré poistenec požiada. V žiadosti pritom uvádza, akým spôsobom chce konkrétnu dávku poberať. Ak žiadateľ nevyplní údaje o bankovej inštitúcii a čísle účtu, Sociálna poisťovňa posiela dávky prostredníctvom poštovej poukážky. V prípade, že si poberateľ nevyzdvihne dávku nemocenského poistenia (materské dávky, nemocenské dávky, dávky ošetrovné) do 30 dní, dávka sa vráti späť do Sociálnej poisťovne. Vtedy môže poberateľ Sociálnu poisťovňu o dávku opätovne požiadať prostredníctvom „Žiadosti o opätovné vyplatenie neprevzatých nemocenských dávok“, (možno ju nájsť aj na webovej stránke http://www.socpoist.sk/formulare/362s), kde znova uvedie adresu alebo číslo bankového účtu.

Pri úrazových dávkach podobný formulár neexistuje. Poberateľ požiada o opakované zaslanie príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne prostredníctvom neformálnej žiadosti, v ktorej uvedie identifikačné údaje, dôvod neprevzatia dávky a číslo účtu alebo adresu, na ktorú žiada dávku opätovne zaslať. Žiadosť možno na pobočku doručiť osobne alebo poštou.

Pri dávkach v nezamestnanosti platí, že ak poistenec naďalej poberá dávky, príslušná pobočka mu neprevzatú dávku vyplatí bez žiadosti. V ostatných prípadoch si o ňu požiada poistenec sám neformálnou žiadosťou.

Dôchodkové dávky si poberateľ môže na pošte vyzdvihnúť po dobu troch mesiacov. Ak tak neurobí, môže o opätovné vyplatenie požiadať neformálnou žiadosťou ústredie Sociálnej poisťovne.

Poistenec môže kedykoľvek požiadať o zmenu spôsobu doručovania dávok. Stačí doručiť Sociálnej poisťovni žiadosť, ktorá bude obsahovať základné identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu, číslo účtu aj s kódom banky, resp. adresu na zasielanie dávok). Zmena nastane v následnom výplatnom termíne. V prípade dôchodkových dávok bude zmena vykonaná do troch kalendárnych mesiacov.
 

Ako opätovne žiadať o neprevzaté dávky sociálneho poistenia

Správy / Oznamy / Ako opätovne žiadať o neprevzaté dávky sociálneho poistenia

Sociálna poisťovňa priznáva a vypláca poistné dávky, o ktoré poistenec požiada. V žiadosti pritom uvádza, akým spôsobom chce konkrétnu dávku poberať. Ak žiadateľ nevyplní údaje o bankovej inštitúcii a čísle účtu, Sociálna poisťovňa posiela dávky prostredníctvom poštovej poukážky. V prípade, že si poberateľ nevyzdvihne dávku nemocenského poistenia (materské dávky, nemocenské dávky, dávky ošetrovné) do 30 dní, dávka sa vráti späť do Sociálnej poisťovne. Vtedy môže poberateľ Sociálnu poisťovňu o dávku opätovne požiadať prostredníctvom „Žiadosti o opätovné vyplatenie neprevzatých nemocenských dávok“, (možno ju nájsť aj na webovej stránke http://www.socpoist.sk/formulare/362s), kde znova uvedie adresu alebo číslo bankového účtu.

Pri úrazových dávkach podobný formulár neexistuje. Poberateľ požiada o opakované zaslanie príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne prostredníctvom neformálnej žiadosti, v ktorej uvedie identifikačné údaje, dôvod neprevzatia dávky a číslo účtu alebo adresu, na ktorú žiada dávku opätovne zaslať. Žiadosť možno na pobočku doručiť osobne alebo poštou.

Pri dávkach v nezamestnanosti platí, že ak poistenec naďalej poberá dávky, príslušná pobočka mu neprevzatú dávku vyplatí bez žiadosti. V ostatných prípadoch si o ňu požiada poistenec sám neformálnou žiadosťou.

Dôchodkové dávky si poberateľ môže na pošte vyzdvihnúť po dobu troch mesiacov. Ak tak neurobí, môže o opätovné vyplatenie požiadať neformálnou žiadosťou ústredie Sociálnej poisťovne.

Poistenec môže kedykoľvek požiadať o zmenu spôsobu doručovania dávok. Stačí doručiť Sociálnej poisťovni žiadosť, ktorá bude obsahovať základné identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu, číslo účtu aj s kódom banky, resp. adresu na zasielanie dávok). Zmena nastane v následnom výplatnom termíne. V prípade dôchodkových dávok bude zmena vykonaná do troch kalendárnych mesiacov.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok