Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vzťahy, manželstvo a rodina v materskom centre Slniečko

Správy / Ostatné / Vzťahy, manželstvo a rodina v materskom centre Slniečko

  Vzťahy, manželstvo a rodina v materskom centre Slniečko

Nezisková organizácia Jóna pripravila v rámci preventívnych programov pre mládež prednášku o rodine. Preventívne prednášky: On a ona dokonalí, vzťahy, predmanželský sex, AIDS/HIV, konflikty a ich riešenie, domáce násilie, drogy a iné majú u žiakov ZŠ a študentov SŠ veľký úspech. Žiačky ZŠ Kukučínova v Čemernom sa mohli na besede v n.o. dozvedieť ako sa nadväzujú vzťahy, čo je to rodina a jej funkcia nielen v spoločnosti, o škodlivosti a dôsledkoch zlých rozhodnutí v oblasti predmanželského sexu, potratov, o potrebe bezpodmienečnej lásky, odpúšťaní, úcte k sebe samému, k rodičom, o slušnosti aj o poslušnosti. Základom zdravého duševného vývoja jedinca je aj medzi iným život v normálnej fungujúcej rodine. Otec ako vzor zabezpečenia, existenčnej istoty a ochrany, matka ako milujúca a starostlivá náruč, to boli témy, ktoré sa nám navzájom vylievali z našich sŕdc. Nazreli sme aj do citlivých miest ako sú predmanželský sex, homosexualita, potraty a nefunkčné rodiny. Názory pätnásťročných dievčat na tieto otázky boli zámerne verejne prediskutovávané a mohli vidieť ako sa líšia a odrážajú vplyv výchovy a prostredia, v ktorom vyrastajú. Besedu sme oživili svedectvami mamičiek Kamily, Lucii, Janky, Eriky a Evky. Rôzny vek, počet detí a predstavy aké mali o manželstve a rodine vytvorili pestrý obraz ako môže život vyzerať. Podelili sa so žiačkami o svoje radosti, bolesti, naplnené i nesplnené sny. Slobodná Anička nám hovorila o svojej predstave na vzťah a manželstvo, o potrebe pracovať a mať istotu v partnerovi a nečakať na život v ružovej záhrade. Môj príbeh i skutočné príbehy mamičiek ocenili žiačky spontánnym potleskom. Život tvoríme my nedokonalí ľudia a preto je plní nielen šťastia, ale aj trápenia. Počas besedy vytiekli aj slzičky, čo svedčí o tom, že život nie je jednoduchý. Treba ho okoreniť humorom a nebrať ho príliš vážne, ale veľmi zodpovedne. Pokračovali sme v rozprávaní aj odporúčaniami z Biblie na tieto dôležité otázky. Boh nám dáva možnosť dobrého života v jeho réžii alebo sa necháme viesť vlastným rozumom, ktorý nás mnohokrát v živote dovedie do slepej uličky. V závere sme si prakticky ukázali aké následky na náš telesný, duševný a duchovný život majú nevyznaný hriech, striedanie a rozchody partnerov. Dve rôznofarebné zlepené srdcia sme pomaly trhali a videli stopy obidvoch farieb na papieroch. Pani učiteľka Renátka Rákošová pochválila žiačky a povzbudila nás aj svojimi názormi na život. Nevedomosť, nepripravenosť a ľahkovážnosť pri zakladaní rodiny majú v životoch mládeže katastrofálne následky, s ktorými sa borí celá spoločnosť. Napriek všetkým úskaliam a križovatkám, ktoré číhajú na týchto mladých ľudí, sme besedu ukončili slovami: ako sa rozhodneš, tak budeš žiť a s prianím nech táto generácia povstane a zo stratenej X sa stane generáciou VÍŤAZNOU!!!

MVDr. Viera Kulichová
Jóna n.o. Vranov nad Topľou

Vzťahy, manželstvo a rodina v materskom centre Slniečko

Správy / Ostatné / Vzťahy, manželstvo a rodina v materskom centre Slniečko

  Vzťahy, manželstvo a rodina v materskom centre Slniečko

Nezisková organizácia Jóna pripravila v rámci preventívnych programov pre mládež prednášku o rodine. Preventívne prednášky: On a ona dokonalí, vzťahy, predmanželský sex, AIDS/HIV, konflikty a ich riešenie, domáce násilie, drogy a iné majú u žiakov ZŠ a študentov SŠ veľký úspech. Žiačky ZŠ Kukučínova v Čemernom sa mohli na besede v n.o. dozvedieť ako sa nadväzujú vzťahy, čo je to rodina a jej funkcia nielen v spoločnosti, o škodlivosti a dôsledkoch zlých rozhodnutí v oblasti predmanželského sexu, potratov, o potrebe bezpodmienečnej lásky, odpúšťaní, úcte k sebe samému, k rodičom, o slušnosti aj o poslušnosti. Základom zdravého duševného vývoja jedinca je aj medzi iným život v normálnej fungujúcej rodine. Otec ako vzor zabezpečenia, existenčnej istoty a ochrany, matka ako milujúca a starostlivá náruč, to boli témy, ktoré sa nám navzájom vylievali z našich sŕdc. Nazreli sme aj do citlivých miest ako sú predmanželský sex, homosexualita, potraty a nefunkčné rodiny. Názory pätnásťročných dievčat na tieto otázky boli zámerne verejne prediskutovávané a mohli vidieť ako sa líšia a odrážajú vplyv výchovy a prostredia, v ktorom vyrastajú. Besedu sme oživili svedectvami mamičiek Kamily, Lucii, Janky, Eriky a Evky. Rôzny vek, počet detí a predstavy aké mali o manželstve a rodine vytvorili pestrý obraz ako môže život vyzerať. Podelili sa so žiačkami o svoje radosti, bolesti, naplnené i nesplnené sny. Slobodná Anička nám hovorila o svojej predstave na vzťah a manželstvo, o potrebe pracovať a mať istotu v partnerovi a nečakať na život v ružovej záhrade. Môj príbeh i skutočné príbehy mamičiek ocenili žiačky spontánnym potleskom. Život tvoríme my nedokonalí ľudia a preto je plní nielen šťastia, ale aj trápenia. Počas besedy vytiekli aj slzičky, čo svedčí o tom, že život nie je jednoduchý. Treba ho okoreniť humorom a nebrať ho príliš vážne, ale veľmi zodpovedne. Pokračovali sme v rozprávaní aj odporúčaniami z Biblie na tieto dôležité otázky. Boh nám dáva možnosť dobrého života v jeho réžii alebo sa necháme viesť vlastným rozumom, ktorý nás mnohokrát v živote dovedie do slepej uličky. V závere sme si prakticky ukázali aké následky na náš telesný, duševný a duchovný život majú nevyznaný hriech, striedanie a rozchody partnerov. Dve rôznofarebné zlepené srdcia sme pomaly trhali a videli stopy obidvoch farieb na papieroch. Pani učiteľka Renátka Rákošová pochválila žiačky a povzbudila nás aj svojimi názormi na život. Nevedomosť, nepripravenosť a ľahkovážnosť pri zakladaní rodiny majú v životoch mládeže katastrofálne následky, s ktorými sa borí celá spoločnosť. Napriek všetkým úskaliam a križovatkám, ktoré číhajú na týchto mladých ľudí, sme besedu ukončili slovami: ako sa rozhodneš, tak budeš žiť a s prianím nech táto generácia povstane a zo stratenej X sa stane generáciou VÍŤAZNOU!!!

MVDr. Viera Kulichová
Jóna n.o. Vranov nad Topľou

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok