Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Okresné kolo v olympiáde v anglickom jazyku

Správy / Školstvo / Okresné kolo v olympiáde v anglickom jazyku

Okresné kolo v olympiáde v anglickom jazyku

V Centre voľného času dňa 17.1.2017 si zmerali vedomosti najlepší žiaci na 27. ročníku olympiády v anglickom jazyku (OAJ). Je to predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. OAJ je postupová súťaž, usporadúva sa každoročne v spolupráci s Celoštátnou odbornou komisiou OAJ. Člení sa na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D). Má 4 súťažné kolá (školské, obvodné, krajské a celoštátne) a súťaži sa anonymne.

V našich priestoroch sa súťažilo v dvoch kategóriách – 1A (5. – 7. ročník) a 1B (8. - 9. ročník). Sedemnásť víťazov školských kôl z 11 ZŠ: Juh, Sídl. II, Tovarné, Lúčna, Hanušovce, Bernolákova, Sačurov, Sečovská Polianka, Kukučínova, Vyšný Žipov a Bystré súťažilo v oblastiach Grammar, Vocabulary, Reading comprehension, Listening comprehension, Speaking. Obvodné kolo po odbornej stránke zabezpečovala odborná komisia v zložení: predsedkyňa Mgr. Gabriela Borošová zo ZŠ Juh, členka Mgr. Bibiána Borošová zo ZŠ Bernolákova, členka Mgr. Zuzana Mičejová zo ZŠ Sídl. II.

Aj tento rok úlohy neboli ľahké , žiaci ich zvládli na dobrej úrovni.

Výsledky kategórie 1A:
1. miesto Guman Lukáš (ZŠ Juh, Vranov nad Topľou), 2. miesto Jakubek Norbert (ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou), 3. miesto Kočišová Viktória (ZŠ Sídl. II, Vranov nad Topľou).

Výsledky kategórie 1B:
1. miesto Pajdiaková Alexandra (ZŠ Sídl. II, Vranov nad Topľou), 2. miesto Bančanský Tomáš (ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou), 3. miesto Nemeš Marián (ZŠ Juh, Vranov nad Topľou).

Všetkým srdečne blahoželáme a želáme, aby ich záujem o cudzí jazyk neustále rástol.

Mgr. Andrea Fišmanová

Okresné kolo v olympiáde v anglickom jazyku

Správy / Školstvo / Okresné kolo v olympiáde v anglickom jazyku

Okresné kolo v olympiáde v anglickom jazyku

V Centre voľného času dňa 17.1.2017 si zmerali vedomosti najlepší žiaci na 27. ročníku olympiády v anglickom jazyku (OAJ). Je to predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. OAJ je postupová súťaž, usporadúva sa každoročne v spolupráci s Celoštátnou odbornou komisiou OAJ. Člení sa na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D). Má 4 súťažné kolá (školské, obvodné, krajské a celoštátne) a súťaži sa anonymne.

V našich priestoroch sa súťažilo v dvoch kategóriách – 1A (5. – 7. ročník) a 1B (8. - 9. ročník). Sedemnásť víťazov školských kôl z 11 ZŠ: Juh, Sídl. II, Tovarné, Lúčna, Hanušovce, Bernolákova, Sačurov, Sečovská Polianka, Kukučínova, Vyšný Žipov a Bystré súťažilo v oblastiach Grammar, Vocabulary, Reading comprehension, Listening comprehension, Speaking. Obvodné kolo po odbornej stránke zabezpečovala odborná komisia v zložení: predsedkyňa Mgr. Gabriela Borošová zo ZŠ Juh, členka Mgr. Bibiána Borošová zo ZŠ Bernolákova, členka Mgr. Zuzana Mičejová zo ZŠ Sídl. II.

Aj tento rok úlohy neboli ľahké , žiaci ich zvládli na dobrej úrovni.

Výsledky kategórie 1A:
1. miesto Guman Lukáš (ZŠ Juh, Vranov nad Topľou), 2. miesto Jakubek Norbert (ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou), 3. miesto Kočišová Viktória (ZŠ Sídl. II, Vranov nad Topľou).

Výsledky kategórie 1B:
1. miesto Pajdiaková Alexandra (ZŠ Sídl. II, Vranov nad Topľou), 2. miesto Bančanský Tomáš (ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou), 3. miesto Nemeš Marián (ZŠ Juh, Vranov nad Topľou).

Všetkým srdečne blahoželáme a želáme, aby ich záujem o cudzí jazyk neustále rástol.

Mgr. Andrea Fišmanová

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok