Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Ak niekto blokuje prejazd sanitky, ide o viac, ako len o pokutu

Správy / Mesto Vranov / Ak niekto blokuje prejazd sanitky, ide o viac, ako len o pokutu

 Ak niekto blokuje prejazd sanitky, ide o viac, ako len o pokutu

Verejnosť sa sťažuje na vyberanie pokút mestskou políciou v areáli Vranovskej nemocnice. Podľa zákona o cestnej premávke však majú policajti právo pokutovať za nedodržanie dopravných pravidiel, a teda aj pravidiel parkovania, na akomkoľvek verejnom parkovisku.

Žiadosť nemocnice

Ako vysvetlil poverený riadením Mestskej polície vo Vranove nad Topľou Peter Čečko, v areáli Vranovskej nemocnici zasahujú na základe oficiálnej žiadosti jej vedenia o súčinnosť pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky z dôvodu plynulého prejazdu sanitných a ostatných vozidiel. „Na každom pozemku, aj súkromnom, ktorý je napojený na miestnu infraštruktúru, platí dopravné značenie. Našim cieľom nie je sankcionovať motoristickú verejnosť za každú cenu, preto konáme najmä v prípadoch, kedy nás niekto, v tomto prípade Vranovská nemocnica, upozorní, že nie je možný prejazd sanitiek,“ zdôraznil P. Čečko.

Prejazd sanitiek

V areáli Vranovskej nemocnice sú vodiči povinní rešpektovať vodorovné dopravné značenie (žltá plynulá čiara, čo znamená zákaz zastavenia, aj státia) a zvislé dopravné značenie doplnené dodatkovými tabuľami. „Chceme upozorniť vodičov, aby parkovali na miestach, ktoré sú na to určené. Myslím si, že v tomto prípade by mala byť naozaj na prvom mieste ohľaduplnosť. Verejnosť by si totiž mala uvedomiť, že ak niekto blokuje prejazd sanitky, ide o viac, ako len o pokutu,“ upozornil P. Čečko.

Aj parkovacie domy


Za pravdu vranovským mestským policajtom (a nielen im) dáva rozsudok Najvyššieho súdu SR, v ktorom sa konštatuje „nebolo rozhodujúce a podstatné, či sa žalobca tohto konania dopustil priestupku na miestnej komunikácii (parkovisko vo vlastníctve obce) alebo na parkovisku v súkromnom vlastníctve. Podstatnou bola skutočnosť, že neuposlúchol a nerešpektoval riadne vyznačené dopravné značenie dopravnými značkami. Zo žiadneho ustanovenia cestného ani iného zákona nevyplýva, že by dopravné značenie boli vodiči povinní rešpektovať len na miestnych komunikáciách vo vlastníctve obce, no nie vo vlastníctve súkromnej osoby.“ „Možno si to všetci vodiči neuvedomujú, ale dopravným značením sa musia riadiť napr. aj na parkoviskách pri obchodných reťazcoch, či v parkovacích domov. Policajti, mestskí či štátni, musia totiž riešiť akýkoľvek priestupok, či sa o ňom dozvedeli od niekoho iného alebo ho zistili sami,“ zdôraznil P. Čečko.
 

Ak niekto blokuje prejazd sanitky, ide o viac, ako len o pokutu

Správy / Mesto Vranov / Ak niekto blokuje prejazd sanitky, ide o viac, ako len o pokutu

 Ak niekto blokuje prejazd sanitky, ide o viac, ako len o pokutu

Verejnosť sa sťažuje na vyberanie pokút mestskou políciou v areáli Vranovskej nemocnice. Podľa zákona o cestnej premávke však majú policajti právo pokutovať za nedodržanie dopravných pravidiel, a teda aj pravidiel parkovania, na akomkoľvek verejnom parkovisku.

Žiadosť nemocnice

Ako vysvetlil poverený riadením Mestskej polície vo Vranove nad Topľou Peter Čečko, v areáli Vranovskej nemocnici zasahujú na základe oficiálnej žiadosti jej vedenia o súčinnosť pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky z dôvodu plynulého prejazdu sanitných a ostatných vozidiel. „Na každom pozemku, aj súkromnom, ktorý je napojený na miestnu infraštruktúru, platí dopravné značenie. Našim cieľom nie je sankcionovať motoristickú verejnosť za každú cenu, preto konáme najmä v prípadoch, kedy nás niekto, v tomto prípade Vranovská nemocnica, upozorní, že nie je možný prejazd sanitiek,“ zdôraznil P. Čečko.

Prejazd sanitiek

V areáli Vranovskej nemocnice sú vodiči povinní rešpektovať vodorovné dopravné značenie (žltá plynulá čiara, čo znamená zákaz zastavenia, aj státia) a zvislé dopravné značenie doplnené dodatkovými tabuľami. „Chceme upozorniť vodičov, aby parkovali na miestach, ktoré sú na to určené. Myslím si, že v tomto prípade by mala byť naozaj na prvom mieste ohľaduplnosť. Verejnosť by si totiž mala uvedomiť, že ak niekto blokuje prejazd sanitky, ide o viac, ako len o pokutu,“ upozornil P. Čečko.

Aj parkovacie domy


Za pravdu vranovským mestským policajtom (a nielen im) dáva rozsudok Najvyššieho súdu SR, v ktorom sa konštatuje „nebolo rozhodujúce a podstatné, či sa žalobca tohto konania dopustil priestupku na miestnej komunikácii (parkovisko vo vlastníctve obce) alebo na parkovisku v súkromnom vlastníctve. Podstatnou bola skutočnosť, že neuposlúchol a nerešpektoval riadne vyznačené dopravné značenie dopravnými značkami. Zo žiadneho ustanovenia cestného ani iného zákona nevyplýva, že by dopravné značenie boli vodiči povinní rešpektovať len na miestnych komunikáciách vo vlastníctve obce, no nie vo vlastníctve súkromnej osoby.“ „Možno si to všetci vodiči neuvedomujú, ale dopravným značením sa musia riadiť napr. aj na parkoviskách pri obchodných reťazcoch, či v parkovacích domov. Policajti, mestskí či štátni, musia totiž riešiť akýkoľvek priestupok, či sa o ňom dozvedeli od niekoho iného alebo ho zistili sami,“ zdôraznil P. Čečko.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok