Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Správy / Ostatné / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou aktuálne pripomína možné výzvy na získanie prostriedkov z fondov EÚ a z domácich zdrojov a prípadné novinky v tejto oblasti:

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle Schému na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich v znení dodatku č. 1.
 
Dokument je verejnosti dostupný na http://www.mhsr.sk/schema-pomoci-de-minimis/129959s.
 
Štartuje zamestnanecká grantová schéma - Nadácia VÚB 
 
Do konca októbra je možné požiadať o grant na projekty v oblasti vzdelávania, voľnočasových aktivít a charity. Spolu Nadácia VÚB prerozdelí 20-tisíc eur.
 
Škola nás baví

Zamestnanecká grantová schéma 2015
 
22. október 2014 - uzávierka odoslania žiadostí o grant
 
Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-21DM-1402
 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 23. septembra 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1402 v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. 
 
Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP je 18. novembra 2014.
 
Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-21DM-1402
 
Informácie záujemcom poskytne aj RRAZ vo svojej kancelárii na ul. Dobrianskeho 1500 alebo na tel. 0918 528 450.

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Správy / Ostatné / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou aktuálne pripomína možné výzvy na získanie prostriedkov z fondov EÚ a z domácich zdrojov a prípadné novinky v tejto oblasti:

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle Schému na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich v znení dodatku č. 1.
 
Dokument je verejnosti dostupný na http://www.mhsr.sk/schema-pomoci-de-minimis/129959s.
 
Štartuje zamestnanecká grantová schéma - Nadácia VÚB 
 
Do konca októbra je možné požiadať o grant na projekty v oblasti vzdelávania, voľnočasových aktivít a charity. Spolu Nadácia VÚB prerozdelí 20-tisíc eur.
 
Škola nás baví

Zamestnanecká grantová schéma 2015
 
22. október 2014 - uzávierka odoslania žiadostí o grant
 
Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-21DM-1402
 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 23. septembra 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1402 v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. 
 
Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP je 18. novembra 2014.
 
Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-21DM-1402
 
Informácie záujemcom poskytne aj RRAZ vo svojej kancelárii na ul. Dobrianskeho 1500 alebo na tel. 0918 528 450.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok