Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

J. Ragan: Učiteľ je jeden z našich prvých a hlavných sprievodcom životom

Kultúra / Mestský dom kultúry / J. Ragan: Učiteľ je jeden z našich prvých a hlavných sprievodcom životom

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou dňa 28. 3. 2014 uskutočnila slávnostná akadémia spojená s oceňovaním učiteľov všetkých materských, základných, stredných škôl, ktoré pôsobia regióne Vranov nad Topľou. V úvode akadémie sa prítomným prihovoril primátor mesta Ján Ragan.

Z príhovoru primátora vyberáme: „S príchodom 28. marca, ktorý je v kalendári vyznačený ako Deň učiteľov, akosi častejšie skloňujeme slovo učiteľ. Ktosi múdri na otázku „Kto je učiteľ?“ zaznamenal niekoľko pravdivých vyjadrení. Skúste si na chvíľu zavrieť oči a zamyslieť sa: „Kto je učiteľ?“

Učiteľ je v prvom rade hlavný humanista sveta. Človek, ktorý verí v dobro, múdrosť a plným priehrštím ich denne rozdáva s nádejou, že sa tieto veličiny budú cez jeho žiakov aritmetickým i geometrickým radom šíriť týmto svetom i celým vesmírom.

Učiteľ je idealista, ktorý neobmedzene verí, že ľudstvo je možné polepšovať, že je možné vychovávať a vzdelávať tak geniálne nadané deti, ako aj deti s mentálnymi i fyzickými zdravotnými problémami.

Učiteľ je jeden z našich prvých a hlavných sprievodcom životom. Má vypestované rozprávkové videnie sveta, v ktorom dobro musí zvíťaziť nad zlom. Inak by svet prišiel o svoju večnú ideu.

Učiteľ je večný kritik všetkého negatívneho a nesprávneho, čo sa deje okolo neho, bez ohľadu na to, aký to môže mať dopad na jeho kariéru, životnú úroveň, či pozíciu medzi ľuďmi.

Učiteľ je večný optimista. Denne zažíva vo svojej práci a snažení aj neúspechy a prehry. Napriek tomu, nikdy nestráca nádej, že sa mu podarí svoje ciele dosiahnuť. Iný na jeho mieste by už stokrát vzdal svoje snaženie, ale u pravého učiteľa takýto stav nehrozí.

Učiteľ je večný študent. Jeho poslaním je totiž prinášať svojim žiakom tie najnovšie poznatky a informácie, ktoré objavila veda, vedecké laboratóriá i prax.

Učiteľ sa musí permanentne vzdelávať, musí však i veľa cestovať navštevovať kiná, divadlá, múzeá. Len tak môže dobýjať svoj akumulátor vedomostí, na ktorý sú napojení jeho žiaci. Tento proces sa nesmie prerušiť, lebo aj najmenšie zaváhanie má za následok stratu dôvery jeho žiakov.“

Oceňovanie práce pedagógov v kontexte osláv Dňa učiteľov sa stalo v našom meste peknou tradíciou na vyjadrenie vďaky a úcty. Učitelia, ktorých na ocenenie navrhlo vedenie jednotlivých typov škôl, sa podpísali do pamätnej knihy mesta a prevzali ďakovný list za obetavú prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie v meste Vranov nad Topľou z rúk primátora mesta Jána Ragana. Ocenenie si tento rok prevzalo 46 učiteľov.

OCENENÍ:
MATERSKÁ ŠKOLA Okulka
- Mária Hudecová, riaditeľka. MATERSKÁ ŠKOLA Kukučínova - Bc. Melánia Kostovčíková, riaditeľka. MATERSKÁ ŠKOLA Juh - Viera Leničová, riaditeľka. MATERSKÁ ŠKOLA Sídlisko 1. mája - Renáta Mičejová, riaditeľka. MATERSKÁ ŠKOLA Sídlisko II - Mgr. Helena Vasiľová, riaditeľka. ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kukučínova - Mgr. Marek Kunder, kňaz, učiteľ NV, Mgr. Karel Němec, učiteľ, Eva Hricová, pedagogická asistentka. ZÁKLADNÁ ŠKOLA Sídlisko II - Mgr. Milan Bendik, riaditeľ, Mgr. Viera Kobielska, učiteľka, Mgr. Viera Drobňáková, učiteľka, Bernardína Pariľáková, vedúca ŠKD. ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bernolákova - PaedDr. Iveta Baschierová, zástupkyňa riaditeľa, PaedDr. Anna Veliká, učiteľka, Mgr. Zuzana Melegová, učiteľka. ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lúčna - PaedDr. Blažena Matisová, riaditeľka, Mgr. Miroslav Lapčák, zástupca riaditeľa, Mgr. Mária Mačingová, zástupkyňa riaditeľa, PaedDr. Anna Cicková, učiteľka. ZÁKLADNÁ ŠKOLA Juh - Mgr. Zlatica Halajová, riaditeľka, PaedDr. Dana Gumanová, učiteľka, Mgr. Mária Gribová, učiteľka, Anna Benčová, vychovávateľka ŠKD. ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA - Silvia Hudáková, učiteľka. SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA – odbor hudobný - Mgr. Magdaléna Fialová, DiS. art., učiteľka. CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - Ing. Anna Marcinčinová, riaditeľka, Valéria Petrášová, vychovávateľka. CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA - Mgr. Darina Babiačková, učiteľka, PaedDr. Róbert Majzlík, učiteľ, Mgr. Katarína Tomášová, učiteľka. GYMNÁZIUM - PhDr. Zuzana Dragulová, PhD., zástupkyňa riaditeľa, RNDr. Valika Novikmecová, učiteľka, PaedDr. Miroslava Fuňáková, učiteľka. OBCHODNÁ AKADÉMIA
Ing. Mária Kostelníková, učiteľka, Ján Lazúr, učiteľ. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA A. Dubčeka - Bc. Darina Katinová, majsterka OV, PhDr. Mária Kurovská, učiteľka, Mgr. Iveta Tóthová, učiteľka. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA - PaedDr. Jana Kováčová, učiteľka, vých. poradkyňa, Ing. Peter Hric, majster OV. SPOJENÁ ŠKOLA ČAKLOV - Mgr. Jarmila Kuzemková, zástupkyňa riaditeľa, Ing. Pavel Duhaň, zástupca riaditeľa. SPOJENÁ ŠKOLA ul. Budovateľská - Mgr. Jana Kolesárová, zástupkyňa riaditeľa, PhDr. Marianna Fedorová, vedúca CŠPP. SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA - Mgr. Viera Valisková, špeciálny pedagóg, Ing. Stanislav Valiska, špe­ciálny pedagóg.

J. Ragan: Učiteľ je jeden z našich prvých a hlavných sprievodcom životom

Kultúra / Mestský dom kultúry / J. Ragan: Učiteľ je jeden z našich prvých a hlavných sprievodcom životom

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou dňa 28. 3. 2014 uskutočnila slávnostná akadémia spojená s oceňovaním učiteľov všetkých materských, základných, stredných škôl, ktoré pôsobia regióne Vranov nad Topľou. V úvode akadémie sa prítomným prihovoril primátor mesta Ján Ragan.

Z príhovoru primátora vyberáme: „S príchodom 28. marca, ktorý je v kalendári vyznačený ako Deň učiteľov, akosi častejšie skloňujeme slovo učiteľ. Ktosi múdri na otázku „Kto je učiteľ?“ zaznamenal niekoľko pravdivých vyjadrení. Skúste si na chvíľu zavrieť oči a zamyslieť sa: „Kto je učiteľ?“

Učiteľ je v prvom rade hlavný humanista sveta. Človek, ktorý verí v dobro, múdrosť a plným priehrštím ich denne rozdáva s nádejou, že sa tieto veličiny budú cez jeho žiakov aritmetickým i geometrickým radom šíriť týmto svetom i celým vesmírom.

Učiteľ je idealista, ktorý neobmedzene verí, že ľudstvo je možné polepšovať, že je možné vychovávať a vzdelávať tak geniálne nadané deti, ako aj deti s mentálnymi i fyzickými zdravotnými problémami.

Učiteľ je jeden z našich prvých a hlavných sprievodcom životom. Má vypestované rozprávkové videnie sveta, v ktorom dobro musí zvíťaziť nad zlom. Inak by svet prišiel o svoju večnú ideu.

Učiteľ je večný kritik všetkého negatívneho a nesprávneho, čo sa deje okolo neho, bez ohľadu na to, aký to môže mať dopad na jeho kariéru, životnú úroveň, či pozíciu medzi ľuďmi.

Učiteľ je večný optimista. Denne zažíva vo svojej práci a snažení aj neúspechy a prehry. Napriek tomu, nikdy nestráca nádej, že sa mu podarí svoje ciele dosiahnuť. Iný na jeho mieste by už stokrát vzdal svoje snaženie, ale u pravého učiteľa takýto stav nehrozí.

Učiteľ je večný študent. Jeho poslaním je totiž prinášať svojim žiakom tie najnovšie poznatky a informácie, ktoré objavila veda, vedecké laboratóriá i prax.

Učiteľ sa musí permanentne vzdelávať, musí však i veľa cestovať navštevovať kiná, divadlá, múzeá. Len tak môže dobýjať svoj akumulátor vedomostí, na ktorý sú napojení jeho žiaci. Tento proces sa nesmie prerušiť, lebo aj najmenšie zaváhanie má za následok stratu dôvery jeho žiakov.“

Oceňovanie práce pedagógov v kontexte osláv Dňa učiteľov sa stalo v našom meste peknou tradíciou na vyjadrenie vďaky a úcty. Učitelia, ktorých na ocenenie navrhlo vedenie jednotlivých typov škôl, sa podpísali do pamätnej knihy mesta a prevzali ďakovný list za obetavú prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie v meste Vranov nad Topľou z rúk primátora mesta Jána Ragana. Ocenenie si tento rok prevzalo 46 učiteľov.

OCENENÍ:
MATERSKÁ ŠKOLA Okulka
- Mária Hudecová, riaditeľka. MATERSKÁ ŠKOLA Kukučínova - Bc. Melánia Kostovčíková, riaditeľka. MATERSKÁ ŠKOLA Juh - Viera Leničová, riaditeľka. MATERSKÁ ŠKOLA Sídlisko 1. mája - Renáta Mičejová, riaditeľka. MATERSKÁ ŠKOLA Sídlisko II - Mgr. Helena Vasiľová, riaditeľka. ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kukučínova - Mgr. Marek Kunder, kňaz, učiteľ NV, Mgr. Karel Němec, učiteľ, Eva Hricová, pedagogická asistentka. ZÁKLADNÁ ŠKOLA Sídlisko II - Mgr. Milan Bendik, riaditeľ, Mgr. Viera Kobielska, učiteľka, Mgr. Viera Drobňáková, učiteľka, Bernardína Pariľáková, vedúca ŠKD. ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bernolákova - PaedDr. Iveta Baschierová, zástupkyňa riaditeľa, PaedDr. Anna Veliká, učiteľka, Mgr. Zuzana Melegová, učiteľka. ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lúčna - PaedDr. Blažena Matisová, riaditeľka, Mgr. Miroslav Lapčák, zástupca riaditeľa, Mgr. Mária Mačingová, zástupkyňa riaditeľa, PaedDr. Anna Cicková, učiteľka. ZÁKLADNÁ ŠKOLA Juh - Mgr. Zlatica Halajová, riaditeľka, PaedDr. Dana Gumanová, učiteľka, Mgr. Mária Gribová, učiteľka, Anna Benčová, vychovávateľka ŠKD. ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA - Silvia Hudáková, učiteľka. SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA – odbor hudobný - Mgr. Magdaléna Fialová, DiS. art., učiteľka. CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - Ing. Anna Marcinčinová, riaditeľka, Valéria Petrášová, vychovávateľka. CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA - Mgr. Darina Babiačková, učiteľka, PaedDr. Róbert Majzlík, učiteľ, Mgr. Katarína Tomášová, učiteľka. GYMNÁZIUM - PhDr. Zuzana Dragulová, PhD., zástupkyňa riaditeľa, RNDr. Valika Novikmecová, učiteľka, PaedDr. Miroslava Fuňáková, učiteľka. OBCHODNÁ AKADÉMIA
Ing. Mária Kostelníková, učiteľka, Ján Lazúr, učiteľ. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA A. Dubčeka - Bc. Darina Katinová, majsterka OV, PhDr. Mária Kurovská, učiteľka, Mgr. Iveta Tóthová, učiteľka. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA - PaedDr. Jana Kováčová, učiteľka, vých. poradkyňa, Ing. Peter Hric, majster OV. SPOJENÁ ŠKOLA ČAKLOV - Mgr. Jarmila Kuzemková, zástupkyňa riaditeľa, Ing. Pavel Duhaň, zástupca riaditeľa. SPOJENÁ ŠKOLA ul. Budovateľská - Mgr. Jana Kolesárová, zástupkyňa riaditeľa, PhDr. Marianna Fedorová, vedúca CŠPP. SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA - Mgr. Viera Valisková, špeciálny pedagóg, Ing. Stanislav Valiska, špe­ciálny pedagóg.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok