Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Hudaci pre skorej narodzenich

Správy / Obce / Hudaci pre skorej narodzenich

Hudaci pre skorej narodzenich

Poslednú januárovú sobotu prišli do Kultúrneho domu v Nižnom Hrušove hodnotiť minuloročné úsilie členovia zo Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) na hodnotiacej výročnej schôdzi.

Pozvanie prijali aj vzácni hostia - majiteľ spoločnosti Betpres spol. s.r.o. Matúš Barkóci, predsedníčka Slovenského zväzu sclerosis multiplex Jarmila Fajnorová, pracovníčka HZOS vo Vranove n.T. Anna Delyová, predseda ZO SZZP v Nižnom Hrušove Štefan Demčák, predsedníčka ZO JDS a SZZP zo Žalobína Monika Širáková a sestričky z Kláštora božieho milosrdenstva v Nižnom Hrušove.

Juraj Barkóci, ako predseda tejto organizácie predniesol správu o činnosti za rok 2016, zároveň pochválil svojich členov, ktorí pomáhali pri rôznych akciách - Marec - mesiac knihy, výborne zvládnutú celoslovenskú súťaž v kosení ručnou kosou Zemplínsku ostrú kosu, účasť na turistickom pochode Po Hrušovských krížoch, výpomoc pri trojdňových oslavách 770. výročia obce, kde členky organizácie napiekli 750 ks lokší (pre zaujímavosť - spotrebovali pritom 18 kg múky, 2 mechy zemiakov, 6,5 kg masla). Koncom augusta nesmeli chýbať pri organizovaní súťaže o Najchutnejší guľáš. Aktívne sa zapojili do jesennej výstavy Ovocia a zeleniny, spojenej so súťažou o Najchutnejší jablkový koláč. Pred Vianocami vyzdobili a posvätili Adventný veniec obecnej fontány. Nové výzvy, ktoré organizáciu čakajú v tomto roku pripomenul predseda organizácie a spolu so starostom obce Jánom Fenčákom a Jánom Magurom odmenili pamätnými darčekmi jubilujúcich členov. Zlatica Dobranská, členka revíznej komisie, predniesla správu o hospodárení, Milan Jusko návrh na uznesenie a v diskusii sa prihovorila podpredsedníčka Okresnej organizácie JDS Mgr. Mária Fečkovičová. Za všetkých spokojných členov poďakovala predsedovi organizácie Mária Dupaľová. V kultúrnom programe, ktorý uvádzala riaditeľka školy PaedDr. Vierka Tomášová, sa predstavili deti zo ZŠ v Nižnom Hrušove, pod dohľadom Mgr. Janky Pavlovovej, zaspieval Daniel Janoško, mužská spevácka skupina Hrušovčan s hudobným doprovodom Pavla Kaľuhu, manželia Jurovčákoví, Mária Dupaľová a Hedviga Chromuľáková a hrou na klavíri potešila Slávka Boguská. Už po siedmykrát nesmela chýbať v popoludňajších hodinách zábava pod názvom Hudaci pre skorej narodzenich s hudobnou skupinou Megalife.sk z Rakovca nad Ondavou. Opäť hojná účasť staršej, mladej a najmladšej generácie, bohatá tombola, výborné pesničky a dobrá nálada potvrdili aj tohto roku výbornú organizačnú schopnosť predsedu a členov výboru tejto - jednej z najväčších základných organizácií v okrese. A nielen najväčšej, ale aj - najaktívnejšej.

Anna Delyová, HZOS

Hudaci pre skorej narodzenich

Správy / Obce / Hudaci pre skorej narodzenich

Hudaci pre skorej narodzenich

Poslednú januárovú sobotu prišli do Kultúrneho domu v Nižnom Hrušove hodnotiť minuloročné úsilie členovia zo Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) na hodnotiacej výročnej schôdzi.

Pozvanie prijali aj vzácni hostia - majiteľ spoločnosti Betpres spol. s.r.o. Matúš Barkóci, predsedníčka Slovenského zväzu sclerosis multiplex Jarmila Fajnorová, pracovníčka HZOS vo Vranove n.T. Anna Delyová, predseda ZO SZZP v Nižnom Hrušove Štefan Demčák, predsedníčka ZO JDS a SZZP zo Žalobína Monika Širáková a sestričky z Kláštora božieho milosrdenstva v Nižnom Hrušove.

Juraj Barkóci, ako predseda tejto organizácie predniesol správu o činnosti za rok 2016, zároveň pochválil svojich členov, ktorí pomáhali pri rôznych akciách - Marec - mesiac knihy, výborne zvládnutú celoslovenskú súťaž v kosení ručnou kosou Zemplínsku ostrú kosu, účasť na turistickom pochode Po Hrušovských krížoch, výpomoc pri trojdňových oslavách 770. výročia obce, kde členky organizácie napiekli 750 ks lokší (pre zaujímavosť - spotrebovali pritom 18 kg múky, 2 mechy zemiakov, 6,5 kg masla). Koncom augusta nesmeli chýbať pri organizovaní súťaže o Najchutnejší guľáš. Aktívne sa zapojili do jesennej výstavy Ovocia a zeleniny, spojenej so súťažou o Najchutnejší jablkový koláč. Pred Vianocami vyzdobili a posvätili Adventný veniec obecnej fontány. Nové výzvy, ktoré organizáciu čakajú v tomto roku pripomenul predseda organizácie a spolu so starostom obce Jánom Fenčákom a Jánom Magurom odmenili pamätnými darčekmi jubilujúcich členov. Zlatica Dobranská, členka revíznej komisie, predniesla správu o hospodárení, Milan Jusko návrh na uznesenie a v diskusii sa prihovorila podpredsedníčka Okresnej organizácie JDS Mgr. Mária Fečkovičová. Za všetkých spokojných členov poďakovala predsedovi organizácie Mária Dupaľová. V kultúrnom programe, ktorý uvádzala riaditeľka školy PaedDr. Vierka Tomášová, sa predstavili deti zo ZŠ v Nižnom Hrušove, pod dohľadom Mgr. Janky Pavlovovej, zaspieval Daniel Janoško, mužská spevácka skupina Hrušovčan s hudobným doprovodom Pavla Kaľuhu, manželia Jurovčákoví, Mária Dupaľová a Hedviga Chromuľáková a hrou na klavíri potešila Slávka Boguská. Už po siedmykrát nesmela chýbať v popoludňajších hodinách zábava pod názvom Hudaci pre skorej narodzenich s hudobnou skupinou Megalife.sk z Rakovca nad Ondavou. Opäť hojná účasť staršej, mladej a najmladšej generácie, bohatá tombola, výborné pesničky a dobrá nálada potvrdili aj tohto roku výbornú organizačnú schopnosť predsedu a členov výboru tejto - jednej z najväčších základných organizácií v okrese. A nielen najväčšej, ale aj - najaktívnejšej.

Anna Delyová, HZOS

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok