Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Informácia pre podnikateľov pôsobiacich na území mesta Vranov nad Topľou

Správy / Mesto Vranov / Informácia pre podnikateľov pôsobiacich na území mesta Vranov nad Topľou

Všetkým podnikateľským subjektom pôsobiacim na území mesta Vranov nad Topľou dávame do pozornosti, že od 1.9.2014 vstupuje do platnosti nové Všeobecné záväzné nariadenie „O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Vranov nad Topľou“. Keďže sa jedná o úplne nové VZN odporúčame všetkým podnikateľským subjektom aby sa s ním dôkladne oboznámili. Celé znenie tohto VZN je k dispozícii na stráne mesta – www.vranov.sk alebo na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou. Ing. Anna Petríková, oddelenie mestského majetku MsÚ Vranov nad Topľou

Informácia pre podnikateľov pôsobiacich na území mesta Vranov nad Topľou

Správy / Mesto Vranov / Informácia pre podnikateľov pôsobiacich na území mesta Vranov nad Topľou

Všetkým podnikateľským subjektom pôsobiacim na území mesta Vranov nad Topľou dávame do pozornosti, že od 1.9.2014 vstupuje do platnosti nové Všeobecné záväzné nariadenie „O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Vranov nad Topľou“. Keďže sa jedná o úplne nové VZN odporúčame všetkým podnikateľským subjektom aby sa s ním dôkladne oboznámili. Celé znenie tohto VZN je k dispozícii na stráne mesta – www.vranov.sk alebo na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou. Ing. Anna Petríková, oddelenie mestského majetku MsÚ Vranov nad Topľou

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok