Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Aké boli XXVI. vranovské zborové slávnosti?

Kultúra / Ostatné / Aké boli XXVI. vranovské zborové slávnosti?

Aké boli XXVI. vranovské zborové slávnosti?

Skončili sa XXVI. Vranovské zborové slávnosti, ktoré sa konali 13. až 16. júna 2013 nielen v našom okresnom meste, ale i v Hanušovciach nad Topľou a v Humennom. V tomto roku sme privítali zborových slávnostiach dvanásť speváckych zborov z toho 4 zahraničné. Medzinárodný zborový festival sa konal pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča a primátora mesta Vranov n.T. Ing. Jána Ragana.
Koncertný program festivalu bol bohatý a rôznorodý. Koncerty začali v piatok 14.6.2013 v dopoludňajších hodinách pre deti a mládež z II.ZŠ a SOUT. Sme radi, že naša mládež veľmi dobre spolupracovala a vytvorila účinkujúcim zahraničným zborom dobrú tvorivú atmosféru. Na druhý festivalový koncert v Evanjelickom a.v. chráme v Hanušovciach n.T. taktiež v piatok 14. júna 2013 si prítomní občania Hanušoviec n.T. iste budú dlho spomínať, pretože štyri účinkujúce zbory domáci Miešaný spev.zbor J.B.Hroboňa, ženský spev. zbor NOCTURNO z Prešova i zahraničné slovenské komorné zbory MUSICA VIVA, ZVONY a orchester Zvonivá cimbalovka podali skvelý výkon, za ktorý boli odmenené dlhotrvajúcim potleskom. Ale najpôsobivejší bol záverečný prídavok skladba Aká si mi krásna, kedy ju spieval celý kostol.

Zborový koncert v Bazilike Minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou v piatok 14.júna 2013 bol ďalším z vydarených koncertov, na ktorom sa predstavili zahraničné zbory „Children of Sevlievo z Bulharska, Mužský spevácky zbor ADORAMUS zo Slovinska a domáca SOCIETAS CANTICA. V rámci zborových slávností sa uskutočnil aj koncert v Humennom s domácimi humenskými speváckymi zbormi a zborom CORALE COLLEGIUM z Trebišova.

Niektorí občania nášho okresu si nenechali ujsť príležitosť zúčastniť sa galakoncertu v sobotu 15.júna 2013 v estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove nad Topľou, ktorý bol podľa ich vyjadrenia pestrý a žánrovo bohatý. Viaceré zbory podali veľmi kvalitný spevácky výkon. V závere galakoncertu vystúpili všetky zbory, ktoré sa s obecenstvom rozlúčili Suchoňovou „Aká si mi krásna“ v podaní 180 spevákov zo štyroch zahraničných zborov a našich zborov ZZSZ Ozvena a MSZ CHRYSOSTOMOS, ktoré dirigoval Juraj Súdi zo Srbska. Táto skladba, ale i ďalšie piesne najmä v podaní slovenských zborov zo Srbska vyvolali u prítomných veľké emócie.

Spevácke zbory sa zúčastnili v rámci festivalu tvorivého workshopu pod názvom „Spievame s orchestrom“ pod vedením PaedDr. Juraja Súdiho zo Selenča, Srbsko, vedenia zborov prijal primátor mesta Vranov n.T. Ing. Jánom Raganom v obradnej sieni, uskutočnili sa diskusné kluby, návšteva Vlastivedného múzea v Hanušovciach n.T., katedrálneho chrámu v Prešove a stretnutia speváckych zborov vo Vranove n.T a v GMC na Juskovej Voli. Zbory Viva Musica i Zvony spievali ešte i v nedeľu 16.júna počas liturgie a služieb Božích

V Gréckokatolíckom a Evanjelickom kostole vo Vranove nad Topľou. Mnohí z prítomných nedokázali pri slovenských skladbách skryť svoje dojatie a objavili sa i slzičky. Ťažko sa lúčilo so slovenskými zbormi zo Srbska. V týchto zboroch sú vynikajúci ľudia, dobrí priatelia s veľkým srdcom.

Organizátori festivalu mesto Vranov nad Topľou, ZZSZ OZVENA, Mestský dom kultúry Vranov n.T., Komorný spevácky zbor SOCIETAS CANTICA a Občianske združenie CHRYSOSTOMOS Vranov nad Topľou a občania okresu Vranov a okolia spoločne oslávili tento krásny sviatok spevu so zahraničnými i domácimi speváckymi zbormi najmä svojou účasťou na spomínaných festivalových koncertoch. Vďačné publikum vytvorilo všetkým účinkujúcim zborom na koncertoch tvorivú atmosféru a podľa slov účastníkov prítomných zborov, na pobyt a koncerty vo Vranove n.T., Hanušovciach n.T. a Humennom budú ešte dlho spomínať.

Vilma Krauspeová
Predsedníčka festivalového výboru

Aké boli XXVI. vranovské zborové slávnosti?

Kultúra / Ostatné / Aké boli XXVI. vranovské zborové slávnosti?

Aké boli XXVI. vranovské zborové slávnosti?

Skončili sa XXVI. Vranovské zborové slávnosti, ktoré sa konali 13. až 16. júna 2013 nielen v našom okresnom meste, ale i v Hanušovciach nad Topľou a v Humennom. V tomto roku sme privítali zborových slávnostiach dvanásť speváckych zborov z toho 4 zahraničné. Medzinárodný zborový festival sa konal pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča a primátora mesta Vranov n.T. Ing. Jána Ragana.
Koncertný program festivalu bol bohatý a rôznorodý. Koncerty začali v piatok 14.6.2013 v dopoludňajších hodinách pre deti a mládež z II.ZŠ a SOUT. Sme radi, že naša mládež veľmi dobre spolupracovala a vytvorila účinkujúcim zahraničným zborom dobrú tvorivú atmosféru. Na druhý festivalový koncert v Evanjelickom a.v. chráme v Hanušovciach n.T. taktiež v piatok 14. júna 2013 si prítomní občania Hanušoviec n.T. iste budú dlho spomínať, pretože štyri účinkujúce zbory domáci Miešaný spev.zbor J.B.Hroboňa, ženský spev. zbor NOCTURNO z Prešova i zahraničné slovenské komorné zbory MUSICA VIVA, ZVONY a orchester Zvonivá cimbalovka podali skvelý výkon, za ktorý boli odmenené dlhotrvajúcim potleskom. Ale najpôsobivejší bol záverečný prídavok skladba Aká si mi krásna, kedy ju spieval celý kostol.

Zborový koncert v Bazilike Minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou v piatok 14.júna 2013 bol ďalším z vydarených koncertov, na ktorom sa predstavili zahraničné zbory „Children of Sevlievo z Bulharska, Mužský spevácky zbor ADORAMUS zo Slovinska a domáca SOCIETAS CANTICA. V rámci zborových slávností sa uskutočnil aj koncert v Humennom s domácimi humenskými speváckymi zbormi a zborom CORALE COLLEGIUM z Trebišova.

Niektorí občania nášho okresu si nenechali ujsť príležitosť zúčastniť sa galakoncertu v sobotu 15.júna 2013 v estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove nad Topľou, ktorý bol podľa ich vyjadrenia pestrý a žánrovo bohatý. Viaceré zbory podali veľmi kvalitný spevácky výkon. V závere galakoncertu vystúpili všetky zbory, ktoré sa s obecenstvom rozlúčili Suchoňovou „Aká si mi krásna“ v podaní 180 spevákov zo štyroch zahraničných zborov a našich zborov ZZSZ Ozvena a MSZ CHRYSOSTOMOS, ktoré dirigoval Juraj Súdi zo Srbska. Táto skladba, ale i ďalšie piesne najmä v podaní slovenských zborov zo Srbska vyvolali u prítomných veľké emócie.

Spevácke zbory sa zúčastnili v rámci festivalu tvorivého workshopu pod názvom „Spievame s orchestrom“ pod vedením PaedDr. Juraja Súdiho zo Selenča, Srbsko, vedenia zborov prijal primátor mesta Vranov n.T. Ing. Jánom Raganom v obradnej sieni, uskutočnili sa diskusné kluby, návšteva Vlastivedného múzea v Hanušovciach n.T., katedrálneho chrámu v Prešove a stretnutia speváckych zborov vo Vranove n.T a v GMC na Juskovej Voli. Zbory Viva Musica i Zvony spievali ešte i v nedeľu 16.júna počas liturgie a služieb Božích

V Gréckokatolíckom a Evanjelickom kostole vo Vranove nad Topľou. Mnohí z prítomných nedokázali pri slovenských skladbách skryť svoje dojatie a objavili sa i slzičky. Ťažko sa lúčilo so slovenskými zbormi zo Srbska. V týchto zboroch sú vynikajúci ľudia, dobrí priatelia s veľkým srdcom.

Organizátori festivalu mesto Vranov nad Topľou, ZZSZ OZVENA, Mestský dom kultúry Vranov n.T., Komorný spevácky zbor SOCIETAS CANTICA a Občianske združenie CHRYSOSTOMOS Vranov nad Topľou a občania okresu Vranov a okolia spoločne oslávili tento krásny sviatok spevu so zahraničnými i domácimi speváckymi zbormi najmä svojou účasťou na spomínaných festivalových koncertoch. Vďačné publikum vytvorilo všetkým účinkujúcim zborom na koncertoch tvorivú atmosféru a podľa slov účastníkov prítomných zborov, na pobyt a koncerty vo Vranove n.T., Hanušovciach n.T. a Humennom budú ešte dlho spomínať.

Vilma Krauspeová
Predsedníčka festivalového výboru

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok