Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Týždeň slovenských knižníc v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Týždeň slovenských knižníc v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

Motto: „Knižnice pre všetkých“

Motto vranovskej knižnice: „Knižnica pre rodinu!“

31. marca – 6. apríla 2014
V roku 2014 chceme posilniť spoločenský význam a prestíž čítania a oceniť čitateľské rodiny.
Našou snahou je nájsť a oceniť najlepšie čitateľské rodiny.
 Ponúkame: Rodinné zápisné, bezplatný zápis nových čitateľov, odpustenie sankčných poplatkov
Denne 10.00 – 17.00 h BURZA KNÍH

Pondelok 31. marca
11.00 hod. Otvorenie TSK s PSK v Prešove
, 13.00 hod. Otvorenie TSK vo VKJB Košice, 10.00 hod. Prváci ZŠ Sídlisko II. čitateľmi knižnice, 16.00 hod. Hrá sa celá rodina.

Utorok 1. apríla
10.00 hod. Počítač – ako na to? Kurz počítačovej gramotnosti pre seniorov
, 10.00 hod. Prváci ZŠ Bernolákova, CZŠ čitateľmi knižnice, 14.00 hod. Sme tvoriví? – dielňa pre deti a mládež, 15.00 – 18.00 hod. Hrá sa celá rodina.

Streda 2. apríla
10.00 hod. Prváci ZŠ Lúčna, ZŠ Juh čitateľmi knižnice, 10.00 hod. Mozgový jogging,16.00 hod.– ČITATEĽSKÁ RODINA
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou predstaví najlepšie čitateľské rodiny, ktoré navštevujú pravidelne knižnicu a zapájajú sa do podujatí, ktoré knižnica pripravuje.

Štvrtok 3. apríla
11.00 hod. Kamienky pri ceste
- stretnutie so spisovateľom Valentínom Šefčíkom. Predstavenie nominácií na Kráľa detských čitateľov, 14.00 hod. Ema a čarovná kniha (zážitkové dramatizované čítanie), 16.00h hod. Na bicykli po Slovensku stretnutie s regionálnym cyklistom.
Kráľ dospelých čitateľov vyhlásenie najaktívnejšieho dospelého čitateľa

Piatok 4. apríla
Deň otvorených dverí
10.00 hod. Rozprávkové dopoludnie s babkou Ježibabkou, 18.00 hod. Noc s Andersenom (medzinárodné podujatie pre deti), Kráľ detských čitateľov vyhlásenie najaktívnejšieho detského čitateľa.

Týždeň slovenských knižníc v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Týždeň slovenských knižníc v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

Motto: „Knižnice pre všetkých“

Motto vranovskej knižnice: „Knižnica pre rodinu!“

31. marca – 6. apríla 2014
V roku 2014 chceme posilniť spoločenský význam a prestíž čítania a oceniť čitateľské rodiny.
Našou snahou je nájsť a oceniť najlepšie čitateľské rodiny.
 Ponúkame: Rodinné zápisné, bezplatný zápis nových čitateľov, odpustenie sankčných poplatkov
Denne 10.00 – 17.00 h BURZA KNÍH

Pondelok 31. marca
11.00 hod. Otvorenie TSK s PSK v Prešove
, 13.00 hod. Otvorenie TSK vo VKJB Košice, 10.00 hod. Prváci ZŠ Sídlisko II. čitateľmi knižnice, 16.00 hod. Hrá sa celá rodina.

Utorok 1. apríla
10.00 hod. Počítač – ako na to? Kurz počítačovej gramotnosti pre seniorov
, 10.00 hod. Prváci ZŠ Bernolákova, CZŠ čitateľmi knižnice, 14.00 hod. Sme tvoriví? – dielňa pre deti a mládež, 15.00 – 18.00 hod. Hrá sa celá rodina.

Streda 2. apríla
10.00 hod. Prváci ZŠ Lúčna, ZŠ Juh čitateľmi knižnice, 10.00 hod. Mozgový jogging,16.00 hod.– ČITATEĽSKÁ RODINA
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou predstaví najlepšie čitateľské rodiny, ktoré navštevujú pravidelne knižnicu a zapájajú sa do podujatí, ktoré knižnica pripravuje.

Štvrtok 3. apríla
11.00 hod. Kamienky pri ceste
- stretnutie so spisovateľom Valentínom Šefčíkom. Predstavenie nominácií na Kráľa detských čitateľov, 14.00 hod. Ema a čarovná kniha (zážitkové dramatizované čítanie), 16.00h hod. Na bicykli po Slovensku stretnutie s regionálnym cyklistom.
Kráľ dospelých čitateľov vyhlásenie najaktívnejšieho dospelého čitateľa

Piatok 4. apríla
Deň otvorených dverí
10.00 hod. Rozprávkové dopoludnie s babkou Ježibabkou, 18.00 hod. Noc s Andersenom (medzinárodné podujatie pre deti), Kráľ detských čitateľov vyhlásenie najaktívnejšieho detského čitateľa.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok