Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Prehľad laureátov verejných uznaní mesta Vranov nad Topľou

Správy / Mesto Vranov / Prehľad laureátov verejných uznaní mesta Vranov nad Topľou

ČESTNÉ UZNANIE MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

 
r. 2000: Emília Burdová, Magdaléna Čačková, Ing. Július Čačko, Ing. Oliver Červinka, Ing. Jozef Drugda, Mikuláš Horváth, Ing. Vojtech Christov, Albín Kolarčík, Štefan Košický, Vdp. Koloman Líška, Doc. PhDr.Imrich Michnovič,CSc., Doc. Július Muška, Pavol Nemčík, Ing. Mikuláš Perejda, MUDr. Teodor Plško, Dezider Skyba i.m., Štefan Škovran 
r. 2005: MVDr. Pavol Bindas, Ján Čorba, Doc. Ing. arch. Juraj Havaj, Csc., Štefan Hreha, Anna Krištanová, MUDr. František Lakatoš, RNDr. Ivan Marhulík, PaedDr. Miroslav Mihaľ, Magdaléna Prevendarčíková, Ing. Andrej Žipaj
r. 2007: Jozef Kužma, Ján Oravec, Ondrej Pavelko
r. 2010: Mária Nálešníková, Anna Sičáková
r. 2013: Mária Artimová, Martin Gajdoš, Eduard Hrubovský, Ing. Alfonz Kobielsky, MUDr. Stanislav Ungrády, Agromix s.r.o. Sedliská, Bagetka Augustín Stürzer Vranov nad Topľou, Spevácka skupina Ružička Vranov nad Topľou 
 
CENA PRIMÁTORA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU 
 
r. 2005: Pavol Dziak, Štefan Eperješi, Štefan Kocák, Mgr. art. Martin Knut, Prof. Ing. Igor Liberko, Csc., Dana Pelcerová, MVDr. Igor Pribula, Ing. Jozef Rusnák, PaedDr. Jozef Švarbalík, Záujmové združenie DRIŠĽAK
r. 2006: Mgr. Slavomír Gallo, Mária Haľková, Mgr. Róbert Jevín, Mgr. Ladislav Klepák, PhDr. Ján Kopina, Mgr. Andrej Lakatoš, Michal Mayer, Stanislav Obický, Ing. Ján Tomáš, Ing. Štefan Vágner, Rímskokatolícka cirkev - Farnosť sever, Základná škola Lúčna, Združenie šíriace kresťanskú kultúru
r. 2007: Ing. Ján Holub, akad. mal. Jozef Jackanič, Mgr. Jozef Kuba, MUDr. Juraj Kuročka, Juliana Melková, Libuša Ondičová, MUDr. Beáta Pacanová, Anna Petrová, Ing. Marián Švantner, plk. JUDr. Štefan Veliký, Detský folklórny súbor Cifroško pri ZŠ Sídlisko II, Mestský športový klub oddiel džuda – juniorky, Mestský dom kultúry
r. 2008: Ing. Ján Bendzák, MUDr. Miroslav Hlivák, Mikuláš Horváth, Miroslav Hrubovský, Ing. Michal Kolesár, PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PaedDr. Michal Kučera, Anna Maťašová, Pavol Nemčík, Ema Štofková, Folklórny súbor Orgonina
r. 2009 – neudelené
r. 2010: MUDr. Jozef Antolík, Mgr. Štefan Cibere, Ján Gdovec, Mgr. Marek Kunder, Andrea Krišandová, Ing. Ľubor Kulich, Ing. Adelheid Mitaľová, Ing. Ján Mitaľ, PaedDr. Štefan Orol, Helena Sokolová, Základná škola Juh Vranov nad Topľou, Mestský športový klub, Vranovská nemocnica, n.o.
r. 2011, 2012 – neudelené
r. 2013: MUDr. Juraj Čupka, Ján Drozd, Mária Hrinková, Miroslav a Anna Jenčovci, Mgr. Vincent Joščák, Zuzana Kónyová, Vilma Krauspeová, MVDr. Viera Kulichová, Peter Lengvarský ml., Peter Petrík st. Občianske združenie Narcis Vranov nad Topľou, Rímsko-katolícky farský úrad Vranov nad Topľou - Čemerné
 
CENA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
 
r. 2005: Ján Hermanovský i.m., doc. PhDr. Imrich Michnovič, CSc., Ing. Ivan Mikloš, Anton Sluka, Mons. ThLic. František Šándor, Združenie speváckych zborov OZVENA
r. 2006: MUDr. František Mrážik, Marián Smolák, Ivan Vojtek
r. 2007: MUDr. Štefan Matúch i.m., O. Leander Tadeusz Pietras, OSPPE
r. 2008: MUDr. Pavol Ondruš i.m.
r. 2009 – neudelené
r. 2010: Mgr. Ján Krišanda, MVDr. Igor Pribula, doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
r. 2011, 2012 – neudelené
r. 2013: Folklórny súbor Vranovčan
 
ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
 
2005: Ing. Ján Figeľ
2013: Stanislav Obický
 

Prehľad laureátov verejných uznaní mesta Vranov nad Topľou

Správy / Mesto Vranov / Prehľad laureátov verejných uznaní mesta Vranov nad Topľou

ČESTNÉ UZNANIE MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

 
r. 2000: Emília Burdová, Magdaléna Čačková, Ing. Július Čačko, Ing. Oliver Červinka, Ing. Jozef Drugda, Mikuláš Horváth, Ing. Vojtech Christov, Albín Kolarčík, Štefan Košický, Vdp. Koloman Líška, Doc. PhDr.Imrich Michnovič,CSc., Doc. Július Muška, Pavol Nemčík, Ing. Mikuláš Perejda, MUDr. Teodor Plško, Dezider Skyba i.m., Štefan Škovran 
r. 2005: MVDr. Pavol Bindas, Ján Čorba, Doc. Ing. arch. Juraj Havaj, Csc., Štefan Hreha, Anna Krištanová, MUDr. František Lakatoš, RNDr. Ivan Marhulík, PaedDr. Miroslav Mihaľ, Magdaléna Prevendarčíková, Ing. Andrej Žipaj
r. 2007: Jozef Kužma, Ján Oravec, Ondrej Pavelko
r. 2010: Mária Nálešníková, Anna Sičáková
r. 2013: Mária Artimová, Martin Gajdoš, Eduard Hrubovský, Ing. Alfonz Kobielsky, MUDr. Stanislav Ungrády, Agromix s.r.o. Sedliská, Bagetka Augustín Stürzer Vranov nad Topľou, Spevácka skupina Ružička Vranov nad Topľou 
 
CENA PRIMÁTORA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU 
 
r. 2005: Pavol Dziak, Štefan Eperješi, Štefan Kocák, Mgr. art. Martin Knut, Prof. Ing. Igor Liberko, Csc., Dana Pelcerová, MVDr. Igor Pribula, Ing. Jozef Rusnák, PaedDr. Jozef Švarbalík, Záujmové združenie DRIŠĽAK
r. 2006: Mgr. Slavomír Gallo, Mária Haľková, Mgr. Róbert Jevín, Mgr. Ladislav Klepák, PhDr. Ján Kopina, Mgr. Andrej Lakatoš, Michal Mayer, Stanislav Obický, Ing. Ján Tomáš, Ing. Štefan Vágner, Rímskokatolícka cirkev - Farnosť sever, Základná škola Lúčna, Združenie šíriace kresťanskú kultúru
r. 2007: Ing. Ján Holub, akad. mal. Jozef Jackanič, Mgr. Jozef Kuba, MUDr. Juraj Kuročka, Juliana Melková, Libuša Ondičová, MUDr. Beáta Pacanová, Anna Petrová, Ing. Marián Švantner, plk. JUDr. Štefan Veliký, Detský folklórny súbor Cifroško pri ZŠ Sídlisko II, Mestský športový klub oddiel džuda – juniorky, Mestský dom kultúry
r. 2008: Ing. Ján Bendzák, MUDr. Miroslav Hlivák, Mikuláš Horváth, Miroslav Hrubovský, Ing. Michal Kolesár, PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PaedDr. Michal Kučera, Anna Maťašová, Pavol Nemčík, Ema Štofková, Folklórny súbor Orgonina
r. 2009 – neudelené
r. 2010: MUDr. Jozef Antolík, Mgr. Štefan Cibere, Ján Gdovec, Mgr. Marek Kunder, Andrea Krišandová, Ing. Ľubor Kulich, Ing. Adelheid Mitaľová, Ing. Ján Mitaľ, PaedDr. Štefan Orol, Helena Sokolová, Základná škola Juh Vranov nad Topľou, Mestský športový klub, Vranovská nemocnica, n.o.
r. 2011, 2012 – neudelené
r. 2013: MUDr. Juraj Čupka, Ján Drozd, Mária Hrinková, Miroslav a Anna Jenčovci, Mgr. Vincent Joščák, Zuzana Kónyová, Vilma Krauspeová, MVDr. Viera Kulichová, Peter Lengvarský ml., Peter Petrík st. Občianske združenie Narcis Vranov nad Topľou, Rímsko-katolícky farský úrad Vranov nad Topľou - Čemerné
 
CENA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
 
r. 2005: Ján Hermanovský i.m., doc. PhDr. Imrich Michnovič, CSc., Ing. Ivan Mikloš, Anton Sluka, Mons. ThLic. František Šándor, Združenie speváckych zborov OZVENA
r. 2006: MUDr. František Mrážik, Marián Smolák, Ivan Vojtek
r. 2007: MUDr. Štefan Matúch i.m., O. Leander Tadeusz Pietras, OSPPE
r. 2008: MUDr. Pavol Ondruš i.m.
r. 2009 – neudelené
r. 2010: Mgr. Ján Krišanda, MVDr. Igor Pribula, doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
r. 2011, 2012 – neudelené
r. 2013: Folklórny súbor Vranovčan
 
ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
 
2005: Ing. Ján Figeľ
2013: Stanislav Obický
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok