Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vyhodnotenie matematickej olympiády - okresné kolo

Správy / Školstvo / Vyhodnotenie matematickej olympiády - okresné kolo

 Vyhodnotenie matematickej olympiády - okresné kolo

Pracovníci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou usporiadali okresné kolo 66. ročníka matematickej olympiády kat. Z5, Z9, tzn. 5. a 9. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súťaže sa zúčastnilo 30 súťažiacich (úspešných riešiteľov domácich kôl) z 11 základných škôl nášho okresu. Súťažiaci z kategórie Z5 riešili 3 úlohy, za ktoré mohli získať 18 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý získal najmenej 9 bodov. Súťažiaci z kategórie Z9 riešili 4 úlohy, za ktoré mohli získať 24 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý získal najmenej 12 bodov. Žiaci súťažili anonymne v súlade s pravidlami súťaže pod dohľadom odbornej komisie v zložení predseda komisie RNDr. Anita Mocsáriová, členovia – Mgr. Matúš Boroš a Mgr. Igor Demčák.

Umiestnenie:
kat. Z5- 1.: miesto Diana Novikmecová (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Demčák), 2. miesto Ingrid Tkáčová (ZŠ Sídl. II, príprava p. uč. Bednár), 3.-4. miesto Zuzana Kovalská (ZŠ Bernolákova, príprava p. uč. Melegová), Lívia Šuľová (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Demčák).
kat. Z9: 1.-2. miesto Michal Fečo (ZŠ Vyšný Žipov, príprava p. uč. Fečová), Martin Klacik (CSŠ príprava, p. uč. Mašľanková), 3.-4. miesto Emma Prokopová (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Demčák), Tomáš Škoviera (ZŠ Sídl. II., príprava p. uč. Koman).
Súťažiaci kat. Z9 postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v marci v Prešove.
Víťazom srdečne blahoželáme.

Ing. Juraj Homza, CVČ Vranov
 

Vyhodnotenie matematickej olympiády - okresné kolo

Správy / Školstvo / Vyhodnotenie matematickej olympiády - okresné kolo

 Vyhodnotenie matematickej olympiády - okresné kolo

Pracovníci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou usporiadali okresné kolo 66. ročníka matematickej olympiády kat. Z5, Z9, tzn. 5. a 9. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súťaže sa zúčastnilo 30 súťažiacich (úspešných riešiteľov domácich kôl) z 11 základných škôl nášho okresu. Súťažiaci z kategórie Z5 riešili 3 úlohy, za ktoré mohli získať 18 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý získal najmenej 9 bodov. Súťažiaci z kategórie Z9 riešili 4 úlohy, za ktoré mohli získať 24 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý získal najmenej 12 bodov. Žiaci súťažili anonymne v súlade s pravidlami súťaže pod dohľadom odbornej komisie v zložení predseda komisie RNDr. Anita Mocsáriová, členovia – Mgr. Matúš Boroš a Mgr. Igor Demčák.

Umiestnenie:
kat. Z5- 1.: miesto Diana Novikmecová (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Demčák), 2. miesto Ingrid Tkáčová (ZŠ Sídl. II, príprava p. uč. Bednár), 3.-4. miesto Zuzana Kovalská (ZŠ Bernolákova, príprava p. uč. Melegová), Lívia Šuľová (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Demčák).
kat. Z9: 1.-2. miesto Michal Fečo (ZŠ Vyšný Žipov, príprava p. uč. Fečová), Martin Klacik (CSŠ príprava, p. uč. Mašľanková), 3.-4. miesto Emma Prokopová (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Demčák), Tomáš Škoviera (ZŠ Sídl. II., príprava p. uč. Koman).
Súťažiaci kat. Z9 postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v marci v Prešove.
Víťazom srdečne blahoželáme.

Ing. Juraj Homza, CVČ Vranov
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok