Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Javorina začala rok členskou schôdzou

Šport / Futbal / Javorina začala rok členskou schôdzou

Javorina začala rok členskou schôdzou

Tak ako je už v Rudlove zvykom, aj tento rok začala Javorina jarnú časť sezóny členskou schôdzou, ktorá sa uskutočnila v kultúrnom dome v Rudlove. Pozvanie na schôdzu prijali a aj sa jej zúčastnili prezident oblastného futbalového zväzu, Peter Goga a sekretár Miroslav Kužma.

Za účasti vedenia FK Javorina Rudlov, hráčov, a fanúšikov si na úvod zobral slovo Milan Kmec, ktorý všetkých privítal a oboznámil s programom a priebehom schôdze. Následne odovzdal slovo prezidentovi klubu, Petrovi Sukovskému, ten predniesol správu o činnosti klubu za uplynulý rok. V ďalšej časti schôdze predniesol Patrik Gordan zhodnotenie žiakov a dorastencov za minulý rok. Vo svojom prejave pochválil mladých chlapcov Javoriny za vzorný prístup a reprezentáciu klubu. Spomenul najmä letnú prípravu v ktorej bolo potrebné doplniť mužstvo, pretože mužstvo prechádzalo zo žiackej kategórie do dorasteneckej a takisto vyzdvihol silu mužstva, ktoré vo svojej prvej sezóne medzi dorastencami obsadilo v tabuľke druhé miesto.

Po hodnotení dorastencov prišlo na rad aj hodnotenie ‘‘A‘‘ mužstva. Prezident klubu a tréner FK Javorina, Peter Sukovský, zaspomínal na predchádzajúcu sezónu, v ktorej Rudlov opäť siahal na tie najvyššie priečky. Za najväčší deň sezóny označil zápas o prvé miesto, v ktorom bol súperom Rudlovčanov ich protivník z Vyšného Žipova. Zápas vtedy prilákal na ihrisko viac než 500 divákov, čo je na okresnú súťaž naozaj nádherná divácka kulisa.

Svojou prezentáciou spomienkových fotiek priblížil Patrik Gordan to, čím si Javorina v uplynulom roku prešla a takisto oboznámil prítomných s programom prípravných zápasov počas zimy. V závere stretnutia si zobral slovo prezident oblastného futbalového zväzu Peter Goga. Vyjadril potešenie nad tým, s akou vášňou a odhodlaním sa starajú ľudia v Rudlove o futbal a poprial Javorine ešte veľa úspechu do ďalších mesiacov.

Po stretnutí bolo pre zúčastnených pripravené pohostenie v podobe gulášu, o ktoré sa postaral Ján Masič s manželkou Renátou. FK Javorina Rudlov aj touto cestou ďakuje obci Rudlov za poskytnutie finančných prostriedkov a takisto patrí vďaka aj všetkým sponzorom, ktorí pomáhali klubu počas celého roka.

Patrik Gordan
 

Javorina začala rok členskou schôdzou

Šport / Futbal / Javorina začala rok členskou schôdzou

Javorina začala rok členskou schôdzou

Tak ako je už v Rudlove zvykom, aj tento rok začala Javorina jarnú časť sezóny členskou schôdzou, ktorá sa uskutočnila v kultúrnom dome v Rudlove. Pozvanie na schôdzu prijali a aj sa jej zúčastnili prezident oblastného futbalového zväzu, Peter Goga a sekretár Miroslav Kužma.

Za účasti vedenia FK Javorina Rudlov, hráčov, a fanúšikov si na úvod zobral slovo Milan Kmec, ktorý všetkých privítal a oboznámil s programom a priebehom schôdze. Následne odovzdal slovo prezidentovi klubu, Petrovi Sukovskému, ten predniesol správu o činnosti klubu za uplynulý rok. V ďalšej časti schôdze predniesol Patrik Gordan zhodnotenie žiakov a dorastencov za minulý rok. Vo svojom prejave pochválil mladých chlapcov Javoriny za vzorný prístup a reprezentáciu klubu. Spomenul najmä letnú prípravu v ktorej bolo potrebné doplniť mužstvo, pretože mužstvo prechádzalo zo žiackej kategórie do dorasteneckej a takisto vyzdvihol silu mužstva, ktoré vo svojej prvej sezóne medzi dorastencami obsadilo v tabuľke druhé miesto.

Po hodnotení dorastencov prišlo na rad aj hodnotenie ‘‘A‘‘ mužstva. Prezident klubu a tréner FK Javorina, Peter Sukovský, zaspomínal na predchádzajúcu sezónu, v ktorej Rudlov opäť siahal na tie najvyššie priečky. Za najväčší deň sezóny označil zápas o prvé miesto, v ktorom bol súperom Rudlovčanov ich protivník z Vyšného Žipova. Zápas vtedy prilákal na ihrisko viac než 500 divákov, čo je na okresnú súťaž naozaj nádherná divácka kulisa.

Svojou prezentáciou spomienkových fotiek priblížil Patrik Gordan to, čím si Javorina v uplynulom roku prešla a takisto oboznámil prítomných s programom prípravných zápasov počas zimy. V závere stretnutia si zobral slovo prezident oblastného futbalového zväzu Peter Goga. Vyjadril potešenie nad tým, s akou vášňou a odhodlaním sa starajú ľudia v Rudlove o futbal a poprial Javorine ešte veľa úspechu do ďalších mesiacov.

Po stretnutí bolo pre zúčastnených pripravené pohostenie v podobe gulášu, o ktoré sa postaral Ján Masič s manželkou Renátou. FK Javorina Rudlov aj touto cestou ďakuje obci Rudlov za poskytnutie finančných prostriedkov a takisto patrí vďaka aj všetkým sponzorom, ktorí pomáhali klubu počas celého roka.

Patrik Gordan
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok