Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vo Vranove by mal v tomto roku vyrásť nový atletický areál

Správy / Mesto Vranov / Vo Vranove by mal v tomto roku vyrásť nový atletický areál

  Vo Vranove by mal v tomto roku vyrásť nový atletický areál

V rokoch 2015 a 2016 preinvestovalo mesto Vranov nad Topľou do údržby, opráv, materiálneho vybavenia a rekonštrukcie materských škôl viac ako 340 tis eur, z toho zriaďovateľ vyčlenil 230 tis. eur. Ďalšie investície si primátor Ján Ragan sľubuje predovšetkým z eurofondov.

Rozšírenie kapacít

Ako uviedol primátor Vranova Ján Ragan, snahou mesta bolo zvýšiť kapacitu materských škôl prostredníctvom vyhlásených výziev na realizáciu projektov rozšírenia a udržania kapacít MŠ formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov. „Už v roku 2015 sme kapacitu MŠ rozšírili o jednu triedu v MŠ na Sídlisku 1. mája. Zároveň sme v rovnakom roku zapojili do dvoch projektov rozšírenia kapacít MŠ Juh a MŠ Kukučínova. Celkovo sme za týmto účelom preinvestovali 117 850 eur,“ uviedol Ján Ragan.

Cestou eurofondy

Nevyhnutnú potrebu investovať do modernizácie vranovských materských škôl potvrdil najmä prípad MŠ Kukučínova, kde poslanci na mimoriadnom zasadnutí museli vzhľadom na odstránenie havarijného stavu schváliť použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 60 tis. eur určených na opravu strechy, fasády a výmenu okien. „V minulom roku sme boli úspešní vo výzve vyhlásenej ministerstvom životného prostredia a v tomto kalendárnom roku zrealizujeme rekonštrukciu MŠ Sídl. 1. mája v rozpočtovom náklade 602 956,64 eur, ktorá bude zahŕňať výmenu okien, dverí, zateplenie strechy a fasády, výmenu osvetlenia, radiátorov a opravu omietok. Pravdou je, že materské školy sme od štátu neprevzali v najlepšom stave, preto chceme v ich modernizácii pokračovať, či už zo zdrojov EÚ, kde očakávame viac vyhlásených výziev, ako tomu bolo doteraz, ale pripravení sme investovať aj z vlastných prostriedkov,“ zdôraznil J. Ragan.

Atletický areál

V rámci základných škôl v minulom roku najviac zarezonovala výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou o rozlohe 3 200 metrov štvorcových, ktorého súčasťou je aj tartanová bežecká dráha s doskočiskom. Celkovo bolo v areáli ZŠ Lúčna preinvestovaných 220 tis. eur s tým, že ďalších 40 tis. eur bude poskytnutých z rezervy predsedu vlády R. Fica na malé trávnaté ihrisko s mantinelmi s využitím napr. na volejbal, tenis, či minifutbal. Dodáme, že z ministerstva školstva získalo mesto Vranov v rokoch 2015 a 2016 na rekonštrukciu strechy tejto ZŠ 110 tis. eur. V sume 60 tis. eur bol výmennou okenných výplní odstránený havarijný stav v ZŠ Bernolákova a zároveň bola do zoznamu havarijných stavieb registrovaných pre ministerstvo školstva zaradená žiadosť vo výške 145 tis. eur. V ZŠ Kukučínova sa môžu tešiť na novú strechu telocvične a zaujímavým je tiež bezpochyby projekt výstavby atletického areálu v ZŠ Sídlisko II. „Atletický areál s moderným zázemím, ktorý by slúžil na tréning pre žiakov našich základných, či stredných škôl, nám v meste chýba. Z Akčného plánu máme sľúbených 90 tis. eur, z rozpočtu mesta 100 tis. eur a veríme, že finančné prostriedky sa podarí vyčleniť aj škole. Ak by sme chceli vybudovať areál kompletne podľa našich predstáv, žiadalo by sa investovať minimálne 300 tis. eur, preto sme sa rozhodli pre etapy s postupným dobudovaním ďalších častí,“ vysvetľoval J. Ragan.     
 

Vo Vranove by mal v tomto roku vyrásť nový atletický areál

Správy / Mesto Vranov / Vo Vranove by mal v tomto roku vyrásť nový atletický areál

  Vo Vranove by mal v tomto roku vyrásť nový atletický areál

V rokoch 2015 a 2016 preinvestovalo mesto Vranov nad Topľou do údržby, opráv, materiálneho vybavenia a rekonštrukcie materských škôl viac ako 340 tis eur, z toho zriaďovateľ vyčlenil 230 tis. eur. Ďalšie investície si primátor Ján Ragan sľubuje predovšetkým z eurofondov.

Rozšírenie kapacít

Ako uviedol primátor Vranova Ján Ragan, snahou mesta bolo zvýšiť kapacitu materských škôl prostredníctvom vyhlásených výziev na realizáciu projektov rozšírenia a udržania kapacít MŠ formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov. „Už v roku 2015 sme kapacitu MŠ rozšírili o jednu triedu v MŠ na Sídlisku 1. mája. Zároveň sme v rovnakom roku zapojili do dvoch projektov rozšírenia kapacít MŠ Juh a MŠ Kukučínova. Celkovo sme za týmto účelom preinvestovali 117 850 eur,“ uviedol Ján Ragan.

Cestou eurofondy

Nevyhnutnú potrebu investovať do modernizácie vranovských materských škôl potvrdil najmä prípad MŠ Kukučínova, kde poslanci na mimoriadnom zasadnutí museli vzhľadom na odstránenie havarijného stavu schváliť použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 60 tis. eur určených na opravu strechy, fasády a výmenu okien. „V minulom roku sme boli úspešní vo výzve vyhlásenej ministerstvom životného prostredia a v tomto kalendárnom roku zrealizujeme rekonštrukciu MŠ Sídl. 1. mája v rozpočtovom náklade 602 956,64 eur, ktorá bude zahŕňať výmenu okien, dverí, zateplenie strechy a fasády, výmenu osvetlenia, radiátorov a opravu omietok. Pravdou je, že materské školy sme od štátu neprevzali v najlepšom stave, preto chceme v ich modernizácii pokračovať, či už zo zdrojov EÚ, kde očakávame viac vyhlásených výziev, ako tomu bolo doteraz, ale pripravení sme investovať aj z vlastných prostriedkov,“ zdôraznil J. Ragan.

Atletický areál

V rámci základných škôl v minulom roku najviac zarezonovala výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou o rozlohe 3 200 metrov štvorcových, ktorého súčasťou je aj tartanová bežecká dráha s doskočiskom. Celkovo bolo v areáli ZŠ Lúčna preinvestovaných 220 tis. eur s tým, že ďalších 40 tis. eur bude poskytnutých z rezervy predsedu vlády R. Fica na malé trávnaté ihrisko s mantinelmi s využitím napr. na volejbal, tenis, či minifutbal. Dodáme, že z ministerstva školstva získalo mesto Vranov v rokoch 2015 a 2016 na rekonštrukciu strechy tejto ZŠ 110 tis. eur. V sume 60 tis. eur bol výmennou okenných výplní odstránený havarijný stav v ZŠ Bernolákova a zároveň bola do zoznamu havarijných stavieb registrovaných pre ministerstvo školstva zaradená žiadosť vo výške 145 tis. eur. V ZŠ Kukučínova sa môžu tešiť na novú strechu telocvične a zaujímavým je tiež bezpochyby projekt výstavby atletického areálu v ZŠ Sídlisko II. „Atletický areál s moderným zázemím, ktorý by slúžil na tréning pre žiakov našich základných, či stredných škôl, nám v meste chýba. Z Akčného plánu máme sľúbených 90 tis. eur, z rozpočtu mesta 100 tis. eur a veríme, že finančné prostriedky sa podarí vyčleniť aj škole. Ak by sme chceli vybudovať areál kompletne podľa našich predstáv, žiadalo by sa investovať minimálne 300 tis. eur, preto sme sa rozhodli pre etapy s postupným dobudovaním ďalších častí,“ vysvetľoval J. Ragan.     
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok