Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Chýbajúcich 1 745,20 eur v ZŠ Bernolákova sa dostalo až pred súd

Správy / Školstvo / Chýbajúcich 1 745,20 eur v ZŠ Bernolákova sa dostalo až pred súd

V roku 2011 vyzbierali žiaci Základnej školy Bernoláková niečo cez 20 tis. kilogramov papiera, za čo si mala škola prilepšiť o 1 745,20 eur. Tie však chýbajú, a preto sa súčasný riaditeľ Marek Cerula rozhodol podať podnet na neznámeho páchateľa za spreneveru finančných prostriedkov. Ako v tejto súvislosti informoval hovorca Krajského súdu v Prešove Michal Drimák „Okresný súd Vranov nad Topľou uložil 10. marca tohto roka obžalovanej Anne B. pre trestný čin sprenevery peňažný trest vo výške 300 eur a pre prípad zmarenia výkonu tohto trestu náhradný trest odňatia slobody v trvaní dva mesiace. Poškodená ZŠ bola s nárokom na náhradu škody odkázaná na občianske súdne konanie. Obžalovaná podala proti rozhodnutiu odvolanie, o ktorom rozhodne Krajský súd (KS) v Prešove po predložení spisu.“

Obžalovaná učiteľka Anna Brcková priznala, že peniaze v neprítomnosti vtedajšej riaditeľky Kataríny Baraníkovej prevzala a ešte v ten deň jej ich aj odovzdala. Doklad, ktorý by to potvrdzoval, však nemá. „Bolo to o dôvere. Vtedy sme si dôverovali a nebolo to prvýkrát, čo som jej peniaze odovzdala bez potvrdenia,“ uviedla A. Brcková.

Po odvolaní K. Baraníkovej bola poverená vedením školy práve A. Brcková, ktorá ju písomne vyzvala, aby zdokladovala, čo za peniaze získané zo zberu papiera kúpila. „Nezvykli sme ich dávať do účtovníctva školy, ale vždy sme niečo kúpili pre žiakov,“ doplnila A. Brcková.

Keďže sa odpovede nedočkala, po návrate K. Baraníkovej z maródky ju, podľa jej slov, pred šiestimi svedkami požiadala, aby vysvetlila, na aký účel boli peniaze použité. „Pred svedkami mi povedala, že ich dala do účtovníctva, preto som si ho prešla ešte raz, ale nič som nenašla,“ konštatovala A. Brcková.

K. Baraníková v telefonickom rozhovore pre média informáciu o tom, že od bývalej kolegyne prevzala peniaze, odmietla. Na našu ďalšiu otázku, či nevidí rozpor v tom, že napriek chýbajúcim peniazom vyplatila A. Brckovej v júni odmenu, vysvetlila: „Odmeny za polročnú prácu sme schvaľovali máji, aby sme ich mohli vyplatiť v júnovej výplate. Nemala som s ňou žiadny konflikt, svoju robotu si urobila. Prečo by som jej nenavrhla odmenu, ktorú si zaslúžila? Vyzývala som ju na konci školského roka, aj počas prázdnin, nevedela som, že mi peniaze neodovzdá.“

V súvislosti s peniazmi vyzbieranými zo zberu papiera má A. Brcková k dispozícii dve faktúry na sumu 1 600 eur, z ktorých boli pre školu v čase, kedy bola riaditeľkou K. Baraníková, zakúpené knihy do knižnice a športové potreby. Dodávame, že zakúpené tovary sú prítomné škole a slúžia žiakom. „Nepamätám si to, vyžiadajte si zápisnicu zo súdu, tam to máte čierne na bielom,“ odpovedala K. Baraníková, či je pravdivé tvrdenie, že na súde uviedla, že spomínané pomôcky zakúpila z vlastných peňazí.

Súčasného riaditeľa Mareka Cerulu rozruch okolo nezdokladovaných peňazí za zber papiera spred troch rokov neteší, pretože poškodzuje dobré meno školy a odsúva výsledky dosiahnuté na poli výchovno-vzdelávacieho procesu na vedľajšiu koľaj. Keďže suma 1 745,20 eur škole po jeho nástupe do funkcie chýbala, rozhodol sa konať a podal už spomínaný podnet. „Oficiálne stanovisko súdu k dispozícii nemám. Pokiaľ viem, bolo podané odvolanie a teda nikto odsúdený nie je, preto rešpektujem prezumpciu neviny. Obžalovaná pani učiteľka spĺňa všetky kvalifikačné a ostatné kritéria, aby mohla v škole pracovať,“ reagoval M. Cerula.

Na základe tohto prípadu systém evidencie peňazí získaných zo zberu na ZŠ Bernolákova zmenili. „Papier nám donesú rodičia a deti, preto by takto získaný výnos mal byť použitý na účely vo výchovno-vzdelávacom procese alebo na aktivity organizované rodičovským združením. Z toho dôvodu sú finančné prostriedky za prítomnosti koordinátora zberu a vedenia školy, minimálne troch osôb, odovzdané ekonómke rodičovského združenia, ktorá ich odvedie na účet rodičovského združenia,“ vysvetlil M. Cerula.

Chýbajúcich 1 745,20 eur v ZŠ Bernolákova sa dostalo až pred súd

Správy / Školstvo / Chýbajúcich 1 745,20 eur v ZŠ Bernolákova sa dostalo až pred súd

V roku 2011 vyzbierali žiaci Základnej školy Bernoláková niečo cez 20 tis. kilogramov papiera, za čo si mala škola prilepšiť o 1 745,20 eur. Tie však chýbajú, a preto sa súčasný riaditeľ Marek Cerula rozhodol podať podnet na neznámeho páchateľa za spreneveru finančných prostriedkov. Ako v tejto súvislosti informoval hovorca Krajského súdu v Prešove Michal Drimák „Okresný súd Vranov nad Topľou uložil 10. marca tohto roka obžalovanej Anne B. pre trestný čin sprenevery peňažný trest vo výške 300 eur a pre prípad zmarenia výkonu tohto trestu náhradný trest odňatia slobody v trvaní dva mesiace. Poškodená ZŠ bola s nárokom na náhradu škody odkázaná na občianske súdne konanie. Obžalovaná podala proti rozhodnutiu odvolanie, o ktorom rozhodne Krajský súd (KS) v Prešove po predložení spisu.“

Obžalovaná učiteľka Anna Brcková priznala, že peniaze v neprítomnosti vtedajšej riaditeľky Kataríny Baraníkovej prevzala a ešte v ten deň jej ich aj odovzdala. Doklad, ktorý by to potvrdzoval, však nemá. „Bolo to o dôvere. Vtedy sme si dôverovali a nebolo to prvýkrát, čo som jej peniaze odovzdala bez potvrdenia,“ uviedla A. Brcková.

Po odvolaní K. Baraníkovej bola poverená vedením školy práve A. Brcková, ktorá ju písomne vyzvala, aby zdokladovala, čo za peniaze získané zo zberu papiera kúpila. „Nezvykli sme ich dávať do účtovníctva školy, ale vždy sme niečo kúpili pre žiakov,“ doplnila A. Brcková.

Keďže sa odpovede nedočkala, po návrate K. Baraníkovej z maródky ju, podľa jej slov, pred šiestimi svedkami požiadala, aby vysvetlila, na aký účel boli peniaze použité. „Pred svedkami mi povedala, že ich dala do účtovníctva, preto som si ho prešla ešte raz, ale nič som nenašla,“ konštatovala A. Brcková.

K. Baraníková v telefonickom rozhovore pre média informáciu o tom, že od bývalej kolegyne prevzala peniaze, odmietla. Na našu ďalšiu otázku, či nevidí rozpor v tom, že napriek chýbajúcim peniazom vyplatila A. Brckovej v júni odmenu, vysvetlila: „Odmeny za polročnú prácu sme schvaľovali máji, aby sme ich mohli vyplatiť v júnovej výplate. Nemala som s ňou žiadny konflikt, svoju robotu si urobila. Prečo by som jej nenavrhla odmenu, ktorú si zaslúžila? Vyzývala som ju na konci školského roka, aj počas prázdnin, nevedela som, že mi peniaze neodovzdá.“

V súvislosti s peniazmi vyzbieranými zo zberu papiera má A. Brcková k dispozícii dve faktúry na sumu 1 600 eur, z ktorých boli pre školu v čase, kedy bola riaditeľkou K. Baraníková, zakúpené knihy do knižnice a športové potreby. Dodávame, že zakúpené tovary sú prítomné škole a slúžia žiakom. „Nepamätám si to, vyžiadajte si zápisnicu zo súdu, tam to máte čierne na bielom,“ odpovedala K. Baraníková, či je pravdivé tvrdenie, že na súde uviedla, že spomínané pomôcky zakúpila z vlastných peňazí.

Súčasného riaditeľa Mareka Cerulu rozruch okolo nezdokladovaných peňazí za zber papiera spred troch rokov neteší, pretože poškodzuje dobré meno školy a odsúva výsledky dosiahnuté na poli výchovno-vzdelávacieho procesu na vedľajšiu koľaj. Keďže suma 1 745,20 eur škole po jeho nástupe do funkcie chýbala, rozhodol sa konať a podal už spomínaný podnet. „Oficiálne stanovisko súdu k dispozícii nemám. Pokiaľ viem, bolo podané odvolanie a teda nikto odsúdený nie je, preto rešpektujem prezumpciu neviny. Obžalovaná pani učiteľka spĺňa všetky kvalifikačné a ostatné kritéria, aby mohla v škole pracovať,“ reagoval M. Cerula.

Na základe tohto prípadu systém evidencie peňazí získaných zo zberu na ZŠ Bernolákova zmenili. „Papier nám donesú rodičia a deti, preto by takto získaný výnos mal byť použitý na účely vo výchovno-vzdelávacom procese alebo na aktivity organizované rodičovským združením. Z toho dôvodu sú finančné prostriedky za prítomnosti koordinátora zberu a vedenia školy, minimálne troch osôb, odovzdané ekonómke rodičovského združenia, ktorá ich odvedie na účet rodičovského združenia,“ vysvetlil M. Cerula.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok