Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vážení spoluobčania!

Správy / Mesto Vranov / Vážení spoluobčania!

Byť človekom je krásne, jedinečné a úžasné. Avšak najkrajšie a najúžasnejšie je byť pritom všetkom aj uznaným a za svoj prínos a vytvorené hodnoty oceneným človekom.

Obraciame na Vás so žiadosťou o spoluprácu, ktorá bude spočívať v zasielaní Vašich typov na osobnosti a kolektívy, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Vranov nad Topľou, jeho zveľaďovanie, propagáciu a šírenie dobrého mena doma a vo svete, či iné významné verejné počiny. 
 
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 67/2005 o symboloch a cenách mesta Vranov nad Topľou, schváleným osobám a kolektívom môžu byť udelené tieto verejné uznania mesta Vranov nad Topľou: čestné občianstvo, cena mesta, cena primátora mesta, iné vyznamenania. 
Zapojením sa do tejto spolupráce preukážete svoju spolupatričnosť a záujem o veci verejné, týkajúce sa života nášho mesta. 
Vaše návrhy s krátkym odôvodnením na priloženom tlačive s vyplnením všetkých údajov očakávame do 16. septembra 2014, kedy sa končí termín na prijímanie návrhov. 
 
Návrhy prosíme zasielať na e-mailovú adresu: viera.machkova@vranov.sk, tel.: 057/057/7590114, alebo poštou na adresu (s označením Ceny mesta):
 
Mestský úrad, Viera Machková, Kancelária primátora – referát kultúry, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou
Svoje návrhy môžete doručiť aj priamo do kancelárie prvého kontaktu v budove mestského úradu, v ktorej si môžete vyzdvihnúť aj príslušné tlačivo. 
 
Všetkým Vám, ktorí zodpovedne pristúpite k našej výzve vopred ďakujeme za návrhy a podnety, ktoré obdržíme a postúpime na schválenie.

Vážení spoluobčania!

Správy / Mesto Vranov / Vážení spoluobčania!

Byť človekom je krásne, jedinečné a úžasné. Avšak najkrajšie a najúžasnejšie je byť pritom všetkom aj uznaným a za svoj prínos a vytvorené hodnoty oceneným človekom.

Obraciame na Vás so žiadosťou o spoluprácu, ktorá bude spočívať v zasielaní Vašich typov na osobnosti a kolektívy, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Vranov nad Topľou, jeho zveľaďovanie, propagáciu a šírenie dobrého mena doma a vo svete, či iné významné verejné počiny. 
 
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 67/2005 o symboloch a cenách mesta Vranov nad Topľou, schváleným osobám a kolektívom môžu byť udelené tieto verejné uznania mesta Vranov nad Topľou: čestné občianstvo, cena mesta, cena primátora mesta, iné vyznamenania. 
Zapojením sa do tejto spolupráce preukážete svoju spolupatričnosť a záujem o veci verejné, týkajúce sa života nášho mesta. 
Vaše návrhy s krátkym odôvodnením na priloženom tlačive s vyplnením všetkých údajov očakávame do 16. septembra 2014, kedy sa končí termín na prijímanie návrhov. 
 
Návrhy prosíme zasielať na e-mailovú adresu: viera.machkova@vranov.sk, tel.: 057/057/7590114, alebo poštou na adresu (s označením Ceny mesta):
 
Mestský úrad, Viera Machková, Kancelária primátora – referát kultúry, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou
Svoje návrhy môžete doručiť aj priamo do kancelárie prvého kontaktu v budove mestského úradu, v ktorej si môžete vyzdvihnúť aj príslušné tlačivo. 
 
Všetkým Vám, ktorí zodpovedne pristúpite k našej výzve vopred ďakujeme za návrhy a podnety, ktoré obdržíme a postúpime na schválenie.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok