Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V Materskej škole Kukučínova museli riešiť tepelnú pohodu v triedach

Správy / Školstvo / V Materskej škole Kukučínova museli riešiť tepelnú pohodu v triedach

V Materskej škole Kukučínova museli riešiť tepelnú pohodu v triedach

V Materskej škole Kukučínova museli v priebehu uplynulého týždňa improvizovať. Dôvodom bola porucha teplovodného potrubia medzi pavilónmi MŠ a základnou školou. Situáciu monitoroval aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou.

Teplovodné rozvody

Narušenie výchovno-vzdelávacom procesu v materskej škole spôsobila porucha vo vykurovacom systéme základnej školy, ktorá vykuruje aj MŠ. Vzniknutú situáciu riešila radnica operatívne na stretnutí za účasti prednostu MsÚ Imricha Kónyu, vedenia obidvoch škôl, oddelenia výstavby, dopravy a územného rozvoja MsÚ, oddelenia školstva MsÚ a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove. Z pôvodne dvoch odstavených budov sa podarilo promptne sfunkčniť pavilón B2, C a D, kde boli pred troma rokmi vymenené teplovodné rozvody. V pavilónoch B1 a E však musela radnica pristúpiť k odstráneniu havarijného stavu rekonštrukciou TR, ktorá, vrátane víkendu, prebieha od piatku. „Napriek tomu, že sme v rámci operačného programu IROP, prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám predložili v uplynulom období projekt Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou, kde plánujeme modernizovať aj vykurovanie materskej školy, rozhodli sme sa z vlastných prostriedkov zrekonštruovať teplovodné rozvody, aby MŠ mohla v čo najkratšom čase opäť fungovať v štandardnom režime,“ vysvetľovala hovorkyňa mesta Vranov Eva Fedorňáková.

Tepelná pohoda

V rámci štátneho zdravotného dozoru vykonali kontrolu v MŠ a ZŠ Kukučínova aj odborní zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Jej súčasťou bolo meranie teploty v triedach materskej školy. Tá sa v stredu v čase 9.30 – 10.00 hod. pohybovala od 16 do 21° C. „Pri kontrole bolo zistené, že zriaďovateľ riešil vyniknutú situáciu zabezpečením elektrických ohrievačov do tried, v ktorých teplota poklesla pod 22o C. Z dôvodu preťaženia elektrických rozvodov pri prevádzke elektrických ohrievačov však dochádzalo k výpadku elektrickej energie. Preto sa situácia riešila tak, že deti boli presunuté do tried, v ktorých bolo možné zabezpečiť tepelnú pohodu,“ uvádza sa v správe RÚVZ.

Dve triedy

Vo štvrtok boli vykonané merania opäť. Teplota v triede č. 1 dosahovala 21o C. Náhodne bola skontrolovaná teplota aj v triedach č. 3 a č. 5, kde bolo zistené, že tepelná pohoda je zabezpečená. Ďalej bolo zistené, že trieda č. 6 sa toho času nevyužíva, pričom deti boli presunuté do triedy č. 2. V piatok boli v prevádzke dve triedy č. 2 a č. 4, kde bola zabezpečená dostatočná tepelná pohoda i vďaka tomu, že sa v nich dokurovalo elektrickými ohrievacími telesami.

V Materskej škole Kukučínova museli riešiť tepelnú pohodu v triedach

Správy / Školstvo / V Materskej škole Kukučínova museli riešiť tepelnú pohodu v triedach

V Materskej škole Kukučínova museli riešiť tepelnú pohodu v triedach

V Materskej škole Kukučínova museli v priebehu uplynulého týždňa improvizovať. Dôvodom bola porucha teplovodného potrubia medzi pavilónmi MŠ a základnou školou. Situáciu monitoroval aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou.

Teplovodné rozvody

Narušenie výchovno-vzdelávacom procesu v materskej škole spôsobila porucha vo vykurovacom systéme základnej školy, ktorá vykuruje aj MŠ. Vzniknutú situáciu riešila radnica operatívne na stretnutí za účasti prednostu MsÚ Imricha Kónyu, vedenia obidvoch škôl, oddelenia výstavby, dopravy a územného rozvoja MsÚ, oddelenia školstva MsÚ a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove. Z pôvodne dvoch odstavených budov sa podarilo promptne sfunkčniť pavilón B2, C a D, kde boli pred troma rokmi vymenené teplovodné rozvody. V pavilónoch B1 a E však musela radnica pristúpiť k odstráneniu havarijného stavu rekonštrukciou TR, ktorá, vrátane víkendu, prebieha od piatku. „Napriek tomu, že sme v rámci operačného programu IROP, prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám predložili v uplynulom období projekt Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou, kde plánujeme modernizovať aj vykurovanie materskej školy, rozhodli sme sa z vlastných prostriedkov zrekonštruovať teplovodné rozvody, aby MŠ mohla v čo najkratšom čase opäť fungovať v štandardnom režime,“ vysvetľovala hovorkyňa mesta Vranov Eva Fedorňáková.

Tepelná pohoda

V rámci štátneho zdravotného dozoru vykonali kontrolu v MŠ a ZŠ Kukučínova aj odborní zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Jej súčasťou bolo meranie teploty v triedach materskej školy. Tá sa v stredu v čase 9.30 – 10.00 hod. pohybovala od 16 do 21° C. „Pri kontrole bolo zistené, že zriaďovateľ riešil vyniknutú situáciu zabezpečením elektrických ohrievačov do tried, v ktorých teplota poklesla pod 22o C. Z dôvodu preťaženia elektrických rozvodov pri prevádzke elektrických ohrievačov však dochádzalo k výpadku elektrickej energie. Preto sa situácia riešila tak, že deti boli presunuté do tried, v ktorých bolo možné zabezpečiť tepelnú pohodu,“ uvádza sa v správe RÚVZ.

Dve triedy

Vo štvrtok boli vykonané merania opäť. Teplota v triede č. 1 dosahovala 21o C. Náhodne bola skontrolovaná teplota aj v triedach č. 3 a č. 5, kde bolo zistené, že tepelná pohoda je zabezpečená. Ďalej bolo zistené, že trieda č. 6 sa toho času nevyužíva, pričom deti boli presunuté do triedy č. 2. V piatok boli v prevádzke dve triedy č. 2 a č. 4, kde bola zabezpečená dostatočná tepelná pohoda i vďaka tomu, že sa v nich dokurovalo elektrickými ohrievacími telesami.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok