Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Veriaci viacerých cirkví z Vranova n. T. sa zišli na ekumenickej bohoslužbe

Správy / Ostatné / Veriaci viacerých cirkví z Vranova n. T. sa zišli na ekumenickej bohoslužbe

Veriaci viacerých cirkví z Vranova n. T. sa zišli na ekumenickej bohoslužbe

Vranov nad Topľou. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2017 bol zameraný na výročie reformácie.

„Ekumenický týždeň“ prebieha každoročne od 18. do 25. januára. V tomto roku sa sústredil na 500. výročie reformácie, pričom jeho motto znelo „Kristova láska nás pobáda k zmiereniu“ (porov. 2 Kor 5,14). V teologicko-pastoračnom úvode, ktorý pripravila pracovná skupina kresťanských cirkví v nemeckom Wittenbergu sa uvádza, že to bola apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium, ktorá inšpirovala výber citátu z Druhého listu Korinťanom za tému tohto roku.

V nedeľu 22. januára 2017 sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov uskutočnila vo Vranove n.T. tradičná Bohoslužba slova, ktorá sa konala v Evanjelickom a.v. Chráme Ducha Svätého. Stretli sa tu predstavitelia a veriaci cirkví rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, evanjelickej, bratskej a reformovanej, ktorí naplnili chrám nielen svojou prítomnosťou, ale aj túžbou po jednote. Spevom bohoslužbu sprevádzal domáci Chrámový spevokol Ducha Svätého ECAV. Zo spoločenstva duchovných bohoslužbe predsedal evanjelický farár Martin Vargovčák (zborový farár Evanjelickej Cirkvi augsburského vierovyznania vo Vranove n. T). Z jednotlivých denominácií boli prítomní duchovní otcovia: Štefan Albičuk (dekan a farár Rímskokatolíckej farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove Juh); Matúš Čekan (správca Gréckokatolíckej farnosti sv. Pátra Pia Vranov Juh); prior Rastislav Ivanecký, OSPPE (farár a rektor Baziliky Minor Vranov Sever); Richard Harvilko (Gréckokatolícka cirkev Vranov Mesto); Kristína Vargovčáková (námestná farárka ECAV Vranov n. T.), Mathias Gočik (kaplán Rímskokatolíckej farnosti Vranov Juh) a Pavol Halža (Cirkev bratská).

Počas bohoslužby veriaci prítomných cirkví stavali symbolický múr a prednášali prosby o odpustenie. Nasledoval akt zmierenia - duchovní jednotlivých denominácií tento múr zbúrali a prestavali do tvaru kríža. Vo svojich príhovoroch hľadali to, čo jednotlivé cirkvi spája, nie to, čo ich rozdeľuje. Zjednotili sa v myšlienkach, že svet potrebuje služobníkov zmierenia, ktorí prelomia múry, postavia mosty, zabezpečia pokoj a otvoria dvere k novým životným cestám v mene toho, ktorý nás zmieril s Bohom, v mene Ježiša Krista.

Na záver bohoslužby udelili prítomným spoločné požehnanie.

Nech prameň zmierenia, ktorý nám daroval Boh, preteká počas celého roka, aby ľudia našli pokoj a mohli sa stavať mosty zjednotenia. Nech ľudí a cirkvi ženie Kristova láska, aby žili zmierení a búrali múry rozdelenia. Snaha cirkví na území nášho mesta je čoraz viac utužovať a rozvíjať medzináboženský dialóg.   

B. Ocilková
 

Veriaci viacerých cirkví z Vranova n. T. sa zišli na ekumenickej bohoslužbe

Správy / Ostatné / Veriaci viacerých cirkví z Vranova n. T. sa zišli na ekumenickej bohoslužbe

Veriaci viacerých cirkví z Vranova n. T. sa zišli na ekumenickej bohoslužbe

Vranov nad Topľou. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2017 bol zameraný na výročie reformácie.

„Ekumenický týždeň“ prebieha každoročne od 18. do 25. januára. V tomto roku sa sústredil na 500. výročie reformácie, pričom jeho motto znelo „Kristova láska nás pobáda k zmiereniu“ (porov. 2 Kor 5,14). V teologicko-pastoračnom úvode, ktorý pripravila pracovná skupina kresťanských cirkví v nemeckom Wittenbergu sa uvádza, že to bola apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium, ktorá inšpirovala výber citátu z Druhého listu Korinťanom za tému tohto roku.

V nedeľu 22. januára 2017 sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov uskutočnila vo Vranove n.T. tradičná Bohoslužba slova, ktorá sa konala v Evanjelickom a.v. Chráme Ducha Svätého. Stretli sa tu predstavitelia a veriaci cirkví rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, evanjelickej, bratskej a reformovanej, ktorí naplnili chrám nielen svojou prítomnosťou, ale aj túžbou po jednote. Spevom bohoslužbu sprevádzal domáci Chrámový spevokol Ducha Svätého ECAV. Zo spoločenstva duchovných bohoslužbe predsedal evanjelický farár Martin Vargovčák (zborový farár Evanjelickej Cirkvi augsburského vierovyznania vo Vranove n. T). Z jednotlivých denominácií boli prítomní duchovní otcovia: Štefan Albičuk (dekan a farár Rímskokatolíckej farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove Juh); Matúš Čekan (správca Gréckokatolíckej farnosti sv. Pátra Pia Vranov Juh); prior Rastislav Ivanecký, OSPPE (farár a rektor Baziliky Minor Vranov Sever); Richard Harvilko (Gréckokatolícka cirkev Vranov Mesto); Kristína Vargovčáková (námestná farárka ECAV Vranov n. T.), Mathias Gočik (kaplán Rímskokatolíckej farnosti Vranov Juh) a Pavol Halža (Cirkev bratská).

Počas bohoslužby veriaci prítomných cirkví stavali symbolický múr a prednášali prosby o odpustenie. Nasledoval akt zmierenia - duchovní jednotlivých denominácií tento múr zbúrali a prestavali do tvaru kríža. Vo svojich príhovoroch hľadali to, čo jednotlivé cirkvi spája, nie to, čo ich rozdeľuje. Zjednotili sa v myšlienkach, že svet potrebuje služobníkov zmierenia, ktorí prelomia múry, postavia mosty, zabezpečia pokoj a otvoria dvere k novým životným cestám v mene toho, ktorý nás zmieril s Bohom, v mene Ježiša Krista.

Na záver bohoslužby udelili prítomným spoločné požehnanie.

Nech prameň zmierenia, ktorý nám daroval Boh, preteká počas celého roka, aby ľudia našli pokoj a mohli sa stavať mosty zjednotenia. Nech ľudí a cirkvi ženie Kristova láska, aby žili zmierení a búrali múry rozdelenia. Snaha cirkví na území nášho mesta je čoraz viac utužovať a rozvíjať medzináboženský dialóg.   

B. Ocilková
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok