Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V živom Archeoparku v Hanušovciach môžu stráviť návštevníci aj noc

Správy / Ostatné / V živom Archeoparku v Hanušovciach môžu stráviť návštevníci aj noc

Prvý živý archeopark na Slovensku ARCHEOPARK – živá archeológia otvorili v areáli Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou archeofestivalom Tísícročia za palisádou. Slúžiť ma ako turistická atrakcia a miesto netradičného vzdelávania. 

Myšlienka vybudovať v Hanušovciach archeopark vznikla ešte v roku 2002. Pokiaľ došlo k jej realizácii, usporiadali v múzeu tri archeologické festivaly a zároveň v rámci cezhraničnej spolupráce s ukrajinským partnerom vypracovali odbornú štúdiu a technický projekt, ktorý dostal definitívne zelenú, keď s Podkarpatským múzeom v Krosne uspeli s projektom Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky. „Myšlienka postaviť pri tradičnom kamennom múzeu archeopark vznikla postupne a dosť živelne, ale na druhej strane vytrvalo. Vytvoriť archeopark v Hanušovciach bol a aj je sen dosť odvážny, ba istím spôsobom drzý, pretože mal len veľmi málo predpokladov na realizáciu. Proti tejto myšlienke stálo veľa argumentov, no boli tu aj hodnoty, ktoré takýto zámer podporovali. K nim patrilo najmä jednoznačné presvedčenie, že múzeum potrebuje atrakciu, aby v maličkom mestečku vôbec prežilo. Z tohto pohľadu bolo pre nás dôležité poznanie, že ľudia sa chcú pri vzdelávaní zabávať a pojem múzeum je, žiaľ, pre väčšinu spoločnosti synonymom čohosi starého, nemoderného,“ vysvetľovala riaditeľka Vlastivedného múzea v Hanušovciach Mária Kotorová-Jenčová. 
 
V priestore archeoparku obohnanom masívnou palisádou sa nachádza päť obydlí z obdobia mladšej doby kamennej až po slovanský zrubový dom. Každý z nich je postavený na základe pôdorysov konkrétnych nálezov na východnom Slovensku. Na obydliach sú predstavené rôzne stavebné techniky - od jednoduchej „jurtovej“ konštrukcie, cez kombináciu zrubovej konštrukcie a výpletu, kolovej konštrukcie so zahĺbenou podlahou i podlahou na úrovni terénu až po masívnu zrubovú konštrukciu. „Samozrejme, nie je možné archeologicky doložiť drevené, slamené, trstinové, či kožené súčasti domov. V zemi sa totiž zachovali iba zahĺbené pôdorysy alebo plochy vymedzené jamami po nosných koloch. Všetkých päť obydlí je však postavených na základe konkrétnych pôdorysov,“ vysvetľovala M. Kotorová-Jenčová. 
 
Ako ďalej riaditeľka Vlastivedného múzea v Hanušovciach zdôraznila, ak by ostali iba pri príbytkoch, zastavili by sa na polceste. Vychádzajúc z toho sú obydlia vybavené replikami predpokladaného nábytku a predmetmi dennej potreby ľudí v minulosti. Pri festivaloch a veľkých podujatiach bude mať každý objekt svojich obyvateľov v podobe figurín párovej rodiny s dieťaťom, ktoré budú odeté v dokonalých replikách odevov z danej doby. Zážitok z otvorenia archeoparku ešte znásobili krátke scénky pred každým z obydlí, ktoré ponúkli príbeh, ako to mohlo kedysi vyzerať. „Hlavnými obyvateľmi archeoparku však majú byť jeho návštevníci. Naše múzeum nie je iba na pozeranie, ale je na prežívanie. Verejnosť sa môže všetkého dotknúť, skúsiť, dokonca s pracovnými náradiami aj pracovať. Prajeme si, aby sa každý u nás naozaj dotkol atmosféry minulosti a zacítil jej vôňu, počul aspoň v náznakoch jej hudbu a odvážnejší si v budúcnosti skúsili aj noc v niektorom z obydlí,“ pozvala M. Kotorová-Jenčová. 
 
Archeopark Živá archeológia pri Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou je vybudovaný vďaka podpore EÚ prostredníctvom cezhraničného projektu Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky (číslo projektu WTSL.02.01.00-18-250/10) v Programe cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013 (Prioritná os 2. Sociálny a ekonomický rozvoj; Oblasť podpory 2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu). Nebolo by ho možné realizovať tiež bez podpory zriaďovateľa múzea Prešovského samosprávneho kraja. Veríme, že po jeho otvorení sa stane turistickou atrakciou regiónu, miestom netradičného učenia sa a voľnočasových aktivít, ale aj priestorom pre archeologické experimenty a prehlbovanie odborného poznávania,“ dodala na záver M. Kotorová-Jenčová.

V živom Archeoparku v Hanušovciach môžu stráviť návštevníci aj noc

Správy / Ostatné / V živom Archeoparku v Hanušovciach môžu stráviť návštevníci aj noc

Prvý živý archeopark na Slovensku ARCHEOPARK – živá archeológia otvorili v areáli Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou archeofestivalom Tísícročia za palisádou. Slúžiť ma ako turistická atrakcia a miesto netradičného vzdelávania. 

Myšlienka vybudovať v Hanušovciach archeopark vznikla ešte v roku 2002. Pokiaľ došlo k jej realizácii, usporiadali v múzeu tri archeologické festivaly a zároveň v rámci cezhraničnej spolupráce s ukrajinským partnerom vypracovali odbornú štúdiu a technický projekt, ktorý dostal definitívne zelenú, keď s Podkarpatským múzeom v Krosne uspeli s projektom Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky. „Myšlienka postaviť pri tradičnom kamennom múzeu archeopark vznikla postupne a dosť živelne, ale na druhej strane vytrvalo. Vytvoriť archeopark v Hanušovciach bol a aj je sen dosť odvážny, ba istím spôsobom drzý, pretože mal len veľmi málo predpokladov na realizáciu. Proti tejto myšlienke stálo veľa argumentov, no boli tu aj hodnoty, ktoré takýto zámer podporovali. K nim patrilo najmä jednoznačné presvedčenie, že múzeum potrebuje atrakciu, aby v maličkom mestečku vôbec prežilo. Z tohto pohľadu bolo pre nás dôležité poznanie, že ľudia sa chcú pri vzdelávaní zabávať a pojem múzeum je, žiaľ, pre väčšinu spoločnosti synonymom čohosi starého, nemoderného,“ vysvetľovala riaditeľka Vlastivedného múzea v Hanušovciach Mária Kotorová-Jenčová. 
 
V priestore archeoparku obohnanom masívnou palisádou sa nachádza päť obydlí z obdobia mladšej doby kamennej až po slovanský zrubový dom. Každý z nich je postavený na základe pôdorysov konkrétnych nálezov na východnom Slovensku. Na obydliach sú predstavené rôzne stavebné techniky - od jednoduchej „jurtovej“ konštrukcie, cez kombináciu zrubovej konštrukcie a výpletu, kolovej konštrukcie so zahĺbenou podlahou i podlahou na úrovni terénu až po masívnu zrubovú konštrukciu. „Samozrejme, nie je možné archeologicky doložiť drevené, slamené, trstinové, či kožené súčasti domov. V zemi sa totiž zachovali iba zahĺbené pôdorysy alebo plochy vymedzené jamami po nosných koloch. Všetkých päť obydlí je však postavených na základe konkrétnych pôdorysov,“ vysvetľovala M. Kotorová-Jenčová. 
 
Ako ďalej riaditeľka Vlastivedného múzea v Hanušovciach zdôraznila, ak by ostali iba pri príbytkoch, zastavili by sa na polceste. Vychádzajúc z toho sú obydlia vybavené replikami predpokladaného nábytku a predmetmi dennej potreby ľudí v minulosti. Pri festivaloch a veľkých podujatiach bude mať každý objekt svojich obyvateľov v podobe figurín párovej rodiny s dieťaťom, ktoré budú odeté v dokonalých replikách odevov z danej doby. Zážitok z otvorenia archeoparku ešte znásobili krátke scénky pred každým z obydlí, ktoré ponúkli príbeh, ako to mohlo kedysi vyzerať. „Hlavnými obyvateľmi archeoparku však majú byť jeho návštevníci. Naše múzeum nie je iba na pozeranie, ale je na prežívanie. Verejnosť sa môže všetkého dotknúť, skúsiť, dokonca s pracovnými náradiami aj pracovať. Prajeme si, aby sa každý u nás naozaj dotkol atmosféry minulosti a zacítil jej vôňu, počul aspoň v náznakoch jej hudbu a odvážnejší si v budúcnosti skúsili aj noc v niektorom z obydlí,“ pozvala M. Kotorová-Jenčová. 
 
Archeopark Živá archeológia pri Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou je vybudovaný vďaka podpore EÚ prostredníctvom cezhraničného projektu Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky (číslo projektu WTSL.02.01.00-18-250/10) v Programe cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013 (Prioritná os 2. Sociálny a ekonomický rozvoj; Oblasť podpory 2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu). Nebolo by ho možné realizovať tiež bez podpory zriaďovateľa múzea Prešovského samosprávneho kraja. Veríme, že po jeho otvorení sa stane turistickou atrakciou regiónu, miestom netradičného učenia sa a voľnočasových aktivít, ale aj priestorom pre archeologické experimenty a prehlbovanie odborného poznávania,“ dodala na záver M. Kotorová-Jenčová.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok